ТОП 10:

Для груп ФК-41, ФК-42, ФК-43 (ФЕФ)Для груп ФК-41, ФК-42, ФК-43 (ФЕФ)

(10 год.)

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи та технології в сучасному суспільстві

Лекція 1 (2 год.)

Тема 1.Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.

Мета:Охарактеризувати інформаційні системи, дати основні поняття в галузі інформаційних систем, класифікувати інформаційні системи.

План

1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління фінансами на сучасному етапі розвитку народного господарства України.

2. Перспективи й основні концепції розвитку і створення сучасних інформаційних систем і технологій.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15

 

Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису

Мета:Визначити сутність економічної інформації, її структуру, форми подання, опису, методику кодування та класифікацію.

План

1. Економічна інформація як предмет та продукт автоматизованої обробки.

2. Засоби формалізованого опису економічної інформації.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,18,21

 

Тема 3. Інформаційні технології оброблен­ня економічної інформації.

Мета:Навчити студентів розрізняти та розуміти такі поняття як: технологічна операція обробки економічної інформації, інформаційні технології, автоматизація обробки інформації.

План

1. Поняття інформаційних технологій та етапи їх розвитку.

2. Класифікація інформаційних технологій.

3. Поняття автоматизованих систем управління.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,15,21

 

Лекція 2 (2 год.)

Тема 4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації

Мета:Визначити сутність та передумови створення баз даних, подати їх класифікацію, рівні подання та використання, розповісти про сховища данних та OLAP технології, їх застосування.

План

1. Передумови створення та основні переваги баз даних.

2. Класифікація і склад автоматизованих банків даних.

3. Характеристика інфологічної та датологічної моделей баз даних. Теорія нормалізованих відношень.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,9,13,15,18,21

 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування

інформаційних систем управління державними фінансами.

Мета:Охарактеризувати принципи створення та функціонування автоматизованих інформаційних систем, організацію роботи по їх створенню, етапи роботи над АІС.

План

1. Принципи створення та функціонування АІС.

2. Стадії і зміст робіт зі створення і впровадження АІС.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,19

Змістовий модуль 2. Інформаційні системи і технології державних фінансів

Лекція 3 (2 год.)

Тема 6. Автоматизована система фінансо­вих розрахунків України.

Мета:Визначити сутність методики обробки інформації фінансового сектора економіки держави, склад та структуру автоматизованої системи фінансових розрахунків.

План

Характеристика бюджетної системи України, бюджетного процесу, бюджетної класифікації України.

Характеристика складу і структури автоматизованої системи фінансових розрахунків.

Інформаційне забезпечення АСФР.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,21

 

Тема 7. Автоматизована інформаційна сис­тема Держказначейства України.

Мета:Охарактеризувати призначення, струтуру та функції АІС «Держказначейства»,.

План

1. Призначення, структура та функції Держказначейства.

2. Загальна характеристика АІС «Держказначейства».

3. Структура і склад функціональної частини АІС «Держказначейства».

4. Необхідність об’єднання системи фінансових розрахунків підприємств та ДКУ в умовах фінансової глобалізації та автоматизації діловодства.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,20

Лекція 4 (2 год.)

Тема 8. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

Мета:Визначити призначення, струтуру та функції АІС бюджетних установ, її інформаційне забезпечення, методику і алгоритми рішення основних задач бюджетних установ, а також її зв’язки з іншими АІС.

План

1. Структура і склад АІС бюджетної установи.

2. Внутрішні та зовнішні інформаційні зв’язки задач бюджетних установ.

3. Інформаційне забезпечення АІС бюджетних установ. Специфіка створення інформаційної бази АІС бюджетних установ.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,13,15,20

 

Тема 9. СЕП та СП в діяльності АІС бюджетних установ

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування платіжних систем в економіці, їх необхідність, основні аспекти забезпечення діяльності автоматизованих систем забезпечення та обслуговування платіжного обороту.

План

1. Поняття та принципи функціонування платіжних систем.

2. Характеристика, структура і принципи організації Системи електронних платежів (СЕП НБУ).

3. Система термінових платежів (СТП).

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,20,21,22

 

Лекція 5 (2 год.)

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція та її вплив

на розвиток ІС управління державними фінансами.

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування інформаційних систем в діяльності фінансового ринку, існування фінасово-аналітичних систем.

План

1. Обчислювальна техніка на фінансових ринках.

2. Механічні торгові системи.

3. Аналіз механічних торгових систем .

4. Системи на базі нейромереж.

5. Фінансово-аналітична система Meta Stock.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,19,21,22

6. Тематичний план лекцій

Для груп ФК-46, ФК-49 (ФЕФ)

(18 год.)

 

Лекція 1 (2 год.)

Лекція 2 (2 год.)

Тема 3. Інформаційні технології оброблен­ня економічної інформації.

Мета:Навчити студентів розрізняти та розуміти такі поняття як: технологічна операція обробки економічної інформації, інформаційні технології, автоматизація обробки інформації.

План

1. Характеристика та класифікація технологічних операцій оброблення економічної інформації. Технологічні процеси автоматизованого оброблення економічної інформації.

2. Поняття, характеристика і принципи нової інформаційної технології.

3. Концепція автоматизованої обробки інформації у середовищі локальних обчислювальних мереж.

4. Розподілена обробка даних та розподілені бази даних.

5. Організація обробки інформації на базі моделей «клієнт-сервер», «файл-сервер».

6. Мережі АРМ управлінського персоналу.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,15,21

 

Лекція 3 (2 год.)

Тема 4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації

Мета:Визначити сутність та передумови створення баз даних, подати їх класифікацію, рівні подання та використання, розповісти про сховища данних та OLAP технології, їх застосування.

План

1. Передумови створення та основні переваги баз даних.

2. Класифікація і склад автоматизованих банків даних.

3. Характеристика інфологічної та датологічної моделей баз даних. Теорія нормалізованих відношень.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,9,13,15,18,21

Лекція 4 (2 год.)

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування

інформаційних систем управління державними фінансами.

Мета:Охарактеризувати принципи створення та функціонування автоматизованих інформаційних систем, організацію роботи по їх створенню, етапи роботи над АІС.

План

1. Принципи створення та функціонування АІС.

2. Організація робіт по створенню, впровадженню і функціонуванню інформаційних систем обробки даних.

3. Стадії і зміст робіт зі створення і впровадження АІС.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,19

Лекція 5 (2 год.)

Тема 6. Автоматизована система фінансо­вих розрахунків України.

Мета:Визначити сутність методики обробки інформації фінансового сектора економіки держави, склад та структуру автоматизованої системи фінансових розрахунків.

План

Характеристика бюджетної системи України, бюджетного процесу, бюджетної класифікації України.

Характеристика складу і структури автоматизованої системи фінансових розрахунків.

Інформаційне забезпечення АСФР.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,21

 

Лекція 6 (2 год.)

Тема 7. Автоматизована інформаційна сис­тема Держказначейства України.

Мета:Охарактеризувати призначення, струтуру та функції АІС «Держказначейства»,.

План

1. Призначення, структура та функції Держказначейства.

2. Загальна характеристика АІС «Держказначейства».

3. Структура і склад функціональної частини АІС «Держказначейства».

4. Необхідність об’єднання системи фінансових розрахунків підприємств та ДКУ в умовах фінансової глобалізації та автоматизації діловодства.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,20

Лекція 7 (2 год.)

Тема 8. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

Мета:Визначити призначення, струтуру та функції АІС бюджетних установ, її інформаційне забезпечення, методику і алгоритми рішення основних задач бюджетних установ, а також її зв’язки з іншими АІС.

План

1. Структура і склад АІС бюджетної установи.

2. Внутрішні та зовнішні інформаційні зв’язки задач бюджетних установ.

3. Інформаційне забезпечення АІС бюджетних установ. Специфіка створення інформаційної бази АІС бюджетних установ.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,13,15,20

 

Лекція 8 (2 год.)

Тема 9. СЕП та СП в діяльності АІС бюджетних установ

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування платіжних систем в економіці, їх необхідність, основні аспекти забезпечення діяльності автоматизованих систем забезпечення та обслуговування платіжного обороту.

План

1. Поняття та принципи функціонування платіжних систем.

2. Характеристика, структура і принципи організації Системи електронних платежів (СЕП НБУ).

3. Система термінових платежів (СТП).

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,20,21,22

 

Лекція 9 (2 год.)

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція та її вплив

на розвиток ІС управління державними фінансами.

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування інформаційних систем в діяльності фінансового ринку, існування фінасово-аналітичних систем.

План

1. Обчислювальна техніка на фінансових ринках.

2. Механічні торгові системи.

3. Аналіз механічних торгових систем .

4. Системи на базі нейромереж.

5. Фінансово-аналітична система Meta Stock.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,19,21,22

 

 

Семінарське заняття № 1

(2 год.)

Семінарське заняття № 2

(2 год.)

Семінарське заняття № 3

(2 год.)

Тема 6. Автоматизована система фінансо­вих розрахунків України.

Мета:Закріпити теоретичні знання студентів щодо автоматизованої системи фінансових розрахунків України, набути навиків по побудові та роботі з автоматизованими системами фінансових розрахунків.

План

1. Характеристика бюджетної системи України, бюджетного процесу, Бюджетної класифікації України.

2. Характеристика системи фінансових розрахунків з позиції оброблення інформації.

3. Інформаційне забезпечення АСФР.

4. Загальна характеристика системи фінансових розрахунків, пов’язаних з формуванням і обліком виконання державного та місцевих бюджетів.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,21

Семінарське заняття № 4

(2 год.)

Тема 8. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

Мета:Визначити призначення, струтуру та функції АІС бюджетних установ, її інформаційне забезпечення, методику і алгоритми рішення основних задач бюджетних установ, а також її зв’язки з іншими АІС.

План

1. Організація ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

2. Інформаційні зв’язки задач бюджетних установ.

3. Інформаційне забезпечення АІС бюджетних установ.

4. Специфіка створення інформаційної бази АІС бюджетних установ.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,13,15,20

Тема 9. СЕП та СП в діяльності АІС бюджетних установ

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування платіжних систем в економіці, їх необхідність, основні аспекти забезпечення діяльності автоматизованих систем забезпечення та обслуговування платіжного обороту.

План

1. Мережа обміну міжбанківськими документами SWIFT.

2. Система електронних міжбанківських розрахунків Національного банку України.

3. Вплив платіжних систем на діяльність бюджетних установ, на обіг фінансових ресурсів в державі.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,20,21,22

Семінарське заняття № 5

(2 год.)

Для груп ФК-46, ФК-49 (ФЕФ)

(8 год.)

Семінарське заняття № 1

(2 год.)

Семінарське заняття № 2

(2 год.)

Семінарське заняття № 3

(2 год.)

Тема 6. Автоматизована система фінансо­вих розрахунків України.

Мета:Закріпити теоретичні знання студентів щодо автоматизованої системи фінансових розрахунків України, набути навиків по побудові та роботі з автоматизованими системами фінансових розрахунків.

План

5. Характеристика бюджетної системи України, бюджетного процесу, Бюджетної класифікації України.

6. Характеристика системи фінансових розрахунків з позиції оброблення інформації.

7. Інформаційне забезпечення АСФР.

8. Загальна характеристика системи фінансових розрахунків, пов’язаних з формуванням і обліком виконання державного та місцевих бюджетів.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,21

Семінарське заняття № 4

(2 год.)

Тема 8. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

Мета:Визначити призначення, струтуру та функції АІС бюджетних установ, її інформаційне забезпечення, методику і алгоритми рішення основних задач бюджетних установ, а також її зв’язки з іншими АІС.

План

1. Організація ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

2. Інформаційне забезпечення АІС бюджетних установ.

3. Специфіка створення інформаційної бази АІС бюджетних установ.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,13,15,20

Тема 9. СЕП та СП в діяльності АІС бюджетних установ

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування платіжних систем в економіці, їх необхідність, основні аспекти забезпечення діяльності автоматизованих систем забезпечення та обслуговування платіжного обороту.

План

1. Мережа обміну міжбанківськими документами SWIFT.

2. Система електронних міжбанківських розрахунків Національного банку України.

3. Вплив платіжних систем на діяльність бюджетних установ, на обіг фінансових ресурсів в державі.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,20,21,22

Тематика практичних занять

Практичне заняття 1

(2 год.)

Тема 3. Інформаційні технології оброблен­ня економічної інформації.

Мета заняття:Закріпити теоретичні знання студентів з питань оброблення економічної інформації, набути практичних навиків по її обробці, виробити точність, акуратність при здійсненні розрахунків, знання нюансів обробки інформації.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,19,20,21,22

 

Практичне заняття 2

(2 год.)

Практичне заняття 3

(2 год.)

Тема 6. Автоматизована система фінансо­вих розрахунків.

Мета заняття:Закріпити теоретичні знання студентів щодо автоматизованої системи фінансових розрахунків, набути практичних навиків по побудові та роботі з автоматизованими системами фінансових розрахунків.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,19,20,21,22

Практичне заняття 4

(2 год.)

Тема 7. Автоматизована інформаційна сис­тема Держказначейства України.

Мета заняття:Закріпити теоретичні знання студентів щодо автоматизації обробки інформації в фінансовій сфері, набути практичних навиків автоматизації обробки інформації в фінансовій сфері.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,8,9,15,17,19,20,21,22

 

Практичне заняття 5

(2 год.)

Тема 8. Автоматизація управління фінан­сами в бюджетних установах.

Мета заняття:Закріпити теоретичні знання студентів щодо автоматизації обробки інформації в фінансах бюджетних установ, набути практичних навиків автоматизації обробки інформації в фінансах державного сектору.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,19,20,21,22

 

 

9. Завдання для самостійної роботи студентів

Для груп ФК-46, ФК-49 (ФЕФ)

(72 год.)

для груп ФК-41, ФК-42, ФК-43 (ФЕФ)

(10 год.)Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.028 с.)