ТОП 10:

ОБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНО - МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ1. Кабінет предмета Захист Вітчизни, призначений для проведення занять за програмою предмета. Кабінет повинен відповідати вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом МОН України від 20.07.2004 р. № 601).

2. Кімната для зберігання зброї обладнується у загальноосвітніх навчальних закладах для зберігання навчальної зброї, пневматичних, малокаліберних гвинтівок і боєприпасів до них, навчальної техніки і військово-технічного майна.

3. Стрілецький тир - це спеціально обладнане приміщення для стрільби з пневматичної і малокаліберної гвинтів­ки. У загальноосвітньому навчальному закладі під стрілецький тир обладнується будь-яке закрите приміщення, що відповідає вимогам безпеки, має спеціальне обладнання і за розмірами дозволяє виконувати вправи початкових і навчальних стрільб. Якщо такого приміщення немає, то виготовляється переносний кулеуловлювач, який дозволяє проводити вправи стрільб з пневматичної гвинтівки в кабінеті предмета, іншому місці, за умови неухильного дотримання правил проведення стрільб та вимог безпеки. Ділянка стрільб тиру включає (як і на військовому стрільбищі) вихідний рубіж, рубіж відкриття вогню та напрямок стрільб довжиною до 25-30 м.

 

4. Стройовий майданчик для проведення:

- занять зі стройової підготовки;

- заходів з військово-патріотичного виховання учнів, урочистих заходів.

Стройова площадка розміром 8 х 16 м призначена для відпрацювання стройових прийомів учнями. Лінії, нанесені по периметру площадки з інтервалом 800 мм, призначено для відпрацювання руху стройовим кроком. Кола, нанесені по периметру площадки, - для відпрацювання стройового положення та поворотів на місці. Великі ква­драти - для відпрацювання поворотів під час руху. Для навчальних закладів кількість великих квадратів у довжину площадки може бути зменшена до трьох. Усі лінії на плацу наносяться білою фарбою. Крім стройової площадки, на майданчику виділяється смуга для проходження навчальних підрозділів урочистим маршем.

5. Навчальні місця для занять з вогневої підготовки, складаються з місць для вогневих тренувань зі стрілецької зброї і мішенного поля. Місця тренувань вибираються і розгортаються на обмеженій ділянці місцевості, розгортаються у стрілецькому тирі або кабінеті предмета. На вказаних місцях виконуються розроблені викладачами підготовчі вправи, інші вогневі завдання, тому насиченість місць навчально-тренувальними засобами залежить від їх творчих здібностей.

6. Навчальне місце «Днювальний роти», призначене для вивчення обов’язків днювального. Воно обладнується, як правило, навпроти вхідних дверей. Таке розміщення навчального місця дозволяє максимально наблизити навчально-виховний процес до реальних умов функціонування військового підрозділу.

Обладнання: тумбочка, телефон, нагрудний знак «ДНЮВАЛЬНИЙ РОТИ», макет штик-ножа та стенд з документацією добового наряду роти. Документація добового наряду: інструкції чергового та днювального роти, у тому числі на випадок тривоги, збору й пожежної безпеки; розпорядок дня, список номерів телефонів пожежної команди й чергового частини; опис документів і майна; книга прийняття та здавання чергування; комплект військових статутів Збройних Сил України.

Крім того, обов’язково знаходяться: перелік типових команд і сигналів, які повинен подавати днювальний; список військовослужбовців роти, які проживають поза казармою; зразки форм одягу для ранкової фізичної зарядки; схема території, яка закріплена для прибирання; книги видачі зброї та боєприпасів, запису хворих, звільнених; комплект ключів від замків запалювання, люків бойових машин та дорожні листки на випадок тривоги – в опечатаній скриньці.

7. Місце для метання ручних гранат - для відпрацювання першої та другої навчальних вправ з метання ручних гранат.

8. Навчально-тренувальний комплекс, - це обмежена ділянка місцевості з розгорнутими навчальними місцями для практичних занять і тренувань з основ військової справи. Ділянка вибирається в біля навчального закладу, її розміри визначаються шляхом моделювання. Наприклад, для занять з тактичної підготовки ділянка поділяється на смуги, в межах яких доведеться діяти навчальному підрозділу за навчальним завданням.

9. Навчальне місце «Основи самозахисту», для навчання прийомам самозахисту в бою, що проводиться: - зі зброєю - на спеціальному майданчику із стацiонаpними і переносними макетами живої сили та мішенями, на обмеженій ділянці місцевості;

- без збpої - на piвному тpав'яному майданчику, спецiально пiдготовленiй ямi з пiском та тиpсою або у споpтивному залi (на килимi з матiв).

10. Виносне навчальне обладнання, - це навчальні стрілецькі прилади, що дозволяють викладачеві навчати стрільбі та виявляти помилки, що допускаються учнями. Вони звичайно включаються в комплект командирських ящиків (КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73, КЯ-83). Окрім цих комплектів та іншого навчального обладнання, що поставляється, потребують виготовлення:

- комплекти мішеней для підготовчих вправ стрільб;

- комплект мішеней, тактичних знаків і позначок для тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри.

 

11. Єдина смуга перешкод,призначена для подолання горизонтальних i вертикальних перешкод iндивiдуально і в складi пiдроздiлу, метання гранат на влучність. При відсутності смуги у навчальному закладі допускається проведення занять на мiсцевостi, дообладнанiй перешкодами i мішенями. Така місцевість повинна забезпечити подолання окремих природних, штучних перешкод (елементів смуги) висотою до 2 м різними способами (стрибки, перелітання), рух по вузькій опорі на незначній висоті (до 1 м), вистрибування із заглиблень, інші прийоми і дії.

Єдина смуга перешкод

1 - лiнiя початку смуги; 2 - дiлянка швидкiсного бiгу довжиною 20 м; 3 - рiв шириною угорi 2, 2.5 i 3 м, глибиною 1м; 4 - лабiринт довжиною 6 м, шириною - 2 м, висотою 1.1 м (кiлькiсть проходiв - 10, ширина проходу - 0.5 м); 5 - паркан висотою - 2 м, товщиною 0.25 м, з похилою дошкою довжиною 3.2 м, шириною 0.25 - 0.3 м; 6 - зруйнований мiст висотою 2 м, що складається з трьох вiдрiзкiв (прямокутних балок 0.2 х 0.2 м): перший довжиною 2 м, другий - 3.8 м зі згином у 135 градусів (довжина вiд початку до згину - 1 м), третій - 3.8 м зі згином 135 градусів (довжина вiд початку до згину 2.8 м), розриви мiж вiдрiзками балок 1 м на початку другого i третього вiдрiзкiв балок i в кiнцi перешкоди - вертикальнi драбини з трьома ступенями; 7 - зруйнована драбина шириною 2м (висота схiдцiв 0.8; 1.2; 1.5 i 1.8 м, вiдстань мiж ними 1.2 м, бiля високого схiдця - нахилена драбина довжиною 2.3 м з чотирма схiдцями); 8 - стiнка висотою 1.1 м, шириною 2.6 м i товщиною 0.4 м з двома проломами (нижнiй розмiром 1х0.4 м розташований на рiвнi землi, верхнiй розмiром 0.5х0.6 м на висотi 0.35м вiд землi з прилягаючою до неї площиною 1х2.6 м; 9 - колодязь i хiд сполучення (глибина колодязя 1.5 м, площа перетину вгорi 1х1 м; у заднiй стiнцi колодязя щiлина розмiром 1х0.5м, що сполучає колодязь з перекритим ходом сполучення глибиною 1.5 м, довжиною 8 м з одним згином; вiдстань вiд колодязя до траншеї по прямiй - 6 м); 10 - траншея глибиною 1.5 м; 11 - бiгова дорiжка шириною 2 м.

 

 

Додаток 8

ПЕРЕЛІК ПЛАКАТІВ,

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА

”ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”

 

1. Державна і військова символіка.

2. Основи військового законодавства України.

3. Складові сектору безпеки (загальна структура ЗСУ та інших військових формувань).

4. Військові звання й знаки розрізнення. Зразки військової форми одягу.

5. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю. Строї відділення.

6. Вартова служба.

7. Виконання вправ зі стрілецької зброї та заходи безпеки.

8. Автомат Калашникова (АК74).

9. Ручні осколкові гранати.

10. Протитанкові і протипіхотні міни.

11. Склад механізованого відділення та його озброєння.

12. Танки і броньована техніка та боротьба з ними.

13. Основні зразки озброєння та військової техніки ЗСУ.

14. Військова топографія. Місцевість та її значення у бою. Орієнтування на місцевості.

15. Вогнева позиція (обладнання та маскування).

16. Цивільний захист та засоби ураження.

17. Засоби і способи індивідуального захисту.

18. Основи медичних знань і допомоги.


Додаток 9

НОРМАТИВИ:

а) вогнева підготовка

Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
1. Приготування до стрільби і ведення вогню з автомата. Учень знаходиться у вихідному положенні, автомат тримає „на ремінь”, магазин у сумці для магазинів. За командою керівника роздавач видає 5 навчальних патронів. Учень споряджає магазин і укладає його у сумку. За командою „До бою!” виконує норматив: займає місце для стрільби, заряджає зброю, готується до ведення вогню і доповідає: „Такий-то до бою готовий!”. Час фіксується від подачі команди до доповіді учня. За командою „Вогонь!” послідовно встановлює приціл, знімає із запобіжника і встановлює вид вогню та імітує два-три постріли. Доповідає про закінчення стрільби та за командою керівника розряджає зброю, надає для огляду, повертається у вихідне положення. Дії після команди ”Вогонь” виконуються без урахування часу.   Не більше двох помилок. Не більше трьох помилок.   Допущено більше трьох помилок. Порушені заходи безпеки під час поводження зі зброєю.  
Виконано правильно, чітко.    
      10с     11с     12с     13с     14с       15с     16с     17с     18с     19c     20c     21c
Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
2. Неповне розбирання автомату. Автомат на столі, учень знаходиться біля зброї. За командою „До розбирання автомату приступити!” здійснює неповне розбирання автомату та доповідає „Готово!” Час фіксується від подачі команди до доповіді учня. Після виконання нормативу називає частини автомату.        
Помилок немає. Не більше однієї помилки. Не більше двох помилок. Допущено більше трьох помилок.
13с 15с 18с 19с 20с 21с 22с 23с 25с 27с 29с 31с
3. Складання автомату після неповного розбирання. За командою „До складання автомата приступити!” учень, дотримуючись послідовності, складає автомат та доповідає „Готово!”. Час фіксується від подачі команди до доповіді учня.            
Помилок немає. Не більше однієї помилки. Не більше двох помилок. Допущено більше трьох помилок.
23с 24с 25с 26с 28с 30с 31с 33с 35с 37с 39с 41с
Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
4. Чищення і змащування каналу ствола автомата після неповного розбирання. Для чищення зброї потрібне ганчір’я, маслянка із рушничним мастилом. За командою „До чищення і змащування приступити!” учень виконує норматив №2 та доповідає „Готово!”. Час фіксується від подачі команди до доповіді учня. Потім збирає приладдя для чищення каналу ствола і готує матеріал для змащування, називаючи елементи приладдя. Чищення і змащування каналу ствола автомату здійснюється без урахування час                          
Помилок немає. Не більше однієї помилки Не більше двох помилок. Допущено більше двох помилок.
13с 15с 18с 19с 20с 21с 22с 23с 25с 27с 29с 31с
5. Спорядження магазину патронами. Учень стоїть біля столу, на якому знаходиться 30 патронів та магазин до автомату. За командою „До спорядження магазину приступити!”, учень споряджає магазин патронами та доповідає „Готово!”. Час фіксується від подачі команди до доповіді учня.   35с 40с 45с 46с 48с 50с 51с 53с 55с 57с 59с 1хв. 02с.
                               

 

б) тактична підготовка

Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
Виявлення цілей , визначення їх місцезнаходження відносно орієнтирів, доповідь про результати спостереження. За командою керівника учень займає місце для спостереження. На відстані 200-500 м від спостерігача розмішені 9 цілей (мішеней). Завдання: виявити цілі, визначити їх місцезнаходження відносно орієнтирів і доповісти про результати спостереження. Виявлені цілі Виявлені цілі Виявлені цілі Помилка у визначенні дальності більше
15% 20% 25%
а в напрямку від цілі до орієнтира
0-20 0-25 0-30
2 Пересування на полі бою. Вихідне положення – вогнева позиція. Учню доводять тактичну обстановку, ставлять завдання вийти на новий рубіж. За командою керівника „Учень Петренко, на такий-то рубіж – вперед!” учень, враховуючи місцевість, долає 50 м: перебіжкою 15 м, переповзанням по-пластунські 20 м і перебіжкою – 15 м. час відраховується від команди на пересування до досягнення вказаного рубежу і приготування до стрільби. Виконано правильно, чітко. Не більше двох помилок. Не більше трьох помилок. Допущено більше трьох помилок
1хв 55с 2 хв 2хв 05с 2хв 10с 2хв 15с 2хв 20с 2хв 25с 2хв 30с 2хв 35с 2хв 40с 2хв 45с 2хв 50с
Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
Вибір місця для стрільби (спостереження), обладнання окопу для стрільби з автомату лежачи. Вихідне положення – лежачи або стоячи. Учню доводять тактичну обстановку, ставлять завдання на вказаному рубежі вибрати місце для стрільби (спостереження) і обладнати окоп для стрільби лежачи. Відстань до рубежу не більше 50м. Окоп обладнано правильно Не більше двох помилок. Не більше трьох помилок. Більше трьох помилок.
30хв 32хв 35хв 37хв 39хв 41хв 43хв 45хв 47хв 49хв 51хв 53хв
Встановлення окремої протитанкової міни. Вихідне положення лежачи для стрільби. Керівник визначає місце , де необхідно встановити міну. За командою „До встановлення міни приступити!” учень встановлює міну, не припиняючи спостереження за місцевістю і противником. Помилок немає. Не більше однієї помилки. Не більше двох помилок. Більше двох помилок.
4 хв 30с 4 хв 40с 4 хв 50с 5хв 5хв 10с 5хв 20с 5хв 40с 5хв 50с 6 хв 6 хв 15с 6 хв 30с 6 хв 45с
Визначення сторін горизонту. Учень з компасом або годинником в руці знаходиться у вказаній точці місцевості. За командою керівника „До орієнтування приступити!” визначає сторони горизонту і доповідає „Готово!”.     Помилок немає. Не більше однієї помилки. Не більше двох помилок. Більше двох помилок.
22с 24с 26с 28с 30с 32с 34с 36с 38с 40с 42с 44с
Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
Визначення магнітного азимуту на вказаний предмет за компасом. На місцевості учню вказується окремий предмет. За командою керівника „До визначення магнітного азимуту, приступити” він визначає азимут та доповідає. Час фіксується від подачі команди до доповіді. Помилок немає. Похибка не більше 3 град. Не більше однієї помилки. Похибка не більше 6 град. Не більше двох помилок. Похибка не більше 9 град. Більше двох помилок. Похибка більше 9 град.
28с 30с 32с 34с 36с 38с 40с 42с 44с 46с 48с 50с
Визначення напрямку руху за вказаним магнітним азимутом за допомогою компасу. На місцевості учню вказується магнітний азимут. За командою керівника „До визначення напрямку руху, приступити” він визначає окремий орієнтир та доповідає. Час фіксується від подачі команди до доповіді. Помилок немає. Похибка не більше 3 град. Не більше однієї помилки. Похибка не більше 6 град. Не більше двох помилок. Похибка не більше 9 град. Більше двох помилок. Похибка більше 9 град.
40с 45с 50с 55с 1хв 1хв 05с 1хв 10с 1хв 15с 1хв 20с 1хв 25с 1хв 30с 1хв 35с
Рух за азимутом. Учню видається схема (таблиця) даних для руху за азимутом, на якій вказані вихідний та кінцевий пункти 3-4 проміжних орієнтира, магнітні азимути та відстані між ними в метрах. Довжина маршруту не менше 2 км. дотримуючись маскування, пішим порядком учень повинен вийти до кінцевого пункту. Час враховується від видачі схеми до виходу у кінцевий пункт. 24хв 26хв 28хв 30хв 32хв 34хв 36хв 38хв 40хв 42хв 44хв 46хв
                                               

в) з основ медичних знань

Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
Тимчасова зупинка кровотечі. Учень знаходиться біля „пораненого”, тримаючи в руках джгут.Час відраховується від команди: «До виконання нормативу приступити!» і до закріплення джгута. Після чого позначається час його накладання. Накладання джгуту на стегно або плече Накладання закрутки на стегно або плече Виконано без помилок   Допущено не більше одної помилки   Допущено не більше двох помилок   Допущено більше двох помилок  
  20с     50с   25с     55с   30с     1хв   35с     1хв. 05с   40с     1хв. 10с   45с     1хв. 15с   50с     1хв. 20с   55с     1хв. 25с   1хв.     1хв. 30с   1хв. 05с   1хв. 35с     1хв. 10с   1хв. 40с   1хв. 15с   1хв. 45с
Накладання пов’язки. Учень з перев’язочним матеріалом у руках знаходиться біля „пораненого”. За командою „Пов’язку накласти!” починає накладання. Накладання пов’язки на голову (око, вухо). Накладання пов’язки на кість у вигляді вісімки, на передпліччя,ліктьовий суглоб. Накладання пов’язки на плечовий суглоб, груди. Накладання пов’язки на нижні кінцівки. Виконано без помилок   Допущено не більше одної помилки   Допущено не більше двох помилок   Допущено більше двох помилок  
  1хв. 50с   1хв. 50с   2хв 20с     1хв. 50с   2хв     2хв     2хв 30с     2хв     2хв 05с   2хв 05с   2хв 35с     2хв 05с   2хв 10с   2хв 10с   2хв 40с     2хв 10с   2хв 15с   2хв 15с   2хв 45с     2хв 15с   2хв 20с   2хв 20с   2хв 50с     2хв 20с   2хв 25с   2хв 25с   2хв 55с     2хв 25с   2хв 30с   2хв 30с   3хв   2хв 30с   2хв 35с   2хв 35с   3хв 05с     2хв 35с   2хв 40с   2хв 40с   3хв 10с     2хв 40с   2хв 45с   2хв 45с   3хв 15с     2хв 45с   2хв 50с   2хв 50с   3хв 20с     2хв 50с
Надання першої допомоги при переломах. Учень знаходиться біля пораненого. Перев’язочний матеріал і шина в руках або поряд з учнем. За командою „Шину накласти!” учень накладає шину. Виконання нормативу закінчується підвішуванням руки на хустку (бинт, ремінь).   Накладання шини з підручного матеріалу на плече. Накладання шини з підручного матеріалу на передпліччя. Накладання шини Крамера на нижню кінцівку.   Виконано без помилок   Допущено не більше одної помилки   Допущено не більше двох помилок   Допущено більше двох помилок  
3хв 3хв 30с 4хв 4хв 30с 5 хв 5хв 30с 6 хв 6хв 30с 7 хв 7хв 30с 8хв 8хв 30с
2хв 40с 2хв 50с 3хв 3хв 10с 3хв 20с 3хв 30с 3хв 40с 3хв 50с 4хв 4хв 10с 4хв 20с 4хв 30с
3хв 3хв 30с 4хв 4хв 30с 5 хв 5хв 30с 6 хв 6хв 30с 7 хв 7хв 30с 8хв 8хв 30с
19с 21с 23с 25с 27с 29с 31с 33с 35с 37с 39с 41с

г) з прикладної фізичної підготовки

ВПРАВИ Одиниці вимірювання Б А Л И
Комплексна силова вправа * разів за 1 хв.
Метання гранати Ф-1 на влучність очки <20
Стрільба з пневматичної гвинтівки (по мішені «П») очки <10
Метання гранати Ф-1 на дальність метри
Єдина смуга перешкод хв. сек. 1.30 1.33 1.35 1.40 1.43 1.45 1.50 1.53 1.55 2.00 2.03 2.05
                                                       

д) з основ цивільного захисту

Норматив, умови (порядок) його виконання Критерії оцінки
високий достатній середній низький
Одягання протигазу. Учні знаходяться в строю. Протигази у похідному положенні. За раптовою командою „Гази!” учні одягають протигази. Час відраховується з моменту подання команди до відновлення дихання після одягнення протигазу.     6,5с     7с     7,4с     7,7с     8с     8,4с     8,7с     9с     9,4с   9,7 с   10с   10,4с
Одягання респіратора Р-2. За раптовою командою „Респіратор одягнути!”, учні одягаютьреспіратори. Час відраховується з моменту подачі команди до відновлення дихання 10,5с 11с 11,4с 11,7с 12с 12,4с 12,7с 13с 13,4с 13,7с 14с 14,4с
Одягання загальновійськового захисного комплекту (плащ у рукава) Засоби захисту учнів у похідному положенні. а) За командою „Плащ в рукава- Гази” або сигналом „Радіаційна небезпека” учні одягають протигази, захисні плащі в рукава, захисні панчохи та рукавиці. Час відраховується від подачі команди керівника до одягання засобів захисту та доповіді „Готово!”.   2 хв 50 с. 3 хв 3 хв 07 с. 3 хв 14 с. 3 хв 20 с. 3 хв 35 с. 3 хв 45 с. 4хв 4 хв 10 с. 4 хв 20 с. 4 хв 30 с. 4 хв 40 с.

 

19.

 

 

б)За командою „Захисний комплект одягнути - Гази” учні одягають панчохи, плащі у вигляді комбінезону, протигази, рукавиці. Час відраховується від подачі команди керівника до повного одягання засобів захисту та доповіді „Готово!”. 4 хв 25 с. 4 хв 35 с. 4 хв 45 с. 4 хв 50 с. 5 хв 5 хв 20 с. 5 хв 40 с 6 хв 6 хв 20 с 6 хв 40 с 7 хв 7 хв 20 с
Дії за сигналом „Хімічна тривога”. Засоби захисту учнів у похідному положенні. Подається сигнал „Хімічна тривога”. Ті хто навчаються одягають протигази, плащі у вигляді накидки і ведуть спостереження за місцевістю. Час відраховується від моменту подачі сигналу до повного одягання засобів захисту.       33с     35с     37с     38с     40с     43с     46с     50с     57с   1хв. 04с   1хв. 10с   1хв. 20с
                               

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.129 (0.011 с.)