Тема 2. Організація підприємницької діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Організація підприємницької діяльностіТема 2. Організація підприємницької діяльності

План

2.1. Утворення суб’єкта підприємницької діяльності.

2.2. Поняття установчих документів.

2.3. Легітимація суб’єкта підприємницької діяльності.

2.4. Державна реєстрація як елемент легітимації.

2.4.1. Державна реєстрація юридичної особи- суб’єкта підприємництва

2.4.2. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

2.4.3. Особливості податкового обліку суб’єктів підприємництва що діють на спрощеній системі оподаткування

2.4.4. Правове регулювання внесення змін до ЄДР

2.5. Ліцензування як елемент легітимації.

 

Основні терміни та поняття:легітимація суб’єкта підприємницької діяльності, установчі документи, засновницький договір, статут, державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, державний реєстратор, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб, місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи, реєстраційна картка, реєстраційна справа, ліцензування, ліцензія, ліцензіат, ліцензійні умови, орган ліцензування, плата за ліцензію, дублікат ліцензії, анулювання ліцензії, повторне порушення ліцензійних умов, розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

 

Утворення суб’єкта підприємницької діяльності

Початковим етапом процесу створення суб’єкта підприємницької діяльності є прийняття відповідного рішення. Механізм його прийняття залежить від виду суб’єкта підприємницької діяльності, що створюється, порядку та способу створення.

I. Способи утворення суб’єктів підприємництва:

● заснування нової організації;

● реорганізація діючої підприємницької організації.

II. Порядок створення суб’єктів підприємництва:

· добровільний. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності створюється у добровільному порядку, рішення приймається особисто засновником;

· примусовий. Створення підприємницької організації у примусовому порядку можливе за рішенням компетентних державних органів, шляхом поділу (виділення) вже існуючого суб’єкта підприємництва (наприклад, відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства).

Згідно з ч. 2 ст. 81 ЦК юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 ЦК України. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Створення юридичної особи приватного права проходить ряд стадій.

Стадії створення суб’єкта господарювання залежать від того яким є цей суб’єкт за способом утворення – корпоративним чи унітарним

Корпоративний суб’єкт господарювання утворюється зазвичай двома чи більше засновниками

Унітарний суб’єкт господарювання – утворюється одним засновником

Стадії створення корпоративного суб’єкта господарювання приватного права

Першим етапомє прийняття засновниками рішення про намір створення суб’єкта підприємництва та розробку його установчих документів.

Другим етапом є організація та формування капіталів (фондів) суб’єкта підприємництва.

Третім етапом є проведення установчих зборів.

Четвертий етап – процедура легітимації.

Як зазначалося юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 ЦК. Тобто створення та діяльність юридичної осіб – суб’єктів підприємництва будь-якої організаційно-правової форми неможливе без розробки та затвердження установчих документів.

 

Органи державної реєстрації

Державна реєстрація суб’єктів господарювання здійснюється безпосередньо державним реєстратором.

Згідно абз. 5, ч. 1 ст. 1 Закону державний реєстратор – особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус.

Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.

Детально компетенція державного реєстратора передбачена ст. 6 Закону.

В свою чергу згідно абз. 14, ч. 1 ст. 1 Закону суб’єкт державної реєстрації:

· Міністерство юстиції України;

· територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

· районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції;

· виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до цього Закону у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

Акредитованим суб’єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації уклала:

· договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірівзаробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року;

· договір з іншим суб’єктом державної реєстрації та/або нотаріусом (у разі коли акредитований суб’єкт здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації).

Акредитація суб’єктів та моніторинг відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації здійснюються Міністерством юстиції України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Перелік документів

заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0014-16

Бланк заяви розміщений в наказі Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

За бажанням заявника:

Ø заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1537-11

Ø реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14/page3

1. установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

 

Реєстрація юридичної особи

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

За відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації державний реєстратор проведить реєстраційні дії шляхом внесення запису про суб’єкт підприємництва до Єдиного державного реєстру та формує і оприлюднює на порталі електронних сервісів виписки та результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчі документи юридичної особи.

Єдиний державний реєстр – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. Детальна правова характеристика Єдиного державного реєстру наведена в Розділі III Закону

Після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи в паперовій та електронній формі формується реєстраційна справа.

Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Згідно ст. 32 Закону у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної суб’єктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.

Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений цим Законом.

У разі виявлення суб’єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, він в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися також на підставі судового рішення.

Ставки єдиного податку

Згідно п. 293.1. ст. 293 ПК України ставки єдиного податку для платників:

Ø першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

Ø третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) для першої групи платників єдиного податку – до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку – до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

3) для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

Ø 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПК України;

Ø 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 

Список рекомендованої літератури

До питання 2.1 - 2.3.1

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2011. – № 13 – 14. – Ст. 556.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32 – Ст. 263.5. «Про електронні документи та електронний документообіг»: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275 6. «Про електронний цифровий підпис»: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276 7. Наказ Державного комітету статистики України № 401 від 25 червня 2004 року «Про затвердження класифікації організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004 8. Наказ Міністерства юстиції України № 359/5 від 09.02.2016 р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».9. Наказ Міністерства юстиції України № 1657/5 від 10.06.2016 р. «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».Електроні джерела

1. http://zakon4.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;

2. http://ddr.minjust.gov.ua – сайт департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України;

3. https://kap.minjust.gov.ua – Кабінет електронних сервісів;

4. http://sfs.gov.ua/ – офіційний портал Державної фіскальної служби України

5. http://www.dkrp.gov.ua – сайт державної регуляторної служби України.

 

 

Питання для самоперевірки до теми 2

1. Що є початковим етапом процесу створення суб’єкта підприємницької діяльності і?

2. Назвіть способи утворення суб’єктів підприємництва

3. Назвіть стадії створення корпоративного суб’єкта господарювання приватного права

4. Назвіть види установчих документів та проведіть їх правовий аналіз

5. Розкрийте поняття процедури легітимації суб’єктів підприємництва та назвіть її етапи

6. Назвіть нормативно-правовий акт що регулює процедуру державної реєстрації суб’єктів підприємництва

7. Дайте визначення процедури державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців

8. Розкрийте правовий статус органів державної реєстрації

9. Назвіть перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

10. Проаналізуйте вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору для реєстрації юридичної особи – суб’єкта підприємництва

11. Які вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу передбачені нормами чинного законодавства?

12. Назвіть підстави для зупинення розгляду документівподаних для державної реєстрацію юридичної особи – суб’єкта підприємництва

13. Назвіть підстави для відмови у проведенні державної реєстрацію юридичної особи – суб’єкта підприємництва

14. Яка подія вважається датою державної реєстрації юридичної особи

15. Плата у сфері державної реєстрації, її загально-правова характеристика

16. Розкрийте особливості державної реєстрації фізичної особи-підприємця

17. Назвіть підстави для зупинення та відмови у державній реєстрації ФОП

18. Дайте правову характеристику спрощеної системи оподаткування.

19. Назвіть групи платників єдиного податку та дайте їх загально-правову характеристику

20. Назвіть ставки єдиного податку

21. Розкрийте особливості подачі звітів суб’єктами підприємництва що діють на спрощеній системі оподаткування

 

Тема 2. Організація підприємницької діяльності

План

2.1. Утворення суб’єкта підприємницької діяльності.

2.2. Поняття установчих документів.

2.3. Легітимація суб’єкта підприємницької діяльності.

2.4. Державна реєстрація як елемент легітимації.

2.4.1. Державна реєстрація юридичної особи- суб’єкта підприємництва

2.4.2. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

2.4.3. Особливості податкового обліку суб’єктів підприємництва що діють на спрощеній системі оподаткування

2.4.4. Правове регулювання внесення змін до ЄДР

2.5. Ліцензування як елемент легітимації.

 

Основні терміни та поняття:легітимація суб’єкта підприємницької діяльності, установчі документи, засновницький договір, статут, державна реєстрація юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, державний реєстратор, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб, місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи, реєстраційна картка, реєстраційна справа, ліцензування, ліцензія, ліцензіат, ліцензійні умови, орган ліцензування, плата за ліцензію, дублікат ліцензії, анулювання ліцензії, повторне порушення ліцензійних умов, розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)