Відвідування лекцій та практичних занять з профілюючих дисциплін.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відвідування лекцій та практичних занять з профілюючих дисциплін.19.03.2012 відвідала лекцію магістра Кривой А.Ю. доц. Бучко Ж.І. з дисципліни "Екотуризму"

2 пара.(9:50-11:10) 310, 311 гр.

Тема: Визначення перспективних цільових ринків екотуризму

Завдання:

1.Чинники екотуристичної привабливості

2.Категорії екотурів та екотуристичних програм

 

28.02.2012 відвідала лекцію магістра Кривой А.Ю. доц. Бучко Ж.І. з дисципліни "Організація оздоровчо-спортивного туризму".

3пара (11.30), 104 гр.

Тема: Організація руху в польових умовах.

Завдання:

1.Рух у польових умовах. Порядок та режим руху

2.Страховка та самостраховка під час руху

3.Рух пішки. Особливості руху по розчленованій місцевості

4. Рух водою. Долання водних перешкод

29.02.2012 р. відвідала практичне заняття магістра Морар А.В. Дутчак з дисципліни "Туристичний практикум".

6пара (16.10-17.20), 412 гр.

Тема: Умови державної реєстрації туристичного підприємства (підприємця)

Завдання:

1. Поняття про господарську діяльність в галузі туризму.

2. Умови державної реєстрації туристичного підприємства (підприємця).

3. Документи що забезпечують державну реєстрацію підприємства (підприємця). Реєстраційна картка підприємства (підприємця).

02.03.2012 р.відвідала практичне заняття магістра Морар А.В. Дутчак з дисципліни "Туристичний практикум".

5пара (14.40-16.00), 412 гр.

Тема: Ліцензування туристичної діяльності

Завдання:

1. Нормативно-правові акти, що встановлюють порядок ліцензування видів туристичної діяльності.

2. Загальні умови отримання ліцензії на право провадження туроператорської діяльності.

3. Оформлення документів для отримання ліцензії на право провадження туроператорської діяльності.

 

Звіт

Відвідування лекцій та практичних занять з профілюючих дисциплін.

Консультації щодо проведення лекційних та практичних занять.

Були проведені неодноразові консультації щодо проведення лекційних і практичних занять у доц. Бучко Ж.І. та ас. Кибич А.Д.

Графік проведення асистентської практики магістра Куриш Мар’яни

(в 2 семестрі 2012 року)

Назва дисципліни Тема Форма проведення Дата, місце, час
1. Екологічний туризм «Розробка екостежки» Практичне заняття 06.03.2012 3 курс, 311 гр., К4, а.17 5 пара
2. Спортивний туризм «Визначення по карті відстаней, азимутів, абсолютних висот рельєфу» Практичне заняття 07.03.2012 1 курс 110 гр., к.4, а.17 3 пара
3. Екологічний туризм «Реалізація концепції геомаркетингу екотуризму» лекція 17.03.2012 3 курс 310, 311 гр. к.4 а53 2 пара
4. Спортивний туризм «Небезпеки в туризмі» лекція 24.03.2012 1 курс 104 група к.4 а 7 3 пара

Підготовка звіту і підбиття підсумків.

План практичного заняття з дисципліни

«Спортивний туризм»

Студентки 5 курсу (520 гр.)

Куриш Мар’яни

Дата проведення: 06.03.2012

Час проведення:5 пара (14:40 – 16:50)

Місце проведення: к.4, а.17

Курс: 3 (310 гр.)

 

Тема: Розробка екостежки

Мета:Виявити типологію екологічних стежок та особливості їх створення.

 

Завдання:Розробити екостежку. Для цього група поділяється на бригади по 5-6 студентів. Кожна з бригад обирає район майбутнього маршруту екостежки, проектує нитку маршруту, місця зупинок для огляду об'єктів природи й культури. Опис екостежки здійснюється за рекомендованим Чижовою В.П. планом.

Екологічні стежки можуть прокладатися на окремій природній території, об'єкті чи їх сукупності, поділятися відповідно до смаків відвідувачів за вартістю та рівнем сервісу тощо. Екологічні стежки та маршрути можуть бу­ти спеціалізованими та комплексними. За напрямком спеціалізації екологічні стежки можна поділити на:

* наукові, які виділяються за типовими і унікаль­ними об'єктами досліджень з метою відпрацювання методичних питань для науковців (екологів, географів, бо­таніків, зоологів, археологів, істориків та ін.);

* навчальні, що призначені для проведення навчальних занять у дошкільних закладах, для учнів за­гальноосвітніх шкіл, студентів та інших слухачів;

* рекреаційні, які створюються для типових при­родних та природно-господарських об'єктів, що мають високий рекреаційний потенціал;

* лікувально-оздоровчі, що мають особливе профілактичне і оздоровче значення та створюються по­близу лікувальних закладів, санаторіїв та будинків відпочинку. Інший напрямок у створенні такого типу стежок має на меті ознайомлення відвідувачів з умовами зростання та біологічними особливостями лікарських рослин, з відповідними екотуристськими та лікувальни­ми послугами (контрольоване збирання лікарських рос­лин, продаж фітопрепаратів тощо);

* освітньо-ресурсні, що закладаються переважно на природно-господарських територіях з високим еталонним природно-ресурсним потенціалом та призначені для підви­щення рівня екологічної освіти природокористувачів.

Найбільш поширеними з них є навчальні екологічні стежки. Вони призначені для формування екологічного світогляду та екологічної освіти школярів і студентів, виховання дбайливого ставлення до природи, розширен­ня знання з природознавчих дисциплін.

Основними вимогами до цього типу стежок є те, що вони мають включати такі елементи природи, які роз­глядаються навчальними програмами, максимально роз­кривати взаємозв'язки природних компонентів в екосис­темах, зокрема поєднання складових рослинного та тваринного світу між собою і з навколишнім середовищем. У цьому аспекті важливо також демонструвати окультурені людиною рослини та тварини.

Особливого значення при цьому не мають ні протяжність навчальних екологічних стежок, ні можливість відвідання їх значною кількістю осіб. Стежки повинні бути розраховані на певну оптимальну кількість туристів. Їх бажано створювати у ландшафтних парках, у зелених зонах поблизу навчальних закладів, а також на інших те­риторіях, де ще зберігаються природні комплекси.

Щоб звести до мінімуму втручання відвідувачів у при­родні процеси, створюють також мережу еколого- та науко­во-пізнавальних стежок. Вони з'єднують найцікавіші в на­уковому, природоохоронному та естетичному аспектах природні об'єкти і характеризуються значною природною інформативністю, що додатково посилюється різноманітни­ми оригінально оформленими стендами, аншлагами та мар­кувальними знаками на маршрутах, які надають необхідний для кожного відвідувача стежки мінімум знань про природ­ний об'єкт та особливості його охорони та відтворення.

Комплексні екологічні стежки та маршрути поєдну­ють функції декількох спеціалізованих, їх створення має такі самі цілі, як і в наведених вище типів стежок. Наприклад, стежка може бути закладена на природоохо­ронній території та бути навчальною, тобто служити постійною базою для певного навчального закладу. На­вчальною може стати також рекреаційна туристська стежка, закладена в зеленій зоні міста або інших цент­рах масового відвідування. При цьому не варто заклада­ти екологічні стежки для масового відвідування на при­родних територіях з особливим статусом охорони.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висно­вок, що у перспективі саме комплексні стежки, які поєднують всі основні цілі і завдання різноманітних еко­логічних стежок - природоохоронні, просвітні, виховні, оздоровчі, регулюючі та відтворюючі - можуть стати найпоширенішими.

 

ПЛАН-ПРОСПЕКТ БУКЛЕТУ ПО РОЗРОБЦІ ЕКОСТЕЖКИ

(за Чижовою В.П., 2001р.)

План-проспект поділяється на 3 частини: загальні відомості, графічні матеріали та докладний опис екскурсії.

Загальні відомості

1. Назва стежки та її розташування; автори розробки.

2. Головний зміст (ботанічна, геологічна, комплексна тощо).

3. Тип побудови маршруту (лінійний, кільцевий, радіальний).

4. Призначення (на яку категорію відвідувачів розрахований маршрут: школярів, туристів, екскурсантів тощо. Якщо для будь-якого контингенту, то цей пункт можна не вказувати).

5. Протяжність маршруту (в метрах чи кілометрах) і середня тривалість (в годинах чи днях шляху з урахуванням зупинок).

6. Терміни функціонування стежки (наприклад, з початку червня по кінець вересня).

7. Максимальна кількість людей в групі, з чим пов'язане обмеження (місткість оглядового майданчика, психокомфортна межа тощо). Ліміт екскурсійних груп за тиждень, місяць.

8. Допустимі навантаження по різних періодах всередині екскурсійного сезону (якщо в якийсь період всередині сезону необхідно зменшити навантаження, наприклад, дати спокій птахам при висиджуванні пташенят).

9. Можливість проходження стежки без екскурсовода. Як стежка промаркована. Що потрібно мати з собою з одягу (наприклад, спеціальний одяг, якщо на стежці планується відвідування печери) чи взуття (наприклад, чоботи, якщо є заболочені ділянки з ризиком намочити ноги, тобто без спеціального дерев'яного настилу.

10. Особливі правила поведінки на стежці (в доповнення до загальних правил поведінки в даному національному парку чи заповіднику, наприклад, не сходити зі стежки, не підходити до краю урвища, дотримуватися заходів безпеки, щоб не стати чи сісти на змію тощо).

Графічні матеріали

1. Схема стежки з зазначенням основних орієнтирів, водних об'єктів (річок, струмків і проток з напрямком течії; озер, ставків, стариць тощо), абсолютних висот, доріг і стежок, меж лісових масивів і переважаючих порід, окремих дерев, масштабу і сторін горизонту. Вказуються пам'ятки культури, архітектурні споруди, руїни споруд тощо. Окремим лінійним знаком вказується сам маршрут руху, точки-зупинки і місця відпочинку. Кожна точка має номер (по ньому визначається і напрямок руху, і відповідність цього місця опису в буклеті). Можна поряд дати і символ даної точки (наприклад, окремий дуб чи гніздо лелеки), при необхідності з поясненням в умовних знаках до даної схеми і (чи) в описі стежки.

2. Комплексний профіль стежки (особливо він важливий в гірській та пересіченій місцевості, де на шляху маршруту є річкові долини. яри, балки тощо), на якому вздовж лінії самого профілю, під ним, вказані підстилаючі породи, а на ньому – основні види рослинного покриву (високотравні луки, березовий ліс тощо). Вздовж горизонтальної вісі, під нею, по великих ділянках шляху, що мають різне орієнтування за сторонами горизонту, вказуються напрямок руху (наприклад, Пн, ПнЗ, Пд, ПдС тощо) та час на шляху (наприклад, 10 хв, 30 хв тощо). Уздовж вертикальної осі зліва подається абсолютна висота місцевості (за топографічною картою). Над лінією профілю відмічаються точки-зупинки і головні орієнтири.

Докладний опис стежки

1. Тематичні розповіді по точках-зупинках.

Опис по точках повинен бути коротким (більш детальний – у фондових матеріалах національного парку чи заповіднику як посібник для екскурсовода), в середньому від 0, 5 до 1 сторінки. Абсолютно всі спеціальні наукові, а також місцеві терміни повинні пояснюватися. Види рослин та тварин даються тільки мовою розповіді (латинь – в матеріалах). Зі всіх існуючих у природі фактів наводяться тільки найцікавіші й найзахоплюючі. За можливості все це ілюструється кольоровими чи чорно-білими фотографіями або малюнками. Малюнки можуть бути оригінальними, але не втрачати свою схожість з оригіналом.

Хоча стежки по охоронних територіях мають переважно природний зміст, за можливості необхідно звертати увагу й на історичні факти та об'єкти. Такі події та об'єкти зазвичай пов'язані з історією самого національного парку чи заповідника й допомагають краще зрозуміти його становлення й сучасну діяльність.

 

2. Опис стежки між точками-зупинками (набагато коротше, ніж опис по точках).

- напрямок руху (ліворуч, праворуч, прямо тощо), а також за сторонами горизонту, не захоплюючись останнім);

- основні орієнтири по ходу руху (наприклад, прямо перед нами відкривається вигляд вершини гори);

- відстань і тривалість ходи;

- На що звернути увагу відвідувачів по ходу з точки зору нової інформації про природу чи історію і у відношенні безпеки групи (наприклад, будьте уважні, можна впасти у воду чи подряпати ноги тощо).

Протокол

6.03.2012

Обговорення лекційного заняття з дисципліни «Екологічний туризм» студента – магістра Куриш М.Г.

Присутні:

доц. Явкін В.Г.

доц.Бучко Ж.І.

студ. Морар А.В.

студ. Кривой А.Ю.

Слухали:

Куриш М.Г.: Тема даного практичного заняття є основною роботою з дисципліни «Екологічний туризм», оскільки допомагає кожному вивчити певну місцевість та допомагає в розробці маршрутів.

Виступили:

Доц.Бучко Ж.І.: Куриш М.Г. методично правильно та доступно побудувала практичне заняття. Під час заняття постійно контактувала з студентами.

Студентка Кривой А.Ю.: Практичне заняття студентки Куриш М.Г. було цікавим та доступним для студентів. Куриш М.Г. чітко пояснювала завдання та детально відповідала на всі запитання.

 

Зав.кафедри Явкін В.Г.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.019 с.)