Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів.Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об’єднати в три групи, які характеризують:

1. стан основних засобів;

2. забезпечення підприємства основними фондами;

3. ефективність використання основних фондів.

Аналізуючи основні фонди насамперед треба визначити їх середньорічну вартість і динаміку зміни за ряд років. При цьому корисно зіставити темпи їх зміни з динамікою зростання вартості продукції або обсягів виробництва в натуральному виразі. Останній показник повинен мати вищі темпи зростання порівняно з основними фондами.

Основні фонди підприємства поділяють на виробничі основні засоби, які включають засоби основного виду діяльності (промисловостей та інших галузей) і невиробничі основні засоби.

Аналіз полягає в розрахунку питомої ваги по кожної групі на початок і кінець року, а потім зіставлення даних на кінець з даними на початок року як взагалі так і по кожній окремій групі в сумі і в відсотках. Результати оформлюються в аналітичну таблицю.

Роль основних фондів в процесі виробництва різна. Усі основні фонди підприємства за характером участі у виробничому процесі та функціонування в не виробничій сфері поділяються на чотири амортизаційні групи:

1. перша група – будівлі, споруди, передавальні пристрої (норма амортизації – 2%);

2. друга група – автомобільний транспорт, меблі, офісне обладнання, ЕОМ та інші (норма амортизації – 10%);

3. третя група – машини, устаткування і інші основні засоби, що не входять до першої і другої груп (норма амортизації – 6%);

4. четверта група – електронно- обчислювальні машини, телефони, телефакси (норма амортизації – 15%).

При аналізі структури основних фондів з'ясовують співвідношення активної і пасивної частини, визначають питому вагу активної і пасивної частини на початок і кінець року, а потім зіставляють їх.

Підвищення питомої ваги активної частини фондів сприяє зростанню технічної оснащеності, зростанню фондовіддачі.

Стан основних фондів залежить від їх технічного рівня. Технічний стан руху основних фондів характеризується наступними коефіцієнтами:

 

Коефіцієнт = вартість знов введених основних фондів

оновлення первісна вартість ОФ на кінець року

 

Коефіцієнт = вартість вибуття ОФ

вибуття первісна вартість ОФ на початок року

 

Ці два коефіцієнта розраховується тільки на кінець року.

 

Коефіцієнт = знос ОФ

зносу первісна вартість ОФ

 

Коефіцієнт = залишкова вартість ОФ

придатності первісна вартість ОФ

 

Дані коефіцієнти розраховується на початок і на кінець року.

Методика аналізу полягає в зіставлені коефіцієнта зносу на кінець року з даними на початок і взаємозв’язку з коефіцієнтами оновлення і вибуття. Результати оформлюються в аналітичну таблицю.

Таблиця

Аналіз показників, які характеризують стан основних засобів (фондів) у звітному році

П о к а з н и к и На початок року На кінець року Зміна за рік (+-)
1. Початкова вартість основних засобів, тис. грн. +4545
2. Вартість знов введених основних засобів, тис. грн. Х
3. Знос основних засобів, тис. грн. +9824
4. Вибуло основних засобів, тис. грн. Х
4. Коефіцієнт, % - поновлення основних засобів Х 3,97 3,97
- зносу основних засобів 21,73 29,04 +7,31
- вибуття засобів х 0,22 0,22

 

Технічний рівень основних фондів і ступень їх морального зносу характеризує віковий склад обладнання, що дає можливість виявити застаріле обладнання, яке вимагає заміни, підвищення рівня фондовіддачі.

У процесі аналізу руху та технічного стану основних фондів перевіряється виконання плану впровадження нової техніки, уведення в дію нових об’єктів, ремонту основних засобів, визначається частка прогресивного обладнання в загальній його кількості і за кожною групою окремо, а також частка автоматизованого обладнання. Для характеристики вікового складу та морального зносу основних фондів, вони групуються за тривалістю використання (за строками служби)- до 5 років, 5-10 років, 10-15 років т. д. - і розраховується питома вага кожної групи в загальній кількості обладнання.

Оптимальним віком для обладнання є 7 років, оптимальні строки експлуатації інших видів фондів залежить від їх особливостей.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.012 с.)