Сутність понять «товар», «Внутрішне середовище» та «зовнішне середовище».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність понять «товар», «Внутрішне середовище» та «зовнішне середовище».Під товаром в широкому сенсі розуміється усе, що може задовольняти ту або іншу потребу і пропонується на ринок. Інакше кажучи, це те, що описується поняттям "благо". Сюди включаються як товари у вузькому сенсі, або речові товари, тобто деякі матеріальні продукти, які після виготовлення можуть зберігатися, транспортуватися, неодноразово переходити від одного власника до іншого, так і послуги.

Зовнішнє середовище — це сукупність господарських суб’єктів,

економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних

інституційних структур та інших зовнішніх відносно підприємства умов і

чинників, що діють у глобальному оточенні.

Внутрішнє середовище маркетингу — це суб'єкти, сили і чинники, що перебувають всередині самої фірми і контролюються нею. До них перш за все належать:

1. Сфера діяльності фірми — поняття, що охоплює зону діяльності, види виробленої продукції (послуг), виробничі функції фірми, місцезнаходження її підприємств, їх організаційно-правові форми.

2. Мета фірми: а) загально-організаційна, встановлена керівництвом фірми на довгострокову і короткострокову перспективи; б) мета служби маркетингу, пов'язана із завоюванням визнання споживачів, збутом, прибутками, ефективним функціонуванням компанії та ін.

3. Структура організації і місце в ній служби маркетингу. Структуру організації, як правило, характеризують; функціональні зони, представлені окремими підрозділами організації, рівень управління у фірмі і норми управління. Ефективність функціонування організації в цілому і служби маркетингу зокрема залежить від характеру взаємозв'язків в організації (фірмі), узгодженості дій її окремих підрозділів, якості управління, розуміння вищим керівництвом ролі маркетингу.

4. Корпораційна культура — атмосфера або соціальний клімат в організації, що відображає переважні традиції, загальні норми, цінності, звичаї і сподівання працівників фірми.

 

 

Методи дослідження ринку

Для збору інформації маркетологи користуються певними методами.

Первинні дослідження - збір даних - здійснюється в міру їх виникнення за допомогою таких методів:

1. Спостереження- це спосіб отримання інформації через сприймання органами почуттів обставини без будь-якого впливу на об'єкт спостереження. Спостереження- це процес, у якого є певна мета, який планомерен і систематично узагальнює всі зібрані факти і піддається контролю на предмет надійності і точності зібраних даних.

Спостереження може проходити в лабораторних, польових умовах при особистій участі спостерігача або без нього.

2. Опитування- це спосіб отримання інформації через з'ясування думок людей. Це саме поширена форма збору інформації в маркетингу, і приблизно 90% маркетологів використовують цей метод.

Опитування може бути як в усній, так і письмовій формі.

При письмовому опитуванні учасникам лунають опитувальні листи з проханням заповнення.

Усні або телефонні опитування зазвичай називають інтерв'ю.

Інтерв'ю поділяють:

а) по колу опитуваних осіб (учні, службовці і т. д.);

б) по кількості одночасно опитуваних (буває групове або одиничне);

в) за кількістю вхідних в опитування тем (одна чи кілька);

г) за рівнем стандартизації (буває вільне або стандартизоване);

д) за частотою (одноразовий або багаторазовий).

3. Експеримент- це такий метод дослідження, при якому в контрольованих умовах змінюють один або кілька факторів і відстежують, як це впливає на залежну змінну.

Умови проведення - польові, лабораторні.

Основні ознаки - ізольованість змін, активну участь дослідника в процесі збору даних.

Достоїнствами даного методує бачення причини, наслідки та структури, а також експеримент носить систематизований характер.

4. Панель- це метод, який за допомогою ЕОМ відтворює використання різних маркетингових чинників на папері, а не в реальних умовах. Даний метод полягає в тому, що створюється модель контрольованих і неконтрольованих факторів, з якими стикається фірма. Потім їх можливі варіанти поєднання закладають в комп'ютер з метою визначення впливу на загальну стратегію маркетингу.

Види панелей:

1) торговельна (оптова, роздрібна);

2) споживча (індивідууми, родини, виробниче споживання);

3) спеціальні форми (панель економістів, архітекторів і інше, а також театри, лікарні і т. д.);

4) традиційна і нетрадиційна;

5) короткострокова і довгострокова;

6) залежно від методу отримання інформації (опитувальні листи, інтерв'ю і т. д.).

За допомогою цього методу можна виявити фактори, що впливають на досліджувану проблему, і їх динаміку; можна вивчити думки обстежуваних, їх наміри та рішення; можна виявити відмінність у поведениях споживачів, що відносяться до різних соціальних прошарків, що живуть у різних населених пунктах ; можна вивчити мотиви покупок і спрогнозувати їх розвиток, а також багато іншого.

Вибір того чи іншого виду панельного методу визначається поставленими завданнями і обсягом виділених коштів.

 

5. Ринок, основні характеристики Ринок - це сукупність економічних відносин, які виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання товарів і послуг. Ринок, по-перше, розуміється як місце, де відбувається процескупівлі-продажу результатів людської діяльності, а отже, як сферапідприємницької діяльності - бізнесу. Ринок - сукупність існуючих і потенційних покупців товара.По мірі збільшення числа осіб і операцій зростає і число купців і ринків. У розвиненому суспільстві це для ринку не обов'язково якесь фізичне місце, де зустрічаються і здійснюють операції покупці і продавці. За наявності сучасних засобів зв'язку і транспорту купець може увечері дати рекламу товару по телебаченню, зібрати сотні замовлень від клієнтів по телефону і вже наступного дня розіслати товари поштою, не вступаючи у фізичний контакт х покупцями. Може сформуватися ринок на якийсь товар, послугу або інший об'єкт, що має ціннісну значущість. Наприклад, ринок праці складається з людей, що бажають запропонувати свою робочу силу в обмін на заробітну плату або товари...

 
 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.017 с.)