Звільнення від кримінальної відповідальності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звільнення від кримінальної відповідальності.Семінарське заняття - 4 години

Семінарське заняття № 1

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям.

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Семінарське заняття № 2

Питання для підготовки семінарського заняття

1. На якій стадії кримінального правосуддя можливе звільнення від кримінальної відповідальності?

2. Що таке звільнення від кримінальної відповідальності?

3. Назвіть усі види звільнення від кримінальної відповідальності.

4. Визначте умовні та безумовні види звільнення від кримінальної відповідальності.

5. Проаналізуйте те загальне, що властиве усім видам звільнення від кримінальної відповідальності.

Завдання для самостійної підготовки.

Вирішить практичні завдання

1. Чи буде вважатися обтяжуючою обставиною при вчиненні нового злочину факт звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям?

2. Після звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим останній передумав миритися і написав заяву про притягнення винного до кримінальної відповідальності. Яке рішення має бути прийнято?

3. Кирилюк, який має судимість, вчинив злочин невеликої тяжкості. На час розгляду справи в суді, внаслідок зміни обстановки, вчинене Кирилюком діяння втратило суспільну небезпечність. Чи може бути Кирилюк звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки?

4. Зінченко вчинив особливо тяжкий злочин (державну зраду - ст. 111 КК) і ухилився від слідства і суду. Пройшло 15 років. Нового злочину Зінченко не вчинив. Чи можна його притягнути до кримінальної відповідальності?

5. Кияшко вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК, але затриманий не був. Через рік після цієї крадіжки Кияшко знову вчинив новий злочин - грабіж (ч. 2 ст. 186 КК). Коли закінчився перебіг давності за таких умов за перший та другий злочин?

6. З моменту вчинення особою злочину, за який може бути призначене покарання у виді позбавлення волі, пройшло 15 років. Нового злочину протягом цього строку особа не вчинила. Які кримінально-правові наслідки має факт закінчення строків давності?

Теми рефератів:

"Інститут медіації в зарубіжних країнах: сутність та значення для ефективного вирішення кримінально-правових конфліктів"

"Згода про визнання вини" в англосаксонському та континентальному праві"

Література до теми.

1. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. - Київ, Атіка, 2004. - 296 с.

2. Бобылева И.Ю. Длительные сроки лишения свободы. - М., НИИ МВД РФ, 1992.

3. Головко Л.В. Альиернативы уголовному преследованию в современном праве. - Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002. - С. 70-79; 403-413; 424-428; 443-468.

4. Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания. - М., "Юридическая литература", 1982.

5. Кримінальний кодекс України. К., Юрінком, 2001. - Статті 65 - 72.

6. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. - Київ, Атіка, 2001. - С. 390 - 403.

7. Кримінальне право України. - Загальна частина. Під ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харьків, Юрінком, 2001. - С. 282 - 296, 342 - 364.

8. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. - Київ, Юрінком, 1998. - С. 342 - 368, 410 - 428.

9. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. Кондратьєва Я.Ю. - Київ, 2002. - С. 254 - 279, 343 - 360.

10. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями. За ред. В.І. Осадчого. - Київ, 2002. - С. 48 - 51, 58 - 61.

11. Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции. - Красноярск, 1989.

12. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. - М., Норма, 2000.

13. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності. - Одеса, ОЮІ НУВС, 2003. - С. 227 - 261.

14. Наден О.В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. - Харків, "Право", 2003.

15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. Під ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - Київ, "Каннон", "А.С.К.", 2001. - С. 131 - 142, 177 - 201.

16. Никулин С.И. Деятельное раскаяние и его значение для органов внутренних дел в борьбе с преступностью. - М., МВД СССР, 1985. - 64 с.

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України (№ 10 від 26.12.75 із змінами та доповненням від 23.12.83 та 04.06.93) "Про практику застосування судами України законодавства про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну покарання більш м’яким" // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. - Харків, "Одіссей", 2000.

18. Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. - М., "Зерцало", 1997.

Тема № 16Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.013 с.)