ТОП 10:

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ: (1,2)1. оцінка стану здоров'я населення

2. планування заходів з охорони здоров''я

3. оцінка рівня санітарної культури

ДЕМОГРАФІЯ ВИВЧАЄ: (1,3,4)

1. чисельність і склад населення

2. захворюваність населення

3. природний рух

4. механічний рух

5. летальність

6. інвалідність

25.ВКАЖІТЬ ЧИННИКИ, щоВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: (1,2,3,5)

 

 

1. стан довкілля

2. спосіб життя

3.обсяг та якість медичної допомоги

4.освіта

5.медико-біологічні фактори

6.етнічні фактори

26.ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: (1,3,6)

 

1. демографічні

2. інвалідності

3.фізичного розвитку

4.летальності

5.способу життя

6.захворюваності

 

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ: (2,3,5)

1.експертна

2.індивідуальна

3.групова

4.соціологічна

5.масова

 

ОСНОВНІ ФОРМИ УСНОГО МЕТОДУ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ: (1,2,4,6)

1. бесіди

2. лекції

3. розпорядження місцевих органів управління

4. курсове медико-гігієнічне навчання

5. підготовка листівок, буклетів

6. виступи по радіо

 

ОСНОВНІ ФОРМИ ДРУКОВАНОГО МЕТОДУ МЕДИКО- ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ: (2,3,4)

1. лекції

2. пам'ятки, лозунги, листівки

3. брошури

4. статті в періодичній пресі

5. макети

 

ОСНОВНІ ФОРМИ НАОЧНОГО МЕТОДУ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ: (2, 3)

1. курсове медико-гігєнічне навчання

2. макети, муляжі

3. схеми, діаграми

4. пам'ятки, листівки

 

МЕТОДИ МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ: (2,3,5,6)

1. статистичний

2. друкований

3. комбінований

4. експертний

5. усний

6. наочний

 

МЕТА МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО НАВЧАННЯ: (3,4,5)

 

1. оптимізація управління охороною здоров'я

2. планування охорони здоров'я

3. збереження та зміцнення здоров'я

4. досягнення активного довголіття

5. підвищення працездатності

 

ЗМІСТ РОБОТИ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ВІДДІЛУ СЕС: (1,2,5,6)

1. вивчення стану здоров'я населення

2. проведення запобіжного та поточного саннагляду

3. проведення санітарно-технічних та санітарно-гігієнічних заходів

4. проведення профілактичних оглядів

5. розробка санітарно-оздоровчих заходів

6. складання планів роботи відділу та комплексних планів

 

ЗМІСТ РОБОТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ СЕС: (1,2,5,6)

 

1. вивчення стану здоров'я населення

2. проведення епідеміологічного обстеження вогнищ інфекційних захворювань

3. проведення диспансеризації реконвалесцентів після інфекційних захворювань

4. проведення профілактичних щеплень

5. оцінка ефективності щеплень

6. складання планів роботи відділу та комплексних планів

 

ПІД САНІТАРНИМ ТА ЕПІДЕМІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ РОЗУМІЮТЬ: (2,3,5,6)

1. сприятливу демографічну ситуацію

2. низький рівень захворюваності

3. оптимальні умови життєдіяльності

4. низький рівень загальної летальності

5. відсутність шкідливого впливу факторів зовнішнього середовища

6. відсутність умов для виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань

7. високу середню очікувану тривалість життя

 

ВИДИ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН: (2,3,4,6)

1. смертності

2. наочності

3. екстенсивності

4. співвідношення

5. захворюваності

6. інтенсивності.

 

 

ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ ПОКАЗНИК ІНТЕНСИВНОСТІ: (2,4)

1. розподіл

2. частоту

3. питому вагу

4. рівень

 

ПОКАЗНИК ЕКСТЕНСИВНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ: (2,3)

 

1. рівень явища

2. структуру явища

3. склад явища

4. частоту

 

 

ПОКАЗНИК НАОЧНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ: (2)

1. розподіл сукупності на її складові частини

2. відношення кожної з порівнюваних величин до однієї із них, прийнятої за 100%

3. відношення між різнорідними величинами

 

 

СУТЬ ПОКАЗНИКІВ СПІВВІДНОШЕННЯ: (2)

1. розподіл сукупності на частини

2. відношення між двома самостійними сукупностями

3. частота явища у середовищі в якому воно відбувається

 

 

ЕТАПИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: (2,3,4,6)

1. вибір одиниці спостереження

2. складання плану та програми дослідження

3. реєстрація та збір матеріалу

4. розробка та зведення даних

5. шифрування даних

6. аналіз, висновки, пропозиції

 

 

ВИДИ СТАТИСТИЧНИХ ТАБЛИЦЬ: (1,2,4)

1. проста

2. комбінаційна

3. змішана

4. групова

5. підсумкова

 

 

ЯКІ ВИДИ ГРАФІКІВ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗОБРАЖЕННЯ ЕКСТЕНСИВНИХ ПОКАЗНИКІВ: (1,3)

1. стовпчикова діаграма

2. лінійна діаграма

3. секторна діаграма

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.008 с.)