ТОП 10:

ДО ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ ВІДНОСЯТЬСЯ : (2,3)1.попередження

2.переведення на посаду з меншою платнею

3.догана

4.штраф

 

 

ДО ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ ВІДНОСЯТЬСЯ : (1,4)

1.попередження

2.переведення на посаду з меншою платнею

3.догана

4.штраф

 

4. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ РАЙОННИХ СЕС (сільських і міських районів): (2,3)

1.кабінет антирабічних щеплень

2.санітарно-гігієнічний відділ

3.епідеміологічний відділ

4.організаційний відділ

5.дезінфекційний відділ (відділення)

 

 

ВИДИ ВИЇЗНИХ БРИГАД ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: (1,2)

1.лікарські

2. фельдшерські

3. сестринські

 

 

6. ЕТАПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬ­КОМУ НАСЕЛЕННЮ: (1,3,5)

1.обласні медичні заклади

2.долікарняні заклади

3.районні медичні заклади

4.диспансери

5.сільська лікарська дільниця

6.міжобласні спеціалізовані центри

 

7. ЗАКЛАДИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СІЛЬСЬКОЇ ЛІ­КАРСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ: (2,4,5)

 

1.районна лікарня

2.дільнична лікарня

3.диспансер

4.лікарська амбулаторія

5.фельдшерсько-акушерські пункти

6.жіноча консультація

 

 

ВИДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ: (1,2,3,6)

1.амбулаторно-поліклінічна

2.стаціонарна

3.санаторно-курортна

4.санітарно-профілактична

5.дезінфекційна

6.швидка

 

 

СТАЦІОНАРНУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ У: (1,2,3,6)

 

1. лікарнях загального профілю

2.спеціалізованих лікарнях

3.медичних центрах

4.санаторіях

5.центрах здоров'я

6.диспансерах

 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ У: (1,5,7,8)

 

1.фельдшерсько-акушерських пункт

2.консультативно-діагностичних центрах

3.станціях швидкої допомоги

4.пологових будинках

5.здоровпунктах

6.санаторіях

7.амбулаторіях

8.поліклініках

 

11.соматоскопічні показники оцінки фізичного розвитку: (1,2,3)

1.будова тіла

2.вираженість вторинних статевих ознак

3.форма грудної клітки

4.життєва ємкість легень

5.артеріальний тиск, пульс

 

12.ФІЗІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ : (2,3)1.розмір і форма грудної клітки

2.життєва ємкість легень

3.м'язова сила кисті

4.вираженість вторинних статевих ознак

 

13. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗ­ВИТКУ: (1,2,4)

 

1. зріст стоячи

2. маса тіла

3. форма грудної клітки

4. розмір грудної клітки

 

ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: (1,3,6)

 

1. антропометричні

2. захворюваності

3.фізіометричні

4. частота передхворобливих станів

5. індекс здоров'я

6. соматоскопічні

 

15. ВИДИ ТРАВМАТИЗМУ: (1,2,4,5,6)

 

1. виробничий

2. побутовий

3. сімейний

4. спортивний

5. вуличний

6. шкільний

 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: (2,5,6)

1. перепис хворих

2. за звененнями за медичною допомогою

3. антропометричні вимірювання

4. опитування населення

5. медичні огляди

6. за причинами смерті

 

 

17. ДО ЯКОЇ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ НАЛЕЖИТЬ ПОНЯТТЯ "СМЕР­ТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ": (3)

1. 0-2 роки;

2. 0-14 років

3. до 1 року

4. 3-14 років

 

ПОКАЗНИК ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ ЯВЛЯЄ СОБОЮ: (1,3)

1. різницю між рівнями загальної народжуваності та загальної смертності

 

2. різницю між числом, що народилися (живими та мертвими) та числом померлих

 

3.різницю між числом, що народилися живими, та числом по­мерлих, віднесену до середньорічної чисельності населення

 

ЯКІ ДАНІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА СМЕРТНОСТІ : (1,4)

1.число померлих за рік

2.число мертвонароджених

3.число померлих серед тих, що лікувалися в ЛПЗ

4.середньорічна чисельність населення

20. ЯКІ ДАНІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА НАРОДЖУВАНОСТІ: (1,4)

 

1. число дітей, що народилися живими

2. число дітей, що народилися мертвими

3. число жінок фертильного віку

4. середньорічна чисельність населення

5.число жінок, у яких вагітність закінчилась пологами

 

ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО РУХУ: (3,4,6,7)

 

1. довідка про народження

2. висновок судово-медичної експертизи

3. лікарське свідоцтво про смерть

4. лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

5. свідоцтво про розлучення

6. фельдшерська довідка про смерть

7. медичне свідоцтво про народження

 

 

22. ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПО­КАЗНИКИ: (2,4,5)

1.міграції

2. природного приросту

3.середньої очікуваної тривалості життя

4. народжуваності

5. інвалідності

6. смертностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.004 с.)