ТОП 10:

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО- ГІГІЄНІЧНИХ І ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ : (1,2,3)ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО- ГІГІЄНІЧНИХ І ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ : (1,2,3)

 

1 .адміністративна

2.дисциплінарна

3.карна (кримінальна)

4.моральна

5.етична

 

 

ДО ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ ВІДНОСЯТЬСЯ : (2,3)

1.попередження

2.переведення на посаду з меншою платнею

3.догана

4.штраф

 

 

ДО ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ ВІДНОСЯТЬСЯ : (1,4)

1.попередження

2.переведення на посаду з меншою платнею

3.догана

4.штраф

 

4. ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ РАЙОННИХ СЕС (сільських і міських районів): (2,3)

1.кабінет антирабічних щеплень

2.санітарно-гігієнічний відділ

3.епідеміологічний відділ

4.організаційний відділ

5.дезінфекційний відділ (відділення)

 

 

ВИДИ ВИЇЗНИХ БРИГАД ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: (1,2)

1.лікарські

2. фельдшерські

3. сестринські

 

 

6. ЕТАПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬ­КОМУ НАСЕЛЕННЮ: (1,3,5)

1.обласні медичні заклади

2.долікарняні заклади

3.районні медичні заклади

4.диспансери

5.сільська лікарська дільниця

6.міжобласні спеціалізовані центри

 

7. ЗАКЛАДИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ СІЛЬСЬКОЇ ЛІ­КАРСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ: (2,4,5)

 

1.районна лікарня

2.дільнична лікарня

3.диспансер

4.лікарська амбулаторія

5.фельдшерсько-акушерські пункти

6.жіноча консультація

 

 

ВИДИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ: (1,2,3,6)

1.амбулаторно-поліклінічна

2.стаціонарна

3.санаторно-курортна

4.санітарно-профілактична

5.дезінфекційна

6.швидка

 

 

СТАЦІОНАРНУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ У: (1,2,3,6)

 

1. лікарнях загального профілю

2.спеціалізованих лікарнях

3.медичних центрах

4.санаторіях

5.центрах здоров'я

6.диспансерах

 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНУ ДОПОМОГУ НАДАЮТЬ У: (1,5,7,8)

 

1.фельдшерсько-акушерських пункт

2.консультативно-діагностичних центрах

3.станціях швидкої допомоги

4.пологових будинках

5.здоровпунктах

6.санаторіях

7.амбулаторіях

8.поліклініках

 

11.соматоскопічні показники оцінки фізичного розвитку: (1,2,3)

1.будова тіла

2.вираженість вторинних статевих ознак

3.форма грудної клітки

4.життєва ємкість легень

5.артеріальний тиск, пульс

 

12.ФІЗІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ : (2,3)1.розмір і форма грудної клітки

2.життєва ємкість легень

3.м'язова сила кисті

4.вираженість вторинних статевих ознак

 

13. АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗ­ВИТКУ: (1,2,4)

 

1. зріст стоячи

2. маса тіла

3. форма грудної клітки

4. розмір грудної клітки

 

ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ: (1,3,6)

 

1. антропометричні

2. захворюваності

3.фізіометричні

4. частота передхворобливих станів

5. індекс здоров'я

6. соматоскопічні

 

15. ВИДИ ТРАВМАТИЗМУ: (1,2,4,5,6)

 

1. виробничий

2. побутовий

3. сімейний

4. спортивний

5. вуличний

6. шкільний

 

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: (2,5,6)

1. перепис хворих

2. за звененнями за медичною допомогою

3. антропометричні вимірювання

4. опитування населення

5. медичні огляди

6. за причинами смерті

 

 

17. ДО ЯКОЇ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ НАЛЕЖИТЬ ПОНЯТТЯ "СМЕР­ТНІСТЬ НЕМОВЛЯТ": (3)

1. 0-2 роки;

2. 0-14 років

3. до 1 року

4. 3-14 років

 

ПОКАЗНИК ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ ЯВЛЯЄ СОБОЮ: (1,3)

1. різницю між рівнями загальної народжуваності та загальної смертності

 

2. різницю між числом, що народилися (живими та мертвими) та числом померлих

 

3.різницю між числом, що народилися живими, та числом по­мерлих, віднесену до середньорічної чисельності населення

 

ЯКІ ДАНІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА СМЕРТНОСТІ : (1,4)

1.число померлих за рік

2.число мертвонароджених

3.число померлих серед тих, що лікувалися в ЛПЗ

4.середньорічна чисельність населення

20. ЯКІ ДАНІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА НАРОДЖУВАНОСТІ: (1,4)

 

1. число дітей, що народилися живими

2. число дітей, що народилися мертвими

3. число жінок фертильного віку

4. середньорічна чисельність населення

5.число жінок, у яких вагітність закінчилась пологами

 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ: (1,2)

1. оцінка стану здоров'я населення

2. планування заходів з охорони здоров''я

3. оцінка рівня санітарної культури

ДЕМОГРАФІЯ ВИВЧАЄ: (1,3,4)

1. чисельність і склад населення

2. захворюваність населення

3. природний рух

4. механічний рух

5. летальність

6. інвалідність

25.ВКАЖІТЬ ЧИННИКИ, щоВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: (1,2,3,5)

 

 

1. стан довкілля

2. спосіб життя

3.обсяг та якість медичної допомоги

4.освіта

5.медико-біологічні фактори

6.етнічні фактори

26.ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ: (1,3,6)

 

1. демографічні

2. інвалідності

3.фізичного розвитку

4.летальності

5.способу життя

6.захворюваності

 

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО- ГІГІЄНІЧНИХ І ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ : (1,2,3)

 

1 .адміністративна

2.дисциплінарна

3.карна (кримінальна)

4.моральна

5.етична

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.012 с.)