ТОП 10:

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»

І. Наявність протоколів з дисципліни____________________

ІІ. Поточна навчальна діяльність __________________________________ балів

ІІІ. Контроль самостійної роботи студентів_____________________________ балів

ІУ. Модульний контроль___________________________________________ 80 балів

1.Тестовий контроль ( 30 тестів)_____________________зараховано(80% - 24 теста)

Варіант №___________

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 1.

 

1.Епідеміологія як наука та її місце в сучасній медицині. Предмет вивчення епідеміології

2.Прояви та закономірності епідемічного процесу (ендемія, спорадична захворюваність, епідемія тощо). Вплив соціальних і природних факторів на епідемічний процес.

3.Епідеміологія сальмонельозу. Профілактичні і протиепідемічні заходи

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 1

Доповніть визначення означених понять:

 

1. Здатність збудника спричиняти хворобу.. …………………………………………………..

2. Міра (ступінь) патогенності збудника.. ………………………………………………………..

3. Здатність до поширення з організму одного хазяїна до іншого…………………………..

4. Здатність збудника створювати в організмі хазяїна імунітет……………………………..

5. Здатність організму хазяїна реагувати на патогенні властивості збудника-паразита…………………………………………………………………………………………….

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»

І. Наявність протоколів з дисципліни____________________

ІІ. Поточна навчальна діяльність __________________________________ балів

ІІІ. Контроль самостійної роботи студентів_____________________________ балів

ІУ. Модульний контроль___________________________________________ 80 балів

1.Тестовий контроль ( 30 тестів)_____________________зараховано(80% - 24 теста)

Варіант №___________

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 2

1.Епідеміологічний метод дослідження: визначення, мета і методичні прийоми

2.Природна осередкованість інфекційних хвороб. Епідеміологічна характеристика.

3.Вірусний гепатит А: збудники, джерела, механізм зараження, шляхи передачі,

профілактичні заходи

 

3. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 2

Доповніть визначення означених понять:

 

1. Природне середовище проживання збудника-паразита, де відбувається його розмноження і збереження як біологічного виду…………………………..........................

2. Заражений організм людини чи тварини, від якого заражуються здорові люди……….

3. Захворювання, резервуаром яких є людина…………………………………………………

4. Захворювання, резервуаром яких є тварини………………………………………………..

Захворювання, резервуаром яких є довкілля……………………………………………

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»

І. Наявність протоколів з дисципліни____________________

ІІ. Поточна навчальна діяльність __________________________________ балів

ІІІ. Контроль самостійної роботи студентів_____________________________ балів

ІУ. Модульний контроль___________________________________________ 80 балів

1.Тестовий контроль ( 30 тестів)_____________________зараховано(80% - 24 теста)

Варіант №___________

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 3.

 

1.Визначення поняття «епідемічний процес», рушійні сили та механізм його розвитку

2. Основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. Напрямки профілактики,

спрямовані на джерела інфекційних хвороб. Протиепідемічні заходи щодо

інфекційного хворого та носія збудників інфекції

3. Епідеміологічна характеристика інфекцій дихальних шляхів. Епідеміологія грипу та

ГРВІ

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 3

 

Доповніть визначення означених понять:

1. Захворюваність, що постійно реєструється на певній території, властива даній місцевості завдяки існування резервуара інфекції………………………………………….

2. Захворюваність, що не властива для даної місцевості…………………………………….

3. Поодинока, розрізнена захворюваність……………………………………………………….

4. Обмежене поширення інфекційної захворюваності………………...................…………..

5. Поширення інфекційної хвороби на населення всієї країни, декількох країн або континентів…………………………………………………………………………………………

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 4.

1.Біологічні фактори епідемічного процесу: «збудник інфекції», «джерело інфекції», «сприйнятливий організм». Їх епідеміологічна характеристика

2.Напрямки профілактики, спрямовані на механізм передачі інфекційних хвороб. Дезінфекція. Види дезінфекції. Характеристика осередкової дезінфекції. Профілактична дезінфекція

3.Дифтерія: механізм розвитку епідемічного процесу та профілактичні заходи в осередку

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 4

Установіть відповідність: якому механізму передачі відповідає основна локалізація збудника в організмі?

Механізм передачі збудника Основна локалізація збудника в організмі
  1. Аерозольний ─
  2. фекально-оральний ─
  3. контактний ─
  4. трансмісивний ─
А) шлунково-кишковий тракт Б) кров В) шкіра та поверхневі слизові оболонки Г) слизові оболонки дихальних шляхів

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 5.

 

1.Визначення поняття «патогенність», «вірулентність», «контагіозність», «імуногенність»

збудника інфекції

2.Методи дезінфекції. Характеристика фізичних методів. Контроль якості

3.Кір: механізм розвитку епідемічного процесу та профілактичні заходи в осередку

 

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 5

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 6

 

1. Визначення поняття «механізм передачі» збудника інфекції. Типи механізму передачі збудника інфекції. Стадії здійснення механізму передачі

2. Хімічні методи дезінфекції. Характеристика хімічних дезінфектантів. Найважливіші умови застосування розчинів хімічних дезінфікуючих засобів. Контроль якості дезінфекції

3. Особливо небезпечні інфекції. Холера: профілактичні та протиепідемічні заходи

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 6

Установіть відповідність: які інфекційні хворі підлягають госпіталізації за епідеміологічними, а які – за клінічними показаннями?

Показання до госпіталізації Підлягають госпіталізації
1. Епідеміологічні ─   2. Клінічні ─ А) усі захворілі Б) з важкою формою захворювання В) мешканці неупорядкованих або перенаселених осель Г) особи з декретованих груп населення

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 7

 

1.Визначення поняття «шляхи передачі» збудника інфекції

2.Передстерилізаційне очищення: методи, етапи, контроль якості очищення

 

3.Чума: профілактичні та протиепідемічні заходи

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 7

Під час медичного огляду захворілого дільничний лікар запідозрив наявність

первинного випадку гострого інфекційного захворювання.

 

Назвіть послідовно протиепідемічні заходи, які мають бути застосовані стосовно хворого

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 8

 

1. Визначення поняття «чинники передачі» збудників інфекції. Кінцеві і проміжні чинники

передачі

2. Стерилізація: основні поняття, методи, етапи, контроль якості стерилізаці

3. Організація санітарної охорони території України від карантинних та особливо

небезпечних інфекцій

 

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 8

З одного із населених пунктів району в ЦРЛ надійшло повідомлення про спалах захворюваності в організованих і неорганізованих колективах на гострі кишкові розлади невідомої природи.

Які протиепідемічні заходи, спрямовані на джерело інфекції, механізм передачі і сприйнятливість організму населення необхідно передбачити у подібному випадку.

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 9

1.Місця основної локалізації збудників в організмі «хазяїна». Основний закон теорії механізму передачі

2.Напрямки профілактики, спрямовані на сприйнятливість організму до інфекційних хвороб. Імунопрофілактика: основні поняття. Методи та засоби активної і пасивної імунізації населення

3.Обов’язки працівників лікувально-профілактичних закладів у разі виявлення осіб із підозрою на зараження карантинною чи особливо небезпечною інфекцією

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 9

Протягом 21-26 вересня у 4 дітей середньої групи дитячого садочку спостерігали гострий початок захворювань з підйомом температури до 38-39˚С, слабкість, головний біль, зниження апетиту, нудоту, блювання. У всіх мали місце болі у правому підребер’ї, метеоризм, запор. Крім того спостерігали катаральні симптоми у вигляді нежиті, кашлю, закладення носу. На 4-5 день від початку захворювання у дітей помічено потемніння сечі. У всіх хворих температура знизилася майже до нормальних значень, але залишилась слабкість, нудота, болі в животі. Лабораторно у всіх хворих визначено підвищення активності індикаторних печінково-клітинних ферментів АлТ і АСТ, а також показників тимолової проби. Відомо, що з 15 липня до 29 серпня діти з дитячого садка оздоровлювалися в Херсонській області.

Завдання : Поставити клініко-епідеміологічний діагноз і намітити відповідний комплекс протиепідемічних заходів.

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 10

 

1.Хвора людина як джерело збудників інфекційних хвороб. Епідеміологічна характеристика різних періодів клінічного перебігу інфекційних захворювань

2.Організація та умови проведення профілактичних щеплень; вимоги до вакцин

3.Вимоги до забезпечення безпечності членів бригади медичних працівників в осередку особливо небезпечних або карантинних інфекцій

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 10

В одному із районів великого міста мало місце зростання захворюваності на ГКІ, як у порівнянні з рівнем попереднього місяця, так і порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Із усіх зареєстрованих вогнищ 72 були множинними з одночасно виниклими захворюваннями. Разом з ними з’явились 4 вогнища з вторинними захворюваннями. Середній час фактичного існування вогнищ дорівнював 9 дням.

Завдання : Проаналізувати наведені ознаки епідеміологічного процесу і зробити висновок.

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 11

 

1.Людина як носій збудників інфекційних хвороб. Категорії носіїв. Епідеміологічна характеристика.

2.Календар щеплень в Україні: характеристика основних видів імунізації за календарем

3.Внутрішньолікарняна (госпітальна) інфекція: стандартне визначення, актуальність, специфічні особливості епідемічного процесу

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 11

До медпункту підприємства з 16.30 до 17-ї години звернулися 18 працівників, які скаржилися на наявність нудоти, різкого, приступоподібного болю у надчревній ділянці, іноді у всьому животі, блювання, проносу, ознобу. Усі вони під час обідньої перерви о 12-ій годині у буфеті підприємства споживали заливну рибу, бутерброди з вареною ковбасою, твердий сир, овочевий салат та каву.

Завдання: обґрунтуйте попередній діагноз захворювання потерпілих і найбільш вірогідну причину захворювання та означте необхідні оперативні дії працівника медпункту.

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 12

1.Визначення поняття «епідемічний осередок». Епідеміологічне обстеження осередку інфекційної хвороби та заходи щодо його ліквідації

2. Класифікації інфекційних хвороб. Епідеміологічна класифікація за Л.В. Громашевським

3. Епідеміологічні особливості контингентів госпіталізованих хворих в стаціонарі, що сприяють виникненню госпітальної інфекції

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 12

Установіть, які види дезінфекції мають проводитися за зазначених ситуацій:

Вид дезінфекції Ситуації
1. Профілактична 2. Поточна 3. Заключна А) після госпіталізації хворого на дизентерію Б) в дитячому дошкільному закладі за відсутності інфекційних захворювань В) в дитячому дошкільному закладі під час карантину по дифтерії Г) систематично в пологовому будинку Д) в перев’язочній гнійного хірургічного відділення протягом доби

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 13

1.Профілактична і протиепідемічна робота поліклініки

2.Загальна епідеміологічна характеристика групи кишкових інфекцій

3.Епідеміологічні особливості популяції збудників внутрішньолікарняної інфекції. Госпітальний штам

 

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 13

Установіть відповідність зазначених способів реалізації відповідним методам дезінфекції:

Метод дезінфекції Спосіб його реалізації
1. Механічний 2. Фізичний 3. Хімічний А) використання ультрафіолетового опромінювання Б) миття поверхні В) обробка пилососом Г) вентиляція Д) зрошування Е) прання білизни Ж) занурення З) кип’ятіння

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 14

 

1.Тварини як джерела збудників інфекційних хвороб. Епідеміологічна характеристика

2.Епідеміологія черевного тифу і паратифів

3.Умови та етіологічні чинники, що призводять до виникнення гнійно-септичних інфекцій в стаціонарі

 

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 14

У зв’язку з несправністю холодильника, вакцини для проведення щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, гепатиту В протягом 1 доби зберігалися за температури 25 ºС.

Чи можна буде їх усі, або хоча б деякі з них, використовувати для проведення щеплень?

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 15

1.Основні положення теорії саморегуляції паразитарних систем. Епідеміологічне значення

2. Епідеміологія шигельозу. Профілактичні і протиепідемічні заходи

3. Заходи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

 

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 15

Під час перевірки якості імунізації проти дифтерії та правця в районі обслуговування міської лікарні №2 виявлено, що імунний прошарок населення складає 97%. Проте вибіркове серологічне обстеження різних вікових груп показало, що питома вага осіб, незахищених проти правця, складає 42 %, а проти дифтерії – 10%.

Завдання:оцініть епідеміологічну ситуацію і стан імунопрофілактики в районі та дайте рекомендації з корекції плану профілактичних щеплень в наступному році.

 

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.052 с.)