ТОП 10:

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»І. Наявність протоколів з дисципліни____________________

ІІ. Поточна навчальна діяльність __________________________________ балів

ІІІ. Контроль самостійної роботи студентів_____________________________ балів

ІУ. Модульний контроль___________________________________________ 80 балів

1.Тестовий контроль ( 30 тестів)_____________________зараховано(80% - 24 теста)

Варіант №___________

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 1.

 

1.Епідеміологія як наука та її місце в сучасній медицині. Предмет вивчення епідеміології

2.Прояви та закономірності епідемічного процесу (ендемія, спорадична захворюваність, епідемія тощо). Вплив соціальних і природних факторів на епідемічний процес.

3.Епідеміологія сальмонельозу. Профілактичні і протиепідемічні заходи

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 1

Доповніть визначення означених понять:

 

1. Здатність збудника спричиняти хворобу.. …………………………………………………..

2. Міра (ступінь) патогенності збудника.. ………………………………………………………..

3. Здатність до поширення з організму одного хазяїна до іншого…………………………..

4. Здатність збудника створювати в організмі хазяїна імунітет……………………………..

5. Здатність організму хазяїна реагувати на патогенні властивості збудника-паразита…………………………………………………………………………………………….

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»

І. Наявність протоколів з дисципліни____________________

ІІ. Поточна навчальна діяльність __________________________________ балів

ІІІ. Контроль самостійної роботи студентів_____________________________ балів

ІУ. Модульний контроль___________________________________________ 80 балів

1.Тестовий контроль ( 30 тестів)_____________________зараховано(80% - 24 теста)

Варіант №___________

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 2

1.Епідеміологічний метод дослідження: визначення, мета і методичні прийоми

2.Природна осередкованість інфекційних хвороб. Епідеміологічна характеристика.

3.Вірусний гепатит А: збудники, джерела, механізм зараження, шляхи передачі,

профілактичні заходи

 

3. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 2

Доповніть визначення означених понять:

 

1. Природне середовище проживання збудника-паразита, де відбувається його розмноження і збереження як біологічного виду…………………………..........................

2. Заражений організм людини чи тварини, від якого заражуються здорові люди……….

3. Захворювання, резервуаром яких є людина…………………………………………………

4. Захворювання, резервуаром яких є тварини………………………………………………..

Захворювання, резервуаром яких є довкілля……………………………………………

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕПІДЕМІОЛОГІЯ»

І. Наявність протоколів з дисципліни____________________

ІІ. Поточна навчальна діяльність __________________________________ балів

ІІІ. Контроль самостійної роботи студентів_____________________________ балів

ІУ. Модульний контроль___________________________________________ 80 балів

1.Тестовий контроль ( 30 тестів)_____________________зараховано(80% - 24 теста)

Варіант №___________

Відповіді на тести

1. 7. 13. 19. 25.
2. 8. 14. 20. 26.
3. 9. 15. 21. 27.
4. 10. 16. 22. 28.
5. 11. 17. 23. 29.
6. 12. 18. 24. 30.

 

Кількість правильних відповідей на тести _______________

Оцінка тестування ________________

 

2. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ Ї ПІДГОТОВКИ __________________балів

Білет 3.

 

1.Визначення поняття «епідемічний процес», рушійні сили та механізм його розвитку

2. Основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. Напрямки профілактики,

спрямовані на джерела інфекційних хвороб. Протиепідемічні заходи щодо

інфекційного хворого та носія збудників інфекції

3. Епідеміологічна характеристика інфекцій дихальних шляхів. Епідеміологія грипу та

ГРВІ

 

3.КОНТРОЛЬ ЗАСВОЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ___________________ балів

Ситуаційна задача № 3

 

Доповніть визначення означених понять:

1. Захворюваність, що постійно реєструється на певній території, властива даній місцевості завдяки існування резервуара інфекції………………………………………….

2. Захворюваність, що не властива для даної місцевості…………………………………….

3. Поодинока, розрізнена захворюваність……………………………………………………….

4. Обмежене поширення інфекційної захворюваності………………...................…………..

5. Поширення інфекційної хвороби на населення всієї країни, декількох країн або континентів…………………………………………………………………………………………

Оцінка_________ бали_________ ЕСТS________ традиційна _

Викладач ( підпис)__________________

Зав. кафедри ___________________ проф. С.М.Куріло

ПВНЗ КМУ УАНМ факультет______________

кафедра гігієни, соц. медицини, група __________________

мікробіології та імунології П.І.____________________

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.006 с.)