ТОП 10:

Визначення границі міцності на поперечний вигинДуже часто будівельний матеріал у конструкції працює на вигин, наприклад, ригель, балка. При випробуваннях зразки будівельних матеріалів виготовляють у вигляді балочок (прямокутний паралелепіпед). Випробовуваний зразок установлюють симетрично на дві циліндричні опори; руйнівне навантаження прикладається зверху посередині також на циліндричну опору.

1- зразок 40×40×160 (мм); 2- опори циліндричні Рис. 2.3 Схема випро-бування матеріалу на вигин на машині «МИИ-100»: У даній лабораторній роботі для визначення границі міцності на поперечний вигин використовують машину «МИИ-100». Машину «МИИ-100» використовують для стандартних визначень механічних властивостей будівельних матеріалів, наприклад, з цементу і гіпсу. Необхідне обладнання і матеріали: - машина «МИИ-100»; - штангенциркуль; - випробувальний зразок. Границя міцності на поперечний вигин в загальному випадку, МПа (кгс/см2 ).

 

, (2.3)

деРруйн-руйнівне навантаження, кгс;

l- відстань між опорами, см;

b і h -боки перерізу зразка, см.

Необхідне обладнання і матеріали:

- машина «МИИ-100»;

- штангенциркуль;

- випробувальний зразок.

Величину границі міцності на вигин будівельного матеріалу визначають на лічильнику машини «МИИ-100».

Зразок: прямокутний паралелепіпед з затверділого цементно-піщаного розчину або гіпсового тіста.

Результати випробувань заносять до лабораторного журналу (табл. 2.3)

 

Т а б л и ц я 2.3

Визначення границі міцності на поперечний вигин

Назва показників Розмірність Результати
  Розміри зразка ширина   см      
висота см      
Відстань між центрами опор см      
Показання лічильника приладу кгс/см2      
Середнє значення границі міцності на поперечний вигин кгс/см2  

Визначення опору удару

Опір удару - це властивість матеріалу пручатися руйнуванню під впливом одного або багаторазово миттєво прикладених механічних зусиль. Будівельний матеріал піддається таким механічним навантаженням у будівельних конструкціях, наприклад, фундаментах пресів, ковадел та ін.

Будівельні матеріали випробують на копрах, наприклад, копрі Педжа (рис.2.4).

Міцність матеріалу характеризується роботою удару, що руйнує матеріал, чи питомою роботою вантажу, що приходиться на одиницю об'єму:

; , (2.4)

де A – робота при переміщенні вантажу;

V – об’єм матеріалу, см3;

m – маса вантажу, кгс;

g – прискорення вільного падіння, ;

n – кількість зроблених ударів.

Для проведення випробувань необхідне наступне обладнання і матеріали:

- копер Педжа;

- штангенциркуль;

– випробувальний зразок.

Зразок: циліндр з затверділого гіпсового тіста.

Результати випробувань будівельного матеріалу на опір удару заносять до лабораторного журналу (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Визначення опору удару

Показники Розмірність Результати
Розміри зразка:        
діаметр см      
висота см      
Об’єм зразка см3      
Маса падаючого вантажу кгс      
Номер удару, при якому зразок зруйнувався        
Опір удару кгс×см/см3 (Дж/см3)      
Середнє значення опору удару кгс×см/см3 (Дж/см3)  

 


Лабораторна робота №3

ЦЕГЛА КЕРАМічна

Цегла керамічна – найбільш розповсюджений керамічний будівельний матеріал являє собою штучний камінь встановленої форми і розміру, виготовлений шляхом формування і випалу з глини з виснаженими добавками або без них (рис. 3.1).

Цеглу застосовують для мурування зовнішніх і внутрішніх стін та інших елементів будинків і споруд, а також для виготовлення стінових панелей і блоків.

До програми лабораторних випробувань внесені наступні властивості.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.125 (0.004 с.)