ТОП 10:

Потребують редагування реченняА Жива людина завжди більш складніша за будь-які наукові дослідження.

Б Кожен прагне обрати професію відповідно до своїх здібностей, нахилів та інтересів.

В Дехто зі школярів звертається по консультацію до психологів.

Г Учні нашого класу хочуть отримати слідуючі професії: юриста, економіста, дипломата.

Д Сьогодні популярні професії, пов’язані з інформаційними технологіями.

 

Запишіть ці речення у відредагованому вигляді:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 13-16 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.

 

13. Установіть відповідність між складнопідрядними обставинними реченнями та їхніми видами.

1 Зло подоланне, бо правда завжди проти зла! 2 Ми не в праві забувати про минуле, хоч яким би важким воно було. 3.Жити треба так, ніби тебе завжди бачать люди. 4Допоки в серці жевріє надія, живе людина, думає і діє. 5Діла твої тоді нетлінні, коли в душі нема іржі. 6Мене чуття могутнє вело складать про дні минулі спів, щоб був яснішим рух наш у майбутнє. Аз підрядним часу Бз підрядним мети В з підрядним причини Г з підрядним умови Дз підрядним порівняльним Ез підрядним способу дії Єз підрядним допустовим

1____, 2____, 3____, 4____, 5____,6_____

Установіть відповідність між реченнями з прямою мовою (розділові знаки пропущено) та їхніми схемами.

1 О як тебе обняти б я хотів З кутка Павук до Мухи шепотів. 2 Невдячна Жабі Чапля доріка я ж витягла тебе із рівчака. 3З трибуни присягалася Лисиця Нехай з курей ніхто більш не боїться. 4 Свиня говорила Я б небо порила та й досі в багнюці лежить… 1____, 2____, 3____, 4____ АА: «П». Б«П», - а. В «П, - а, - п». ГА: «П», - а.    

15.. Побудуйте структурну схему речення (розділові знаки пропущено). Над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є.

Преславне українське слово звучить у серці у моїм бо мова хліб а не полова я чув її із уст батьків.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 1-8 мають по шість варіантів відповідей, із яких ОДНА АБО КІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ. Обведіть кружечком усі правильні, на вашу думку, відповіді.

І. Франко назвав «колосальним всеобіймаючим оком України»

АПанаса Мирного ГІ.Нечуя-Левицького
БЛесю Українку ДВ. Стефаника
ВМ. Коцюбинського ЕІ. Карпенка-Карого

 

Твір Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” належить до жанру

Асоціально-побутового роману Гсоціально-побутової повісті
Бісторичного роману Дісторичної повісті
Всоціально-психологічного роману Есоціально-психологічної повісті

 

Укладач 4-томного словника української мови, організатор товариства «Просвіта»

АІ.Франко ГМ.Старицький
ББ.Грінченко ДІ.Нечуй-Левицький
ВЛеся Українка ЕПанас Мирний

 

Зразком інтимної лірики є твір І.Франка

А«Чого являєшся мені у сні?» Г«Ой ти, дівчино, з горіха зерня...»
Б«Розвивайся ти, високий дубе» Д«Тричі мені являлася любов»
В«Безмежнеє поле...» Е«Сікстинська мадонна»

 

Належить до письменників-реалістів

АІ.Франко ГМ.Старицький
ББ.Грінченко ДІ.Нечуй-Левицький
ВЛеся Українка ЕПанас Мирний

 

У творі «Intermezzo» М. Коцюбинського дійовими особами є

АСонце Гмольфар
Барідник Дзозуля
Вжайворонки Ещезник

Мартину Борулі належать репліки

АТа чоботи чисть раз у раз, щоб блищали, як у засідателя; одежа – перве діло. Г…а тілько я переконався, що нам дворянство так личить, як корові сідло.
БУмственная робота - висшого порядка предмет! Я, брат, зразу аж плакав, як определили мене в казначейство. ДЧай я пив і знаю, як його настановлять, то сам тобі розкажу; а кофію не знаю, як роблять.
ВЩо мені Красовський! Я сам уродзоний шляхтич! ЕЖили ж ми перше без дворянства, і всі були щасливі!.. Нащо ж дворянство нам здалося…

 

Твори, що належать до роду драми, є у творчій спадщині

АІ. Франка ГБ. Грінченка
БМ. Коцюбинського ДІ.Нечуя-Левицького
ВПанаса Мирного ЕМ.Старицького

 

Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначе-ного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ (один варіант зайвий).

 

Установіть відповідність.

ТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДЬ
1Збірка інтимної лірики І.Франка мала назву... А «Декадент»
2Творче і громадянське кредо І.Франка втілене у вірші... Б «Гримить!»
3Паралелізм є провідним прийомом у вірші І.Франка… В «Гімн»
4Збірка І.Франка “З вершин і низин” відкривається віршем... Г «Мій Ізмарагд»
5Збірка філософської лірики, притч та поем І.Франка має назву... Д «Зів’яле листя»
1____, 2____, 3____, 4____, 5____ Е«Сікстинська мадонна»

Установіть відповідність.

ТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДЬ
1Показ типових явищ та розробка актуальних проблем сучасності властиві для художнього напряму... Аімпресіонізм
2М.Коцюбинський є яскравим представником українського... Б «З-над хмар і з долин»
3Упорядкований М.Вороним альманах, який широко представляв естетичні пошуки українських письменників межі XIX – XX століть, мав назву... Вреалізм
4Західноукраїнський модерністський осередок, що існував у Львові упродовж 1906 – 1909 років, називався... Г «Руська бесіда»
5Найпотужніша громадсько-культурно-освітня організація початку межі XIX – XX століть на Західній Україні мала назву... Д «Молода муза»
1____, 2____, 3____, 4____, 5____ Еекспресіонізм

 

11. Складіть висловлювання на одну з тем(обсяг роботи ― 1, 5 стор.):

§ Громадська, освітня й літературна діяльність Б.Грінченка.

§ Реалізм – потужний художній напрям другої половини ХІХ століття (ознаки, найвидатніші постаті).

§ Становлення українського модернізму (найвидатніші представники, творчі осередки).

КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Поміркуйте над значенням поданих висловів. Виберіть той, що імпонує вам найбільше. Це епіграф до тексту-роздуму, який ви маєте скласти. Відповідно до епіграфа визначте тезу роздуму, доберіть аргументи й сформулюйте висновки. Складений у публіцистичному стилі текст запишіть (обсяг – 1-1,5 стор.), зазначивши епіграф. Доберіть до тексту заголовок.

  • Людина, у якої розум загриз серце, – шкаралупа без ядра. (В.Мороз)
  • Думки – бруньки, слова – квітки,
  • Але поживний плід – це добра справа. (Й.В.Гете).
  • Тексти – це дзеркала. Кожен читає себе, а не автора. (Д.Корчинський).
  • Щоб дістатися джерела, потрібно пливти проти течії. (С.Є.Лєц).

ІІ. Виконайте тестові завдання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.008 с.)