ТОП 10:

Узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів у реченні (розділові знаки пропущено)АВітряки хатки долини Січ зелений гай всі ці образи прилинуть скажуть Не займай.

Б Дощило скрізь і над Холодним Яром і над Ірдинськими болотами і над Лебединським лісом

В Сонце вітер дощі сніги весняні повені і зимові хуги все те чергувалося між собою і зливалося в безперервність і безкінечність.

Г Вітер летить звідусюди з моря і з неба і з суші.

ДІ пісні і приказки й прислів’я все те вражало надзвичайним багатством поезії жарту гумору практичного розуму.

Між частинами складносурядного речення не треба ставити коми (розділові знаки пропущено)

А Зустрічають мене чорнобривці і сміється батьківська земля.

Б Вогонь в каміні гоготить і в’яжеться розмова.

В Скільки можна зробити для дорогої людини і як це приємно!

Г Тієї ночі терпко цвів полин і припадала до стежини м’ята.

Д Щороку вмирає трава і листя з дерев облітає.

Допущено помилки в реченні

А У школі нас навчають мови, математики і ще багато чого.

БМайже всі учні нашого класу оволоділи комп’ютерною грамотою.

В У дитинстві чи юності кожен з нас пробує віршувати.

ГСаме високе завдання поезії – знищити лицемірство.

Д Останній зимовий вітер гасає по вулицям міста.

 

Запишіть ці речення у відредагованому вигляді.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її.

 

Установіть відповідність між синонімами.

А зашарітися Б баритися В збадьоритися Г спинити   1пожвавішати 2 з’явитися 3гаятися 4 розчервонітися 5 затамувати
А  
Б  
В  
Г  

14. Установіть відповідність між іншомовними словами та їхніми українськими відповідниками.

 

А інформувати Б інспірувати В конфузити Г концентрувати   1 радити 2 повідомляти 3бентежити 4 підбурювати 5 зосереджувати
А  
Б  
В  
Г  

Установіть відповідність між видами односкладних речень і реченнями.

А означено-особове Б неозначено-особове Вузагальнено-особове Гбезособове 1Як зимується сосні одинокій? 2Далеч. Тумани. 3 Вітром свіжим обличчя вмию. 4Журбою біді не пособиш. 5 Силу й вправність перевіряють у змаганнях.
А  
Б  
В  
Г  

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 1-8 мають по шість варіантів відповідей, із яких ОДНА АБО КІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ. Обведіть кружечком усі правильні, на вашу думку, відповіді.

Народна пісня «До бору, дружечки, до бору» є

А обжинковою Г весільною
Б русальною Д жартівливою
В історичною  

 

2.Народний ліро-епічний твір з легендарним, історичним, часто фантастичним сюжетом, що розповідає про драматичні або трагічні події, ― це:

Апісня Ганекдот
Ббалада Дказка
Впереказ Еміф

 

Біблійні псалми приписують

АМойсею Гцарю Давиду
Бпророку Ієремії Дцарю Соломону
ВСамсону ЕІсусу Христу

 

Поняття «сродної праці» до української духовної культури ввів

АФеофан Прокопович ГІван Величковський
БГригорій Сковорода ДМитрофан Довгалевський
ВІван Вишенський ЕСемен Климовський

 

Першим твором нової української літератури є

А«Наталка Полтавка» І.Котляревського Г«Владимир» Ф. Прокоповича
Б«Байки харківські» Г.Сковороди Д«Енеїда» І.Котляревського
В«Конотопська відьма» Г.Квітки-Основ’яненка Е«Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка

 

Письменниками-романтиками були

АВ. Забіла, Є. Гребінка, М. Шашкевич ГВ. Забіла М. Костомаров, М. Петренко
БВ. Забіла, М. Петренко, Г. Сковорода ДВ. Забіла, М. Шашкевич, С. Климовський
ВВ. Забіла, І. Котляревський, М. Костомаров ЕВ. Забіла П. Гулак-Артемовський, М. Шашкевич

 

До жанру поеми належить твір/ належать твори Т. Шевченка

А«До Основ’яненка» Г«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Б«Гайдамаки» Д«Сон» (У всякого своя доля…)
В«Причинна» Е«Великий льох»

Національну проблематику Т. Шевченко досліджував у творі/творах

А«Чигрине, Чигрине...» Г«Великий льох»
Б«Сон» (У всякого своя доля…) Д«Доля»
В«Кавказ» Е«Стоїть в селі Суботові...»

 

Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначе-ного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ (один варіант зайвий).

Установіть відповідність.

Твердження Твір
1 З історією кохання царя Соломона пов’язують... А біблійна “Пісня пісень”
2 Походження різних мов пояснює... Б Новий Заповіт
3 Про життя Ісуса Христа розповідає... В Старий Заповіт
4Ной є головним героєм... Г легенда про Вавилонську вежу
5 Легенди про створення світу, потоп, життя ізраїльських царів входять до книг... Д Києво-Печерський патерик
1____, 2____, 3____, 4____, 5____ Е легенда про потоп

 

Установіть відповідність.

Твердження Твір
1Найвидатнішою пам’яткою літописання та збірником епічних творів є... А«Історія русів»
2Духовний подвиг київських ченців описано у творі… БЛітопис Самовидця
3Широким викладом політичної й культурної історії України є... В«Бджола та Шершень» Г. Сковороди
4До козацької історико-мемуарної прози належить… Г«Повість минулих літ»
5Зразком шкільної драми є... ДКиєво-Печерський патерик
1____, 2____, 3____, 4____, 5____ Е«Владимир» Ф. Прокоповича

 

 

ІІ.. Складіть висловлювання на одну з тем(обсяг - 1 стор.).

  1. Традиції літописання в українській літературі (від доби Київської Русі до епохи бароко).
  2. Становлення українського романтизму.
  3. Тема України в колі інших народів у творчості Т.Шевченка.

КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА

І.Складіть роздум (обсяг - 1-1,5 стор.), висновком з якого був би один із поданих нижче висловів. Чітко сформулюйте тезу роздуму, доберіть переконливі докази на її ствердження (або спростування). Стиль висловлювання – публіцистичний. Висловлювання запишіть, доберіть до нього заголовок.

o Нині освічена людина – це та, яка знає, де відшукати те, чого вона не знає.

o Там, де є українці, там завжди є мистецтво.

o Найвища стіна у світі – стіна байдужості.

o Час – канва, на якій кожен вишиває своє життя.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.247 (0.007 с.)