ТОП 10:

Завдання 9-10 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ (один варіант зайвий). 

  1. Установіть відповідність.
Уривок Автор
1Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше — спати, спати І спати на волі… АЛеся Українка
2 Проти дiла соромного Виступає слово праве - Ох, страшне оте змагання, Хоч воно i не криваве! БВ.Сосюра  
3 Я б вибрав найвищу почесть: У чистім і чеснім бою На чорному мармурі ночі Зорю записати свою! ВТарас Шевченко  
4 Коли мене питають: «Рідну мову чи зміг би поміняти на чужу?» — моя дружина сину колискову співає тихо... Краще не скажу... Г В.Підпалий
1____, 2___, 3____, 4____   ДБ. Олійник

 

  1. Доповніть праву колонку так, щоб утворилася відповідність.
Елемент сюжету Епізод у творі «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого, який відповідає елементові сюжету
1зав’язка А
2 розвиток дії Б  
3 кульмінація В  
4 розв’язка Г  

 

Поясніть, чому, попри поразку, автор «Слова про похід Ігорів» прославляє головного героя.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Складіть висловлювання на одну з поданих тем (обсяг- 1 стор).

1. Державницькі та патріотичні мотиви “Слова про похід Ігорів”.

2. Тема громадянської відповідальності у творах українських поетів ХХ ст.

КЛАС

УКРАЇНСЬКА МОВА

І.Складіть роздум у публіцистичному стилі (обсяг - 0,5 сторінки), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:

 

  • Освіта – скарб, ключ до якого – праця.
  • Тільки сміхом можна беззлобно знищити зло.
  • Не тiло, а душа є людиною.

ІІ.Виконайте тестові завдання.

 

Завдання 1–6 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Обведіть кружечком усі правильні, на вашу думку, відповіді

 

Не утворюють синонімічного ряду слова в рядку

А. остерігатися, берегтися, уникати

Бхотіти, бажати, прагнути

В поспішати, підганяти, квапитися

Гнарізати, краяти, чикрижити

Дрозмотувати, розкручувати, розплутувати

НЕ є антонімічними фразеологізми в рядку

Аспівати в один голос – хто в луг, а хто в плуг

Б неначе стовп – як на шилі

В за тридев’ять земель – у чорта на болоті

Г зуби з’їсти – губи в молоці

Д читати проповідь – співати алілуя

 

Пишуть із апострофом усі слова в рядку

Аз..юрбитися, подвір..я, інтерв..ю, медв..яний

Б узгір..я, риб..ячий, посв..ячений, торф..яний

В зап..ястний, тім..я, роз..юшити, стерв..ятник

Г без..язикий, призьб..яний, заозер..я, ад..ютант

Д пів..яру, св..ященик, ін..єкція, роз..їзд

4. Усі слова пишуть із префіксом с- у рядку

А (з-,с-)клювати, , (з-,с-)формувати, (з-,с-)чепити, (з-,с-)клеїти

Б(з-,с-)колотий, (з-,с-)писаний, (з-,с-)кинутий, (з-,с-)сунутий

В(з-,с)кошлатити,(з-,с-)садити, (з-,с-)хрумати, (з-,с-)тиснути

Г(з-,с-)ходити, (з-,с-)молоти, (з-,с-)похмурніти, (з-с-)харапудити

Д(з-,с-)хрестити, (з-,с-)пожити, (з-,с-)фабрикувати, (з-,с-)хотіти

В особових закінченнях усіх дієслів потрібно писати літеру И (Ї) в рядку

Ауч..ш, прос..ш, клич..ш, мол..ш

Бговор..ш, підход..ш, крич..ш, сун..ш

Вмус..ш, твор..ш, прагн..ш, заход..ш

Гкриш..ш, ріж..ш, роб..ш, суш..ш

Дброд..ш, сором..ш, бач..ш, свідч..ш

Речення містить відокремлене означення у рядку (розділові знаки пропущено)

АВ чужину ідучи узяв я жменьку зілля і горсточку пісень і жмут цілющих слів.

Б Може нічого більше й не треба крім шматини неба над головою?

В Манили до себе пропахлі свіжою живицею бори.

Г Любов то єдина справжня квітка подарована людині Богом.

ДГірчать нагріті сонцем полини.

Завдання 7-11 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких КІЛЬКА правильних. Обведіть кружечком усі правильні, на вашу думку, відповіді.

Ускладнене поширеним звертанням речення (розділові знаки пропущено)

АДобрий день Україно тобі на Дніпрі на Дністрі на Дінці.

Б Земле барвінкова дай мені здоров’я!

В Щирим серцем дорога матусю ти зігріла всі мої літа.

ГЛастівочко моя маленька защебечи мені своїм голосочком.

Д Копитами вдарте вороні у степу ми з вами не одні.

 

8. Ускладнене одиничним дієприслівником, що не відокремлюється, речення (розділові знаки пропущено)

АГай лежав розпластавшись.

БЛежать сніги в полях не танучи.

ВОдбуркотівши хмара відкотила.

ГВітер лютий налетів з розгону і втомившись під дверима ліг.

ДЧи то степ бринить нагріваючись?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.005 с.)