ТОП 10:

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ІМПОРТУ ТОВАРІВРегулювання торгівлі з ціллю захисту інтересів національних товаровиробників від недобросовісної конкуренції носить назву застосування спеціальних заходів щодо імпорту товарів в Україну(з п.п. 14.1.61 ст. 14 Податкового кодексу України).

ЗУ "Про ЗЕД" також містить норми щодо захисту прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів ЗЕД України (розд. V). Ст. 31 встановлює можливість запровадження заходів проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту:

"Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні ЗЕД розуміється:

-здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються антидемпінгові заходи;

-здійснення субсидованого імпорту, до якого застосовуються компенсаційні заходи;

-здійснення інших дій, що законами України визнаються недобросовісною конкуренцією.

Під зростаючим імпортом розуміється здійснення імпорту в обсягах та/або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам відповідних товарів.

За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного або спеціального розслідування відповідно до законів України приймається рішення про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження відповідних заходів у порядку, встановленому законами України.

Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій, спеціальних пільгових режимів (прикордонної (прибережної) торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон та інших, передбачених законами України), а також податкових, митних та інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи, зупиняється на строк до закінчення застосування зазначених заходів" (ст. 31).

Правова основа впровадження таких заходів засновується на Антидемпінговому кодексі у складі Законів України:

1) ЗУ "Про захист національних товаровиробників від демпінгового імпорту" від 22.12.2008 р.;

2) ЗУ "Про захист національних товаровиробників від субсидованого імпорту" від 22.12.2008 р.;

3) ЗУ "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.2008 р.

Основою антидемпінгового законодавства України виступає Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", який містить норми, що визначають ключові поняття, пов’язані з антидемпінговим регулюванням, статус та повноваження органів, відповідальних за антидемпінгове регулювання, зміст та дію антидемпінгових заходів; процесуальні норми, що визначають стадії та етапи антидемпінгової процедури та розслідування, порядок їх проведення, процесуальні права та обов’язки сторін антидемпінгового розслідування, порядок надання та оцінки доказів, оскарження прийнятих рішень тощо.

У складі Кабінету Міністрів спеціалізованим органом щодо антидемпінгового регулювання (ст. 9 ЗУ "Про ЗЕД"), виступає центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики - Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, який: здійснює контроль за додержанням всіма суб’єктами ЗЕД чинних законів України та умов міжнародних договорів України; проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування у порядку, визначеному законами України.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при даному міністерстві приймає рішення про порушення та проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань і застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів (ст. 9 ЗУ "Про ЗЕД").

Заходи, щоможуть бути запроваджені у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань (ст. 29 ЗУ "Про ЗЕД"):

Ÿ застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;

Ÿ застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;

Ÿ позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;

Ÿ запровадження спеціального мита;

Ÿ запровадження режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоекономічних операцій;

Ÿ встановлення квот (контингентів);

Ÿ запровадження комбінованого режиму квот і контингентів;

Ÿ запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експорту товарів;

Ÿ інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.012 с.)