ТОП 10:

СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА. МОРФОЛОГІЯ НИРКИ.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?

A *В нирковому тільці

B в капілярах перитубулярної капілярної сітки

C в проксимальному канальці

D в тонкому канальці

E в дистальному прямому канальці

При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунку. Які канальці представлені на електронограмі?

A *Збірні ниркові трубочки.

B Проксимальні канальці.

C Дистальні канальці.

D Висхідні канальці петлі Генле.

E Нисхідні канальці петлі Генле.

Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлені клітини крові, фібриноген, що вірогідно пов’язано з порушенням ниркового фільтру. З яких структур складається цей фільтр?

A *Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити.

B Тришарова базальна мембрана.

C Ендотелій капілярів, базальна мембрана

D Подоцити, базальна мембрана.

E Ендотелій, подоцити.

Р.

У хворого в сечі виявлені вилужені еритроцити. Який відділ нефрону пошкоджений?

A * Мембрана ниркового тільця

B Проксимальний каналець

C Петля Генле

D Дистальний каналець

E Збірні ниркові трубки

 

Біопсійний матеріал нирки досліджується методом електронної мікроскопії. На відібраних електронних мікрофотографіях видно: фенестрований ендотелій з базальною мембраною, із зовнішнього боку до якої прилежать відростчаті епітеліальні клітини. Вкажіть, який утвір нирки представлений на електронній мікрофотографії.

A * Фільтраційний бар'єр.

B Проксимальний відділ нефрону.

C Дистальний відділ нефрону.

D Петля Генле.

E Юкстагломерулярний апарат.

В аналізі сечі хворого виявили вилужені еритроцити. Де можлива локалізація патологічного процесу.

A *Фільтраційний бар'єр

B Проксимальний відділ нефрону

C Збірні трубочки

D Дистальний відділ нефрону

E Тонкий відділ нефрону

Р.

У хворого з підозрою на гломерулонефрит відзначається у вторинній сечі наявність альбумінів (альбумінурія) і глюкози (глюкозурія) протягом двох тижнів. Функція яких відділів нирки порушена?

A * Проксимальних канальців

B Дистальних канальців

C Тонких канальців

D Збірних трубочок

E Юкстагломерулярного апарату

В експериментальній моделі на щурах викликали морофологічне порушення клітин епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому послаблюються?

A * Реабсорбція електролитів та води

B Реабсорбція глюкози

C Реабсорбція натрію та глюкози

D Реабсорбція білків

E Фільтрація

У хворого (27 років) в аналізі сечі виявлено залишки білків та глюкози. Яка ділянка нефрону при цьому уражена ?

A *Проксимальний каналець

B Висхідний відділ петлі Генле

C Нисхідний відділ петлі Генле

D Дистальний каналець

E Клубочок нефрону

В сечі хворого 30р. виявлено цукор при нормальній його кількості у крові. Які структурно-функціональні механізми нирки пошкоджено?

A *Процес реарбсорбції в проксимальному відділі нефрону.

B Процес фільтрації

C Процес реарбсорбції в дистальному відділі нефрону.

D Процес реарбсорбції в тонкому канальці.

E Процес реарбсорбції в дистальному відділі в результаті недостатності секреції АДГ.

При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіткова облямівка і глибокі складки плазмолеми в базальній частині. Між складками розташовується велика кількість мітохондрій. Якому відділу нефрону належать описані структури?

A * Проксимальним канальцям

B Прямому дистальному канальцю

C Звивистому дистальному канальцю

D Петлі Генле

E Нирковому тільцю

У процесі ембріогенезу виникло пошкодження перших чотирьох сомітних ніжок справа. Розвиток яких органів зазнає серйозних змін?

A *Розвиток пронефроса.

B Розвиток печінки.

C Розвиток підшлункової залози.

D Розвиток правого наднирника

E Розвиток селезінки.

При хворобі нирок можуть бути пошкодженими подоцити. Які функціональні зміни при цьому виникають?

A *Збільшиться фільтрація білка.

B Зменшиться фільтрація білка.

C Збільшиться секреція реніну.

D Зменшиться секреція реніну.

E Зросте секреція простагландинів.

На електронній мікрофотографії фрагмента ниркового тільця представлена велика епітеліальна клітина з великими і дрібними відростками. Останні прикріплюються до базальної мембрані капілярів. Назвіть дану клітину:

A * Подоцит

B Юкставаскулярна клітина

C Гладенький міоцит

D Ендотеліоцит

E Мезангіальна клітина

В нормі при лабораторному дослідженні сечі в ній не виявляються формені елементи крові. Яка структура нефрону найбільше перешкоджає їх надходженню до первинної сечі?

A *Базальна мембрана капілярів клубочка

B Юкставаскулярні клітини

C Мезангіальні клітини

D Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка

E Епітелій петлі Генле

При лабораторному аналізі сечі пацієнта виявлено слабокислу її реакцію. Які клітини нирок забезпечують цю реакцію сечі?

A *Секреторні клітини збірних трубок

B Юкстагломерулярні клітини кіркових нефронів

C Юкставаскулярні клітини кіркових нефронів

D Клітини щільної плями юкстагломерулярного апарату

E Інтерстиційні клітини строми

На препараті нирки розрізняємо нефрони, які лежать на межі між кірковою та мозковою речовиною, мають однаковий діаметр приносних і виносних артеріол. Назвіть, яка функція буде порушена при їхньому пошкодженні

A * Шунтування крові при інтенсивному кровообігу

B Синтез реніну

C Синтез простагландинів

D Синтез еритропоетину

E Активність натрієвого рецептора

На електронній мікрофоторафії одного з відділів нефрону визначаються клітини кубічної форми, апікальна поверхня яких містить щіточкову облямівку, а базальна – базальну посмугованість з розташованими мітохондріями між інвагінаціями цитолеми. Назвіть відділ нефрону.

A *Проксимальний каналець

B Збірні ниркові трубки

C Дистальний каналець

D Тонкий каналець

E Капсула клубочку

У пацієнта після екзогенної інтоксикації виникла загроза розвитку висхідної інфекції сечових шляхів через втрату кислої реакції сечі. Які клітини у нирках зазнали пошкодження?

A * Темні клітини збиральних трубок

B Світлі клітини збиральних трубок

C Облямовані епітеліоцити проксимальних канальців

D Плоскі клітини петлі Генле

E Необлямовані епітеліоцити дистальних канальців

Рр.

Аналіз сечі хворого показує значну кількість білка. У якому відділі нефрону порушені процеси формування сечі?

A Звивистий проксимальний каналець

B Збірні трубочки

C Звивистий дистальний каналець

D Тонкий каналець

E Прямий дистальний каналець

На мікропрепараті, зробленому з нирки, видаленої під час операції, спостерігаються ниркові тільця діаметром 0,1 …0,25 мм, оточені двома листками, які обмежують широку, порівняно з нормою, щілинну порожнину, що має форму чаші. В якій структурі виявляються ці зміни ?

A *Капсула ниркового тільця.

B Капсула нирки.

C Судинний клубочок.

D Приносна артеріола.

E Виносна артеріола.

У хворої з нефролітіазом 38 років мала місце постійна гіперкальціємія, гіперкальційурія та гіпофосфатемія. Перебіг захворювання ускладнився загостренням двостороннього хронічного пієлонефриту. На фоні прогресуючої хронічної ниркової недостатності наступила смерть. При гістологічному дослідженні виявлені відкладання вапна в звивистих канальцях нирок та легенях. Визначити ультраструктури, в яких випадає кальцій:

A * Мітохондрії

B Рибосоми

C Ендоплазматична сітка

D Пластинчастий комплекс

E Ядра

При електронномікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу нирки визначаються фенестрований ендотелій, тришарова базальна мембрана, з зовнішньої поверхні якої розташовані відростчаті епітеліальні клітини, між ніжками яких є щілинні діафрагми. Визначте дане утворення.

A *Фільтраційний бар'єр.

B Нефрон.

C Юкстагломерулярний апарат.

D Мезангій.

E Мозкові промені.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.01 с.)