ТОП 10:

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ЩИТОПОДІБНА ТА ПАРАЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ.Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

A * Щитовидна залоза

B Надниркова залоза, кіркова речовина

C Прищитовидна залоза

D передня частка гіпофізу

E задня частка гіпофізу

В стінці фолікулів та в міжфолікулярних прошарках сполучної тканини на території щитовидної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини.

A *Кальцитоніноцити.

B Тироцити.

C Паратироцити.

D Пінеалоцити.

E Пітуіцити.

Р.

(тестові завдання з даної теми відсутні)

Р.

На гістологічному препараті щитовидної залози визначаються тироцити призматичної форми, зростання кількості і висоти мікроворсинок, збільшення чисельності інвагінацій цитолеми на базальній поверхні. Для якого функціонального стану характерна така гістологічна картина?

A *Посилення функціональної активності

B Пригнічення функціональної активності

C Нормальна функція.

D Інволюційні вікові зміни

E -

 

У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому мають тироцити фолікулів?

A *Призматичну

B Полігональну

C Плоску

D Веретеноподібну

E Кубічну

 

У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми. Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких ендокринних залоз викликає цей стан?

A *Паращитовидних залоз

B Наднирників

C Яєчників

D Гіпофізу

E Епіфізу

 

Рр.

В препараті щитовидної залози при обробці солями срібла видно великі аргірофільні клітини, які розташовані в стінці фолікулів. Який гормон синтезується даними клітинам?

A *Кальцитонін

B Тироксин

C Паратирин

D Альдостерон

E Адреналін

 

На мікропрепараті, зробленому з щитовидної залози, спостерігаємо строму і паренхіму. До якого виду тканин належить строма залози?

A * Пухка волокниста сполучна тканина.

B Щільна волокниста тканина.

C Жирова тканина.

D М’язова тканина.

E Нервова тканина.

 

При дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза?

A *Тироксин

B Альдостерон

C Кортизол

D Паратирин

E Окситоцин

Після оперативного втручання на щитоподібній залозі у хворого розвилась тетанія, що характеризується судомами посмугованих м’язів. При гістологічному досліджені видаленого матеріалу під спільною із щитоподібною залозою капсулою виявлено утворення, побудоване із трабекул клітин, з’єднаних десмосомальними контактами. Серед клітин одні мають базофільну цитоплазму, інші – ацидофільну. Що це за утворення?

A *Прищитовидна залоза

B Скупчення парафолікулярних клітин

C Скупчення проліферуючих тироцитів

D Міжфолікулярний острівець

E Пухлина щитоподібної залози

Високий рівень основного обміну без гіпертироїдизму може бути проявом хвороби, що на молекулярному рівні характеризується ушкодженням окисного фосфорилювання. Який клітинний компонент ушкоджується у цьому випадку?

A *Мітохондрії

B Мікротрубочки

C Лізосоми

D Комплекс Гольджі

E Пероксисоми

У хворого 35 років спостерігається збільшення маси тіла, зниження температури тіла, сухість шкіри, випадіння волосся, пригнічення функції центральної нервової системи, брадикардія. Функція якої залози порушена?

A. *Щитовидної

B. Прищитовидної

C. Підшлункової

D. Наднирникових залоз

E. Статевих залоз

 

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?

A. *Прищитовидна

B. Гіпофіз

C. Наднирник

D. Щитовидна

E. Епіфіз

Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію, екзофтальм, підвищену стомлюваність. знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це може бути пов’язано?

A. *Тироцитів

B. Паратироцитів

C. Парафолікулярних клітин

D. Апудоцитів

E. Базофільних ендокриноцитів

Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом. Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?

A. *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду

B. Синтез колоїду

C. Йодування колоїду

D. Резорбція колоїду

E. Синтез тиреоглобулінуПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.007 с.)