ТОП 10:

ПЕРИФЕРИЧНІ ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ.



Тестові завдання з бази даних «КРОК-1»

Студентові видано два гістологічні препарати. На обох органи, які мають лімфатичні вузлики. На першому препараті тільки фолікули, а на другому - фолікули ексцентрично містять судину. Визначте що це за органи?

A *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка

B Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка

C Перший - тимус, другий - селезінка

D Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол

E Перший-печінка, другий-селезінка

На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень - центральна артерія. Який орган досліджується ?

A * Селезінка.

B Нирка.

C Тимус.

D Кістковий мозок.

E Лімфатичний вузол.

Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті спостерігається розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду клітин лімфатичного вузла обумовила цей процес?

A * Т-лімфоцитів.

B Берегових макрофагів.

C Плазмоцитів.

D Макрофагів.

E Ретикулоцитів.

На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5 …1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз ?

A * Лімфатичного вузла.

B Нирки.

C Тимуса.

D Наднирника.

E Селезінки.

На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі скупчення?

A * Лімфатичний вузлик.

B Нервовий вузлик.

C Жирові клітини.

D Кровоносні судини.

E Лімфатичні судини.

Р.

У гістопрепаратах селезінки і лімфатичного вузла відзначається збільшення об’єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть в даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона).

A * Гермінативний центр лімфатичного вузлика.

B Мантійна зона.

C Паракортикальна зона.

D Мозкові синуси.

E Періартеріальна зона.

У біоптаті лімфатичного вузла в мозкових тяжах виявлені осередки підвищеного плазмоцитогенеза. Вкажіть, антигензалежна стимуляція яких імунокомпетентних клітин викликала їх утворення?

A * В-лімфоцитів.

B Т-лімфоцитів.

C Макрофагів.

D Дендритних клітин.

E Інтердигітуючі клітин.

Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

A *Періартеріальна зона білої пульпи.

B Центральна зона білої пульпи.

C Мантійна зона білої пульпи.

D Маргінальна зона білої пульпи.

E Червона пульпа.

На препараті представлено орган, покритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?

A * Лімфатичний вузол

B Тимус

C Селезінка

D Червоний кістковий мозок

E Мигдалики

Р.

У хворого спостерігається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості еритроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до цього явища?

A *Макрофагів

B Лімфоцитів

C Дендритних клітин

D Плазмоцитів

E Ретикулоцити

На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову?

A *Селезінка

B Червоний кістковий мозок

C Тимус

D Мигдалик

E Лімфатичний вузол

У гістопрепараті визначається орган, який має коркову і мозкову речовину. Кіркова складається із зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, і паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовуються мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A * Лімфатичний вузол.

B Наднирник.

C Селезінка.

D Тимус.

E Нирка.

У гістопрепараті представлений орган, в якому лімфоцити утворюють три види лімфоїдних структур: лімфатичні вузлики, мозкові тяжі і синуси. Який орган представлений?

A * Лімфатичний вузол

B Селезінка

C Тимус

D Мигдалик

E Червоний кістковий мозок

У препараті представлений орган, в ретикулярній стромі якого розташовуються зрілі формені елементи крові і видно лімфоїдні утвори. Який орган представлений на препараті?

A * Селезінка

B Лімфатичний вузол

C Мигдалик

D Тимус

E Червоний кістковий мозок

В експерименті тварини в приносну судину лімфатичного вузла ввели вітальний барвник. В яких клітинах лімфатичного вузла, можна буде виявити часточки барвника?

A *Типові і берегові макрофаги.

B Ретикулоендотеліоцити.

C В-лімфоцити.

D Плазматичні клітини.

E Т-лімфоцити.

На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень - центральна артерія. Який орган досліджується?

A * Селезінка.

B Нирка.

C Тимус.

D Кістковий мозок.

E Лімфатичний вузол.

Рр.

При обстежені 20-річного хворого лікар відмітив збільшення розмірів селезінки. У аналізі крові кількість еритроцитів становила 3,2х1012 /л. Підвищена функція яких клітин могла викликати ці зміни?

A. *Макрофаги

B. Ендотеліоцити

C. Дендритні клітини

D. Мікрофаги

E. Інтердигітуючі клітини

Селезінка не являється життєво необхідним органом, але її розрив при травмі може викликати смерть людини. Це пов’язано з її функцією:

A. *Депо крові

B. Депо заліза

C. Елімінація еритроцитів і тромбоцитів

D. Утворення В-лімфоцитів

E. Синтез спленіну

 

При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому патологічних змін?

A *Лімфоцитів

B Нейтрофільних лейкоцитів

C Базофільних лейкоцитів

D Моноцитів

E Тканинних базофілів

На гістологічному препараті лімфатичного вузла на межі кіркової і мозкової речовини є клітини, що продукують речовини, що стимулюють проліферацію Т – лімфоцитів і втратили здатність до фагоцитозу. Назвіть ці клітини?

A *Інтердигітатні клітини

B Т – лімфоцити

C В – лімфоцити

D макрофаги

E Плазмоцити







Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.009 с.)