Українська держава в роки повоєнної відбудови і подальшого розвитку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Українська держава в роки повоєнної відбудови і подальшого розвитку. 

1. Політичні, суспільні й культурні процеси в Україні (1945- першій половині 60-х рр.)

2 . Українська держава в другій половині 60-х – першій половині 80-х рр.

3. Шлях до незалежності (1985-1991).

- Період застою і кризи радянського суспільства (1964-1985).

А) спроби реформування економіки

Б) згортання демократії

В) дисидентський рух в Україні

- Початок процесу перебудови, реформа політичної системи.

- Проведення економічних реформ.

- Піднесення національно-визвольного руху.

- Розпад СРСР та утворення СНД.

Основна література

 

1. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Вид. центр "Академія", 2001. С. 321-371.

2. Новітня історія України (1900-2000). – К., 1993.

3. Історія України. Документи. Матеріали / Уклад., комент. В.Ю. Короля. – К., 2001.

4. Новітня історія України (1900-2000). – К., 1993.

5. Історія України: Курс лекцій. – Кн. 2. – С.328-354.

6. Шаповал Ю.І. Сталінізм і Україна. – К., 1995.

7. Історія України. - Миколаїв, 1997. - С. 227-254.

8. Історія України. Документи і матеріали. – К : Вид. центр "Академія". –2002. -С. 319-365.

9. Історія України / За ред. В. А Смолія. – К., 1997. - С. 307-325.

10. Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. – Кн.. 2: ХХ століття: Навч. Посіб. / Л.Г. Мельник та ін. – К., 1992.

Додаткова література

1. Баран В.К. Україна після Сталіна. – Л., 1992.

2. Король В.Ю. Загадка смерті Сталіна і «справа лікарів» // Історія в школі. – 2002. – №9.

3. Шаповал Ю.І. Сталінізм і Україна. – К., 1995.

4. Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30-50-ті рр. ХХ століття. – Луцьк, 1995.

5. Юрчук В. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні.

6. Лук’яненко Л.Г. Сповідь у камері смертників. – К., 1992.

7. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб. док. і мат. – К., 1994.

8. Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993.

 

 

Тема №10

Частина 1

Україна за сучасної доби. Місце України в європейському співтоваристві

План

 

 

1. Успіхи і труднощі державотворення в Україні.

2. Формування політичної системи.

3. Сучасне політичне життя України.

4. Проблеми реформування економіки.

5. Основні напрями етнополітики. Шляхи духовного відродження народу.

6. Зовнішня політика України.

 

- Європейський вектор зовнішньополітичного курсу.

- Україна в СНД: політичні та економічні взаємовпливи.

 

Основна література

1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. С. 321-371.

2. Новітня історія України (1900-2000). – К., 2002.

3. Історія України. Документи і матеріали. – К : Вид. центр «Академія». –2002. –С. 319-365.

4. Національна інтеграція в полі культурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років / І.Ф.Курас та ін. – К., 2002.

5. Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Док. і мат. / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.Ю.Король та ін. – К., 2000.

6. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., нгл.ульт А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985-1999). – К., 2000.

7. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П. Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін.; За нгл.. В.М.Литвина. – К., 2000.

 

Додаткова література

1. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. – Л., 2002.

2. Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті нг.. ХХ нг.). – К., 2001.

15.Розвиток України в регіональній перспективі: політичні, економічні соціальні проблеми регіоналізації. – К., 2002.

16.Слісаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993.

17.Український парламентаризм: минуле і сучасне. – К., 1999.

18.Шведа Ю. Партії та партійна система України. – Л., 2001.

19.Вівчарик М., Карабанов М. Україна етнонаціональна: від етногенезу до суверенної держави. – К., 2003.

20.нгл. В. Проблеми етнонаціонального розвитку: український та світовий контексти. – К., 2001.

21.Етнос. Нація. Держава. Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду / За нгл.. Ю.Римаренка. – К., 2000.

22.Конституція України. – К., 1996.

23.Курас І. Проблемні питання розвитку взаємовідносин із сусідніми країнами в контексті державної політики України щодо національних меншин // УІЖ. – 2003. – №1.

24.Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису: Зб. Мат. – К., 2002.

25.Національна інтеграція в нгл.ультурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років / І.Ф.Курас та ін. – К., 2002.

26.Рафальський О.О. Національні меншини України У ХХ столітті: Історіографія проблеми. – К., 2000.

27.Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К., 1999.

28.Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ століття). – К., 1997.

29.Аслунд А. Розбудова капіталізму. Трансформації в країнах колишнього радянсього блоку: Пер. З нгл.. – К., 2003.

30.Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.). – К., 2000.

 

Тема №11

ТестуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.162 (0.005 с.)