Теми для рефератів, доповідей та контрольних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми для рефератів, доповідей та контрольних робіт1. Історія як наука.

2. Місце і роль лекційно-семінарської системи при вивченні історії України.

Основна література

1 Брайчевський М. До конспекту історії України //Пам’ятки України. - 1991. - № 3.

2. Довгопол М.М., Литвиненко М.Л., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. - К.: Вища школа, 1992.

3. Історія України: Навчально-методичний посібник. - Миколаїв, 1997. - С. 38-41.

4. Гирич І. Ще раз про схему української історії // Генеза: філософія, історія, політоло­гія - К., 1997. - Вип. 1(5). - С. 138-141.

5. Грабовський С. Шкляр Л. Історія українського державотворення: проблеми і шляхи вирішення // Пам'ять століть. - 1997. - № 6.

6. Кульчицький С.В. Історія і час. Роздуми історика // Український історичний журнал (УІЖ). - 1992. - № 4.

7. Рибалка І.К. Історія України. Ч І.- Харків: Основа, 1995 - С. 3-35.

Додаткова література

8 Грушевський М. Звичайна схема "руської" історії і справа раціональною укладу історії східного слов'янства//Пам'ятки України. - 1991. - № 3.

9 Кононенко II. Українознавство: Навчальний посібник. - К., 1994.

10. Скуратівський В. Світовий контекст української історії // Генеза: філософія, історія, політологія. - К., 1995. Вип. 1(3). - С. 130-135.

11. Трубайчук А. Нова концепція вивчення історії // Пам'ять століть. - 1997. №3.

 

Тема №1

Частина 2

Давня історія України

План

1. Первіснообщинний лад на терені України.

- антропогенез і соціогенез

- «неолітична революція» та її наслідки

- Зародження державності

- Трипільська культура

2. Ранні державні утворення на території України.

- кочівники на землях України

- грецькі міста-держави у Північному Причорномор’ї. Боспорське царство.

3. Слов’янський етногенез.

- археологічні дані про історію слов’ян

- антська держава

- заснування м. Києва

- племенні княжіння в VІІ-ІХ ст.

- економіка та суспільство слов’ян.

 

Реферати

Трипільська культура в історії у критського народу. Антська держава та її значення.

 

Додаткова література: 47, 59, 64-69, 93, 108, 111, 113, 127, 142, 149-150, 155.

Тема №2

Зародження державності на землях України. Княжий період

План

1. Антська держава і Хозарський каганат. Чи с вони попередни­ками Київської Русі?

2. Передумови утворення феодальної держави у східних слов'ян:

 

• концепції походження Київської Русі;

• варяги та їх роль у становленні слов'янської державності.

3. Київська Русь: соціально-економічний та політичний розви­ток:

• соціально-економічний розвиток Київської Русі:

• язичництво та християнство: проблеми взаємозв'язку;

• причини та наслідки прийняття Руссю православ'я;

• зовнішньополітичні зв'язки Київської держави.

4. Державність на українських землях після занепаду Київської
Русі:

• феодальна роздробленість: причини та наслідки;

• Галицько-Волинська держава та її роль в історії українського народу.

 

 

Реферати

Законотворча діяльність Ярослава Мудрого. Зовнішня політика Київської Русі.

Основна література

1. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Вид. центр "Академія", 2001 - С 41-96.

2. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1996 - Лекція 2. З, 4.

3. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі - К. 1989.

4 Винокур І.. Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К.. 1996. - С. 115-216.

5. Історія України / За ред. В.А. Смолія. - К., 1997. - С. 16-56

6. Історія України. - Миколаїв. 1997. – С. 18-60.

7. Історія України. Курс лекцій. - Кн. І. - С. 35-85

8. Історія України: Документи і матеріали. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. С. 12-82.

9. Політична історія України - К.: Вид. центр "Академія". 2001. - С. 26-75

 

10.Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991. - С. 30-68

11.Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

 

Додаткова література

12.Борисенко В. Анти. Руси. Українці: історія походження українців // Віче 1993. - №7.

13.Брайчевський М. Антське царство //Старожитності. - 1991. -№5.

14.Брайчевський М. Походження Русі. - К., 1968.

15.Брайчевський М. Русь-Україна і Русь-Росія // Історія українською середньовіччя: козацька доба Зб. наук, праць у 2-х част. - К., 1995. - Ч. І.-С. 28-35.

16.Грабовський С, Ставрояні С, ІІІкляр Л. Нариси з історії українського державотво­рення - К. 1995.-С. 60-114.

17.Дорошенко Д. Нарис історії України. - Т. 1. - К , 1992 - С. 42-96.

18.Залізняк Л. Етногенез українців // Ґенеза: філософія, історія, політологія. - К., 1995. -Вип. 1(3). -С. 151-157.

19.Котляр М.Ф Запровадження християнства у Київській державі // УІЖ. - 1988. - №6 -С. 14-25.

20.Крип'якевич І. Галицько-Волинськс князівство. - К., 1984.

 

Тема №3Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.004 с.)