ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА.Змістовий модуль № 1.

Предмет, метод, система трудового права.

Поняття праці та її роль у житті суспільства. Поняття суспільної організації праці. Види трудових відносин у суспільній організації праці. Основні права людини у сфері праці: міжнародні стандарти і законодавство України. Право на працю найважливіше право людини – учасника процесу праці. Поняття і зміст права на працю. Правові засоби забезпечення права на працю, їхні види.

Становлення і розвиток трудового права. Соціальне призначення трудового права.

Поняття трудового права як галузі права. Предмет трудового права: індивідуальні та колективні трудові відносини. Сфера дії норм трудового права.

Поняття та особливості методу трудового права в умовах ринкової економіки. Поєднання державно-правового і договірно-правового, централізованого і локального регулювання трудових відносин. Єдність і диференціація трудового права.

Роль і функції трудового права в умовах ринкової економіки. Зміст соціальної, захисної, виробничої функцій трудового права.

Система трудового права і система трудового законодавства: поняття, співвідношення.

Предмет і система науки трудового права.

Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного права, адміністративного права, права соціального забезпечення, цивільного процесу).

Тенденції розвитку трудового права в умовах ринкової економіки.

Змістовий модуль № 2.

Принцип та джерела трудового права. Суб'єкти. Трудові правовідносини.

Поняття і значення основних принципів трудового права. Класифікація принципів трудового права.

Принципи правового регулювання індивідуальних трудових відносин: свобода праці й заборона примусової праці; заборона дискримінації у сфері праці; принцип не погіршення становища працівників порівняно з чинним законодавством; право на справедливі й безпечні умови праці, право на справедливу заробітну плату, що забезпечує рівень життя, гідний людини, для самого працівника і членів його сім’ї; забезпечення працівникам мінімальних державних гарантій у сфері праці; забезпечення захисту трудових прав, честі та гідності учасників трудових відносин.

Принципи правового регулювання колективних трудових відносин: свободі об’єднання; реальне визнання права на колективні переговори; соціальне партнерство; забезпечення права працівників на участь в управлінні організацією у передбачених законом формах; забезпечення права на вирішення колективних трудових спорів, включаючи право на страйк.

Зміст і конкретизація основних принципів трудового права.

Поняття, види, особливості джерел трудового права. Історія розвитку законодавства про працю. Загальне і спеціальне трудове законодавство. Конституція України як основне джерело трудового права.

Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною, як джерела трудового права.

Кодекс законів про працю України. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права. Акти соціального партнерства: колективні договори.

Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості.

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за категоріями працівників.

Основні напрями реформування трудового законодавства. Загальна характеристика проекту Трудового кодексу України.

Правовий статус суб’єктів індивідуальних трудових правовідносин.

Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження.

Роботодавець (власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа) як суб’єкт трудових правовідносин. Ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця.

 

Змістовий модуль № 3.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.003 с.)