Забезпечення зайнятості та працевлаштування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Забезпечення зайнятості та працевлаштування.Поняття зайнятості населення. Державна політика в сфері зайнятості. Законодавство, яке регулює питання зайнятості зайнятості.

Правове регулювання працевлаштування.

Державна служба зайнятості: поняття, права та обов'язки.

Правовий статус безробітного. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО.

Змістовий модуль № 4.

Трудовий договір.

 

Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Умови, які передбачені у законодавстві, та умови, які встановлюються за угодою сторін при укладенні трудового договору. Необхідні і додаткові (факультативні) умови.

Поняття трудової функції та місця роботи за трудовим правом. Недійсність умов трудового договору, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю. Загальній порядок укладення трудового договору, його оформлення. Строк трудового договору. Форма трудового договору.

Контракт як особлива форма трудового договору. Особливості та порядок укладання окремих видів трудових договорів (трудовий договір про тимчасову роботу; трудовий договір про сезонну роботу; трудовий договір з працівником-мігрантом та ін.).

Поняття переведення на іншу роботу, види переведень. Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від переведення. Атестація працівників та її значення.

Поняття і випадки відсторонення від роботи.

Змістовий модуль №5.

Робочий час, правове регулювання часу відпочинку

 

Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. Правові нормативи робочого часу. Поняття і види робочого дня, робочої зміни, робочого тижня. Режими робочого часу і порядок їх встановлення. Змінна робота, вахтовий метод роботи, ненормований робочий день. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.

 

 

Змістовий модуль № 6.

Нормування та оплата праці, дисципліна праці.

Конституційні засади права працівників на заробітну плату. Правове визначення поняття оплати праці. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими договорами, гарантійних і компенсаційних виплат. Сфери регулювання заробітної плати та їх зміст. Співвідношення державного і договірного регулювання заробітної плати. Мінімальна заробітна плата: Поняття, функції, умови визначення її розміру. Нормування праці на підприємстві. Надбавки і доплати до заробітної плати. Преміювання працівників. Надбавки і доплати до заробітної плати. Компенсаційні виплати та їхні види. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Індексація заробітної плати. Концепція реформування оплати праці в Україні.

Поняття і значення дисципліни праці в умовах ринкової економіки. Правові засоби забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

Система стимулювання праці за трудовим правом. Заохочення за успіхи в робі: поняття, підстави, види, порядок застосування.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 3.

КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ З ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДВСТВА ПРО ПРАЦЮ.

Змістовий модуль № 7.

Колективний договір.

Законодавство про колективні угоди і колективні договори. Право на ведення колективних переговорів. Принципи здійснення права на ведення колективних переговорів і укладення колективних угод і договорів. Порядок ведення і предмет колективних переговорів. Учасники переговорів, їх права та обов’язки, гарантії і компенсації під час переговорів. Порядок вирішення розбіжностей під час ведення колективних переговорів. Відповідальність осіб, які представляють роботодавця і ухиляються від участі в переговорах або винні в ненаданні необхідної інформації.

Поняття і роль колективних угод у регулюванні трудових відносин. Види угод, сфери їхньої дії, зміст.

Сторони колективного договору та їхні представники. Зміст і структура колективного договору. Порядок укладення, зміни колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення і невиконання колективних угод і колективних договорів.

 

Змістовий модуль № 8.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.009 с.)