Тема 7. Загальні положення сімейного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Загальні положення сімейного праваПитання для самовивчення

1. Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство України

2. Укладення та припинення шлюбу

3. Права та обов’язки подружжя

4. Права та обов’язки батьків і дітей за законодавством України

 

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

3.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Тема 8. Основні положення трудового права

Питання для самовивчення

1. Поняття, предмет, принципи та функції трудового права Суб’єкти трудового права

2. Колективні договори і угоди. Колективні трудові спори (конфлікти)

3. Поняття, зміст та сторони трудового договору Підстави припинення трудового договору

4.Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці

5. Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення та дисциплінарна відповідальність. Поняття, види, підстави та порядок застосування матеріальної відповідальності

 

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

3.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Тема 9. Загальні положення природоохоронного законодавства.

Питання для самовивчення

1. Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України.Джерела екологічного права

2. Поняття та склад екологічних правовідносин

3. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні

4. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

 

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

3.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота студентів виконується згідно з робочим навчальним планом, її вид і зміст відображається у робочій навчальній програмі. Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять у тижневе аудиторне навантаження студента. Викладач контролює виконання індивідуального завдання на додаткових заняттях, графік яких розробляється і затверджується на початку семестру.

До індивідуальних завдань відноситься написання рефератів, есе, виконання розрахункових робіт, оформлення звітів, аналіз практичних, проблемних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференції, участь в олімпіадах тощо.

Змістовий модуль 1. Загальні положення теорії держави та конституційного права

Тема 1. Поняття права та правових явищ

Контрольні питання

1. Дайте визначення і назвіть ознаки права

2. Назвіть принципи і функції права

3. Що таке джерела права, назвіть види джерел права. Дайте характеристику закону.

4. Дайте визначення норми права і її структури, назвіть види правових
норм.

5. Дайте визначення правовідносин та їх елементів

6. Дайте визначення правопорушенню, його види, ознаки правопорушень

7. Дайте характеристику складу правопорушень, назвіть ознаки складу
правопорушень

8. Дайте характеристику юридичної відповідальності та підстав її
виникнення

Теми реферати

1. Правопорушення, склад правопорушень.

2. Юридична відповідальність, види юридичної відповідальності

 

Література

1.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

2. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

4.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Тема 2.Поняття, ознаки, форми держави.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.015 с.)