Тема 6. Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Цивільне право як галузь права. Цивільні правовідносиниПлан

1.Поняття, предмет, метод та принципи цивільного права

2.Цивільні правовідносини, ознаки структура, види та підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин

3.Суб'єкт, об'єкт та зміст правовідносин. Громадяни як суб'єкти права.
Юридичні особи, види юридичних осіб

4.Представництво, позивна давність, право власності. Захист право
власності нормами цивільного права.

Література

1.Конституція України від 28 червня 1996р.

2.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К.,1998. – 412 с.

3.Цивільний кодекс Україны // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 40-44. – 400 с.

4.Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Сборник документов.- М., 1990.

5.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

6. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

7.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Тема 7. Загальні положення сімейного права України

План

1.Поняття предмет та метод сімейного права. Джерела сімейного права
Загальна характеристика Сімейного кодексу Україні

2.Шлюб та сім'я. Загальні засади укладення шлюбу. Шлюбний договір

3.Порядок та підстави для припинення шлюбу

4.Майнові права та обов'язки подружжя. Право спільної сумісної
власності

5.Права та обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав.

6.Опіка і піклування

Література

1.Конституция Украины. Принята на V сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 г. // ВВРУ.- 1996.- №30. – Ст.141.

2.Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2-е вид., випр. і допов. – К.,1998. – 412 с.

3.Всеобщая декларация прав человека. Права человека. Сборник документов.- М., 1990.

4.Семейный кодекс Украины от 10.01.2002 г. // ВВР Украины. - 2002. - № 21-22. Ст. 135.

5.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

6.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

7.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Тема 8. Основні положення трудового права України

План

1.Предмет, метод, принципи та джерела трудового права. Загальна
характеристика Кодексу законів про працю України

2.Трудові правовідносини. Суб'єкти, об'єкти і зміст трудових
правовідносин

3.Поняття та зміст Колективного договору

4.Трудовий договір, поняття, зміст, строк і форма трудового договору,
порядок укладання

5.Підстави та порядок припинення трудового договору

6.Матеріальна відповідальність робітників та її види.

7. Дисципліна праці. Види дисциплінарних стягнень.

 

Література

1.Конституція України. Прийнята на Vсесії Верховної ради України 28
червня 1996р.//ВВРУ.-1996.-№30.

2.Кодекс законів про працю України -X: "Одіссей", 2011.

3.Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

4.Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

5.Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 

Тема 9. Загальні положення природоохоронного законодавства

План

1.Поняття, предмет та метод екологічного права.

2.Джерела екологічного права. Загальна характеристика законодавства
України з охорони навколишнього природного середовища.

3.Правові засобі захисту атмосферного повітря, водних ресурсів,
тваринного світу та надр.

4.Екологічні права і обов'язки громадян.

5.Поняття та предмет земельного права. Види земель та їх правовий
статус.

6.Право власності на землю.

Література

1. Конституція України, 1996р.

2. Основы правоведения Украины: Учебное пособие. Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А. Ф. – Х.: «Одиссей», 2009. – 472 с.

3. Правознавство: Курс лекцій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

4. Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

 

Самостійна робота студента є невід'ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни, її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, практикумами, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студентів. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення аудиторних занять.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.013 с.)