Тема 2. Правове регулювання працевлаштування громадянМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Правове регулювання працевлаштування громадян1. Поняття зайнятості населення. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості.

2. Служба зайнятості, її структура, функції та права.

3. Поняття працевлаштування. Поняття підходящої роботи.

4. Правові відносини органів працевлаштування з учасниками трудового договору.

5. Організований набір працівників, переселення та інші форми сприяння у влаштуванні на роботу.

Методичні рекомендації:

при вивченні теми варто розглянути: право громадян на зайнятість; принципи діяльності Державного фонду сприяння зайнятості та інших служб зайнятості (приватних);

Закон України «Про зайнятість населення» встановлює правові форми працевлаштування, визначає поняття «підходящої роботи», особливості працевлаштування деяких категорій громадян, в тому числі неповнолітніх, молоді, демобілізованих із військ Збройних Сил, інвалідів тощо; професійну підготовку і перепідготовку незайнятих громадян; правові відносини органів працевлаштування з підприємствами, установами, організаціями, громадянами; права і обов’язки громадян, які звернулися з питанням працевлаштування; права і обов’язки підприємств, установ, організацій у реалізації державної політики зайнятості населення; розподіл на роботу молодих робітників та молодих спеціалістів після закінчення ними навчальних закладів; організацію оплачування громадських робіт.

Закон дає визначення «безробітного», його статус, порядок реєстрації громадян як безробітних.

Самостійна робота:

Знати зміст законодавства про зайнятість населення, процедуру одержання статусу безробітного, визначення підходящої роботи.

Необхідно знати правові соціальні гарантії, які встановлюються в разі одержання статусу безробітного.

Форма контролю: опитування та вирішення практичних завдань.

Література :п. 1, 3,4,7-10, 18-20, 31.

Нормативні акти: п. 1-4,7,11, 18.


Модуль 2

Змістовний модуль 1. Трудовий договір, як основна організаційно-правова форма реалізації права на працю

Тема 1. Трудовий договір: поняття, зміст, умови.

1. Поняття трудового договору. Відмінність трудового договору від цивільно-правової угоди.

2. Сторони трудового договору.

3. Зміст трудового договору.

4. Обов'язкові та необхідні умови трудового договору.

5. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівника.

6. Загальний порядок укладення трудового договору та порядок його реєстрації з фізичною особою.

7. Особливість обов’язків роботодавця та працівника.

Методичні рекомендації:

необхідно звернути увагу на особливе значення трудового договору як підстави виникнення трудових правовідносин; обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце; гарантії при прийнятті на роботу неповнолітніх, вагітних жінок і жінок; обов’язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу; документи, що повинні бути поданими при укладенні трудового договору; порядок оформлення трудового договору;

певна увага приділяється в законодавстві до змісту трудового договору та його умовам; можливостям оскарження відмови у прийнятті на роботу;

певна увага приділяється встановленню основних та додаткових умов праці та порядку оформлення трудової книжки при прийнятті на роботу.

Студент має знати принцип, який визнає недійсними умови договору, які погіршують становище працівника, яке визнане законодавством України про працю.

Слід також звернути увагу на відмінність цих угод від угод цивільно-правового характеру.

Самостійна робота:

Підготувати проекти заяви працівника про прийняття на роботу, копію наказа про зарахування.

Студент має знати інструкції щодо порядку ведення трудової книжки.

Форма контролю: реферат, або копії трудових договорів, наказів.

Література: п. 1-3, 8-9, 22, 27,36,39,40.

Нормативні акти: п. 1, 17-18, 20.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.006 с.)