Тема 1. Поняття, предмет, методи і система трудового праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття, предмет, методи і система трудового права1. Поняття та предмет трудового права. Місце трудового права в системі права України. Суспільні відносини, що складають предмет регулювання трудового права.

2. Функції трудового права.

3. Метод правового регулювання трудових відносин.

4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, сільськогосподарського, права соцзабезпечення.

5. Система трудового права як галузі права. Предмет, метод і система науки трудового права та навчальної дисципліни.

Методичні рекомендації:

зверніть увагу на особливість

- предмету, системи і методів галузі. Мова йде про регулювання найманої праці. Серед методів регулювання: імперативний, диспозитивний, договірний, методи централізації та і диференціації;

- загального і спеціального законодавства про працю та особливість регулювання праці деяких категорій працівників;

- особливість системи трудового права як галузі, яка містить гарантії захисту прав працівників.

Самостійна робота:

Порівняти предмет правового регулювання, визначений в цивільному, кримінальному, сімейному та трудовому праві.

Порівняти методи правового регулювання різних галузей.

Визначити особливість функцій трудового права.

Література : п. 1, 3 ,4 ,9 ,10, 14, 24, 25, 30, 35.

Нормативні акти: п. 1-4.

Тема 2. Конституційне право на працю в Україні

1. Поняття конституційного права на працю в Україні.

2. Зміст права на працю в Україні.

3. Правові гарантії захисту права на працю.

4. Реалізація вимог міжнародних актів.

Методичні рекомендації:

Необхідно знати зміст конституційного права на працю в Україні, визначний статтею 43 КУ, визначити правові гарантії, способи і методи їх забезпечення.

Самостійна робота:

- опрацювати конституційні норми, які встановлюють правові гарантії для забезпечення конституційного права на працю;

- зробити аналіз конституційних норм, які забезпечують захист права на працю.

 

Література : п. 1, 3 ,4 ,9 ,10, 14, 24, 25, 30, 35.

Нормативні акти: п. 1-4.

Тема 3. Принципи трудового права України

1. Поняття і значення принципів трудового права та їх види.

2. Співвідношення загальних правових принципів з галузевими. Співвідношення принципів і норм права.

3. Принципи як вираження в праві основних керівних положень і змісту суб’єктивних прав та обов’язків, реалізація яких забезпечується комплексом організаційно-правових гарантій.

4. Загальні принципи правового регулювання трудових відносин.

5. Зміст основних принципів трудового права.

Методичні рекомендації:

При вивченні теми зверніть увагу на такі принципи: добровільність праці; право на працю та його правові гарантії; сприяння зайнятості й матеріального забезпечення у випадку безробіття; свобода і рівноправність сторін трудового договору; свобода і добровільність укладення трудового договору; стабільність трудових відносин; забезпечення державою мінімальних гарантій; законодавчого обмеження тривалості робочого часу і законодавчого закріплення часу відпочинку; оплати праці, обгрунтованості дисциплінарної і матеріальної відповідальності; створення здорових і безпечних умов праці; пріоритетності життя і здоров’я працівників, обов’язковості для сторін трудового договору вимог законодавства з охорони праці; свободи об’єднання в громадські і професійні організації; обов’язковості державного соціального страхування і забезпеченням працюючих допомогами і пенсіями при настанні страхових випадків; державного посередництва при вирішенні трудових спорів та інші.

Роль принципу верховенства права та пріоритету прав людини.

Самостійна робота:

Зробити аналіз загальних принципів конституційного права та принципів, які притаманні трудовому праву.

Форма контролю:обговорення на семінарському занятті.

Література : п. 1, 3, 4, 9, 10, 14, 24, 25, 30, 35.

Нормативні акти: п. 1-4.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.007 с.)