Тема 14. Індивідуальні і колективні трудові спориМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Індивідуальні і колективні трудові спориПоняття і види трудових спорів, причини їх виникнення. Органи, що розглядають трудові спори. Підвідомчість трудових спорів.

Індивідуальні трудові спори і порядок їх вирішення. Комісії з трудових спорів (КТС), їх організація і компетенція. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС. Розгляд індивідуальних трудо­вих спорів в суді.

Поняття колективних спорів і страйків. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Право на страйк і його реалізація.

Нормативно-правові акти

1. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

2. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

3. Про затвердження Інструкції про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): наказ Національної служби посередництва і примирення від 9 листопада 2005 року № 124 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2006. - № 2.

4. Положення про національну службу посередництва і примирення: Указ Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 // Праця і зарплата - 1998 - № 23 (159).

5. Положення про примирну комісію: наказ Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 року № 36 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів. -К.:Основа. - 2000. -С.644-648.

6. Положення про трудовий арбітраж: наказ Національної служби посередництва і примирення від 4 травня 1999 року № 37 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів. -К.:Основа. - 2000. -С.648-652.

7. Положення про посередника: наказ Національної служби посередництва і примирення від 11 листопада 1999 року № 104 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів. -К.:Основа. - 2000. -С.652-658.

8. Положення про арбітра: наказ Національної служби посередництва і примирення від 11 листопада 1999 року № 105 // Зб. законодавчих та нормативно-правових актів. -К.:Основа. - 2000. -С.658-663.

Література

Бурак В.Я. Правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні. Львів.2000.

Кондрат’єв Р.І. Колективні трудові спори (конфлікти) і страйки: порядок вирішення спорів. Львів, 1989.

Константінова Н. Поняття заходів захисту у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 4. – С.45-48.

Константінова Н. Заходи захисту трудових прав працівників і роботодавців // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №12. – С.62-64.

Лавренчук Й. Процесуальні забезпечення трудових справ в Украї­ні // Право України – 2001.- № 1.

Токунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. – М.: Юристъ. -1996.

Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№ 6.-С.40-43.

Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України – 2000.-№ 10.

ГРАФІК

ПІДГОТОВКИ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ НА КАФЕДРУ

Вид роботи Строки
1. Ознайомлення із формами СРС 1-й тиждень семестру  
2. Визначення індивідуального завдання по СРС 2-й тиждень семестру  
3. Пошук та аналіз правових норм з теми СРС 3-4 тиждень Семестру  
4. Підготовка та оформлення СРС Протягом семестру  
5. Представлення СРС на кафедру Після виконання відповідної модульної контрольної роботи  
6. Оцінювання СРС   В кінці 2 модуля

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ

41.Ознайомлення із структурою самостійної роботи студентів.

СРС складається із двох частин. Перша частина СРС в обов’язковому порядку - аналітична записка. Завдання другої частини СРС студент обирає за переліком завдань, що міститься у розділі 7 цих навчально-методичних матеріалів. Слід зауважити, що студентом для другої частини СРС обирається лише одне завдання.

4.2.Визначення змісту самостійної роботи студентів.

Всі завдання самостійної роботи студентів пов’язані із темами курсу «Трудове право», що вивчаються студентами 2 курсу.

Перша частина індівідуального завдання СРС - аналітична записка. Її тема обирається студентом згідно Переліку № 1 або № 2 за погодженням із викладачем, що веде практичні заняття. Пояснення щодо виконання та оформлення аналітичної записки надаються у розділі 7 цих навчально-методичних матеріалів.

Перелік 1

тем аналітичних записок

1. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку із скороченням чисельності або штату.

2. Припинення трудового договору з незалежних від волі сторін підстав

3. Порядок укладення колективного договору

4. Поняття колективної угоди, її сторони, зміст та структура.

5. Порядок укладення колективної угоди

6. Працівник як суб’єкт трудового права

7. Роботодавець як суб’єкт трудового права

8. Державні органи з нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю й охорону праці.

9. Профспілкові органи як суб’єкт трудового права.

10. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.

11. Нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини.

12. Сприяння Державної служби зайнятості працевлаштуванню громадян України та іноземців.

13. Порядок укладення трудового договору, виключаючи встановлення випробування працівникові.

14. Встановлення випробування працівникові під час укладення трудового договору.

15. Особливості укладення трудового договору з роботодавцем-фізичною особою.

16. Види трудового договору

17. Зміна умов трудового договору

18. Порядок звільнення працівника

19. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника

20. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, виключаючи розірвання у зв’язку із скороченням чисельності або штату.

21. Поняття колективного договору, його сторони, зміст та структура.

22. Основні засади правового регулювання трудових відносин (принципи).

23. Правовідносини в сфері трудового права.

24. Зміст трудового договору.

25. Міжнародно-правові акти про працю як частина національного трудового законодавства.

26. Органи із розв’язання колективних трудових спорів як суб’єкти трудового права.

27. Органи із розв’язання індивідуальних трудових спорів як суб’єкти трудового права.

28. Організації роботодавців як суб’єкти трудового права.

29. Співвідношення понять «соціальне партнерство» та «соціальний діалог».

30. Трудові договори за сумісництвом і з суміщенням професій (посад).

Перелік 2

тем аналітичних записок

1. Сфера застосування трудового законодавства.

2. Особливості застосування трудового законодавства до окремих категорій працівників.

3. Регулювання праці іноземних громадян.

4. Сфера дії трудового законодавства по території та за колом осіб.

5. Локальні нормативно-правові акти.

6. Принципи трудового права.

7. Правовий статус працівника.

8. Правовий статус роботодавця.

9. Поняття і сторони колективного договору.

10. Колективні переговори по укладенню колективного договору.

11. Сфера укладення колективного договору.

12. Сторони трудового договору.

13. Форма трудового договору.

14. Зміст трудового договору.

15. Терміновий трудовий договір.

16. Умови трудового договору.

17. Зміна умов трудового договору.

18. Підстави виникнення трудових відносин.

19. Випробування при прийомі на роботу.

20. Незаконна відмова в прийомі на роботу.

21. Момент виникнення трудових відносин.

22. Порядок прийому на роботу.

23. Укладення трудового договору з роботодавцем – фізичною особою.

24. Умова трудового договору про нерозголошування державної або комерційної таємниці.

25. Недійсність умов трудового договору.

26. Правові наслідки недійсності трудового договору в цілому або його окремих положень.

27. Заміщення відсутнього працівника.

28. Усунення від роботи.

29. Розірвання термінового трудового договору.

30. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.

Завдання для другої частини СРС – складання «глосарокросворду» або «таблиці дефініцій» - обирається за погодженням із викладачем, що веде практичні заняття. Розгорнута характеристика змісту зазначених завдань надається у розділі 7 цих навчально-методичних матеріалів.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.009 с.)