Пошук, підбір, систематизація та аналіз нормативно-правових актів, необхідних для виконання СРСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пошук, підбір, систематизація та аналіз нормативно-правових актів, необхідних для виконання СРСДля підготовки першої частини СРС - аналітичної записки - необхідно знайти у проекті Трудового кодекса України та у чинних КЗпП України та інших нормативно-правових актах про працю відповідні правові норми, які дозволяють провести порівняльно-правовий аналіз за обраною студентом темою.

Для виконання СРС при підборі нормативно-правових актів про працю рекомендується скористатися запропонованим їх переліком до кожної теми курсу «Трудове право» в цих навчально-методичних матеріалах.

Підготовка та оформлення СРС

Методичні вказівки щодо підготовки та оформлення завдань СРС передбачені розділом 7 цих навчально-методичних матеріалів.

Представлення СРС на кафедру.

Після виконання відповідної модульної контрольної роботи підготовлена СРС подається на кафедру за строками, передбаченими графіком підготовки і представлення самостійної роботи студентів 2 курсу у зброшурованому вигляді з титульним листом СРС, де зазначені ПІБ студента, № курса, групи, ПІБ викладача, що веде практичні заняття, та графа «дата представлення СРС на кафедру».

Оцінювання СРС.

СРС оцінюється викладачем, який проводить практичні заняття, на підставі розробленої системи оцінювання знань з дисципліни „Трудове право” за 100-бальною шкалою для складання заліку.

Система оцінювання знань з дисципліни „Трудове право” за 100-бальною шкалою для складання заліку

 

Поточний контроль (max 100 балів)   Загальна кількість балів (пункт 5 + пункт 10)
Заліковий модуль 1 Сума балів за заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Сума балів за заліковий модуль 2
Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 1 Організаційно-навчальна робота студентів в аудиторії Індивідуальна робота Самостійна робота Залікова модульна робота 2
+ +

ГРАФІК

ПІДГОТОВКИ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

КУРСУ НА КАФЕДРУ

Вид роботи   Строки
1. Ознайомлення із формами СРС 1-й тиждень семестру  
2. Визначення індивідуального завдання по СРС 2-й тиждень семестру  
3. Пошук та аналіз законодавства, спеціальної літератури для виконання СРС   3-4 тиждень семестру  
4. Підготовка та оформлення СРС Протягом семестру  
5. Представлення СРС на кафедру Після виконання відповідної модульної контрольної роботи  
6. Оцінювання СРС   В кінці 4 модуля

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ НА КАФЕДРУ

6.1.Ознайомлення із структурою самостійної роботи студентів.

СРС складається із двох частин. Перша частина СРС в обов’язковому порядку - аналітична записка. Завдання другої частини СРС студент обирає за переліком завдань, що міститься у розділі 7 цих навчально-методичних матеріалів. Слід зауважити, що студентом для другої частини СРС обирається лише одне завдання.

6.2.Визначення змісту самостійної роботи студентів.

Всі завдання самостійної роботи студентів пов’язані із темами курсу «Трудове право», що вивчаються студентами 3 курсу.

Перша частина індівідуального завдання СРС - аналітична записка. Її тема обирається студентом згідно Переліку № 1 або № 2 за погодженням із викладачем, що веде практичні заняття. Пояснення щодо виконання та оформлення аналітичної записки надаються у розділі 7 цих навчально-методичних матеріалів.

Перелік 1

тем аналітичних записок

1. Неповний робочий час.

2. Скорочений робочий час.

3. Понаднормова робота.

4. Щоденний та щотижневий відпочинок.

5. Основні щорічні відпустки, їх види та порядок надання.

6. Додаткові щорічні відпустки, їх види та порядок надання.

7. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

8. Творчі відпустки.

9. Соціальні відпустки, їх види і порядок надання.

10. Поняття відпустки без збереження заробітної плати, їх види і порядок надання.

11. Поняття і структура заробітної плати.

12. Поняття й основні елементи тарифної системи оплати праці.

13. Системи оплати праці.

14. Порядок виплати заробітної плати.

15. Поняття нормування праці, види норм праці.

16. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх види та порядок прийняття.

17. Методи забезпечення дисципліни праці.

18. Заходи заохочення за успіхи в праці і порядок їх застосування.

19. Види дисциплінарних стягнень до порушників трудової дисципліни.

20. Умови та порядок застосування дисциплінарної відповідальності.

21. Умови застосування матеріальної відповідальності.

22. Матеріальна відповідальність працівників, за шкоду заподіяну роботодавцю.

23. Відповідальність роботодавця за шкоду, спричинену працівникові.

24. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником майну роботодавця.

25. Порядок розгляду трудових спорів комісією з трудових спорів.

26. Порядок судового розгляду трудових спорів.

27. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

28. Організація охорони праці на підприємстві.

29. Правове регулювання охорони праці жінок, осіб із сімейними обов’язками.

30. Правове регулювання охорони праці молоді й інвалідів.

 

Перелік 2

тем аналітичних записок

1.Види робочого часу.

2.Робота в нічний час.

3.Змінний режим роботи.

4.Вихідні дні.

5.Види відпусток.

6.Порядок надання та обліку відпусток.

7.Перенесення щорічної відпустки.

8.Соціальні відпустки.

9.Структура заробітної плати.

10.Державне регулювання оплати праці.

11.Договірне регулювання оплати праці.

12.Системи оплати праці.

13.Вихідна допомога.

14.Утримання із заробітної плати.

15.Внутрішній трудовий розпорядок.

16.Праця жінок.

17.Види дисциплінарних стягнень.

18.Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

19.Види матеріальної відповідальності.

20.Порядок стягнення з працівника заподіяної ним матеріальної шкоди.

21.Матеріальна відповідальність роботодавця.

22.Поняття, сторони і предмет індивідуальних трудових спорів.

23.Державний нагляд за дотриманням трудового законодавства.

24.Забастовка.

25.Поняття, сторони і предмет колективних трудових спорів.

26.Представлення інтересів працівників.

27.Підвищення кваліфікації працівника.

28.Робота за трудовим договором з роботодавцем – фізичною особою.

29.Охорона праці.

30.Праця молоді.

Завдання для другої частини СРС – обирається студентом за погодженням із викладачем, що веде практичні заняття. Розгорнута характеристика змісту зазначених завдань надається у розділі 7 цих навчально-методичних матеріалів.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.009 с.)