Управління радіостанціями КШМ у телефоному режимі Б.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління радіостанціями КШМ у телефоному режимі Б. 

Даний вид управління здійснюється з робочих місць ПК1, ПК2, ПР1 і лінії Л1. Вибір радіостанції виконується на ПР перемикачем “Канали СА”. Підключення СА до відповідних пультів здійснюється тумблерами К1, К2, Р1 і Л1 на ПР. Живлення апаратури КШМ ввімкнено, радіостанції та СА до роботи підготовлені.

 

Управління радіостанцією РС-3 з ПР1.

Сутність управління.

Керування радіостанцією РС-3 здійснюється з допомою ПмН, підключеного до ПР1. Переключення радіостанції з прийому на передачу і навпаки здійснюється за сигналом від тангенти на ПмН. При натиску тангенти у напрямку “Передача” виконується комутація кіл для переключення РС-3 у режим передачі. При передачі сигнал НЧ з мікрофону.

В разі включення живлення СА спрацює реле Р10 (ПУ СА). При цьому подається живлення на реле Р8, тумблер живлення СА, -26В. Реле Р8 спрацює і забезпечує подачу живлення на реле Р8: +26В, обмотка реле Р8, контакти тумблера Р1, контакти реле Р10, корпус, -26В. Реле Р8 спрацює і підключає ПмН МТГ ПР1 до СА. Одночасно подається живлення на реле Р23: +26В, обмотка реле Р23, контакти тумблера Р1, контакти реле Р10, корпус, -26В. Реле Р23 спрацює і забезпечує відключення інших абонентів (пультів), працюючих у режимі А, від радіостанцій.

Одночасно подається живлення на реле Р36: +26В, обмотка реле Р36, контакти перемикача КАНАЛИ СА в положенні РС3, корпус, -26В. Реле Р36 спрацює і підключає СА до радіостанції РС3.

На ПР загорається лампочка СА; на ПК1, ПК2 і ПО загораються лампочки БЛОКУВАННЯ.

 

 

Тракт передачі

При натиску тангенти ПмН робочого місця ПР1 у напрямку ПЕРЕДАЧА подається живлення на реле Р9 (ПУ СА): +26В, контакти реле Р8, Р2, контакти тангенти ПмН, корпус, -26В. Реле Р9 спрацює і забезпечує подачу живлення на реле управління РС3: -26В, корпус, контакти реле Р9, контакти реле Р36, обмотка реле управління РС3, +26В. Реле управління РС3 спрацює і радіостанція переходить у режим передачі.

При передачі сигнал НЧ з мікрофону МТГ ПР1 через підсилювач НЧ, контакти реле Р2, Р8, контакти перемикача В1 у положення РАДІО подається на вхід СА. Шифрований сигнал з виходу СА через перемикач В2 у положення “Б”, через контакти реле Р36 подається на вхід передавача РС3.

Тракт прийому

При віджатої тангенти ПмН живлення на реле Р9 (ПУ СА) не подається, не подається також живлення на реле управління РС3 і радіостанція переходить у режим прийому.

При прийомі сигнал НЧ з виходу приймача РС3 через контакти реле Р36, контакти перемикача В2 (ПУ СА) подається на СА, де дешифрується, а з виходу СА через перемикач В1, контакти реле Р8, Р2, потенціометр ГУЧНІСТЬ R3, підсилювач НЧ подається на телефони МТГ ПР1.

Органи регулювання і контролю.

Регулювання гучності сигналу здійснюється потенціометром R3 (ГУЧНІСТЬ) на робочому місці ПР1.

Контроль за проходженням сигналу виконується по приладу РС3.

 

Управління радіостанцією РС2 з робочого місця ПК1.

Сутність управління.

Керування радіостанцією РС2 здійснюється за допомогою ПмН, підключеного до ПК1.

Переключення РС2 з прийому на передачу і навпаки виконується за сигналом від тангенти ПмН.

В разі передачі сигнал НЧ з мікрофону МТГ ПК1 через елементи комутації подається на вхід СА, шифрується і з виходу СА через елементи комутації подається на вхід передавача радіостанції РС2. В передавачі формується сигнал ЧМ, підсилюється і подається в антену.

При віджатої тангенти ПмН здійснюється переключення радіостанції у режим прийому. В разі прийому сигналу НЧ з виходу приймача РС2 через елементи комутації подається на СА, дешифрується і через елементи комутації подається на телефони МТГ ПК1.

Положення органів управління.

На ПР:

- перемикач КАНАЛИ СА - в положення РС2;

- тумблер К1 - в верхнє положення;

- тумблер БЛОКУВАННЯ - ввімкнений.

На ПУ СА:

- тумблер ЖИВЛЕННЯ - ввімкнений;

- перемикач РЕЖИМ (Р2) - в положення Б;

- перемикач місто керування (Р1) - в положення РАДІО

На ПК1:

- перемикач КАНАЛИ - в положення СА.

При цьому подається живлення: на реле Р10 (ПУ СА), потім – на реле Р5 і Р23 (через контакти тумблера К1). Одночасно подається живлення на реле Р35 (через контакти перемикача КАНАЛИ СА). Реле Р23 забезпечує відключення інших пультів, працюючих у режимі А, реле Р35 забезпечує підключення СА до РС2. На ПР загорається лампочка СА, на ПК1 і ПО – лампочки блокування.

Тракт передачі.

При натиску тангенти ПмН робочого місця ПК1 у напрямку ПЕРЕДАЧА подається живлення на реле Р9 (ПУ СА): +26В, обмотка реле Р9, контакти реле Р5, Р1, контакти тангенти ПмН, корпус, -26В. Реле Р9 спрацює і забезпечує подачу живлення на реле Р39: +26В, обмотка реле Р39, контакти реле Р9, корпус, -26В. Реле Р39 спрацює і радіостанція РС2 переходить у режим передачі.

В разі передачі сигнал НЧ з мікрофону МТГ ПК1 через підсилювач НЧ, контакти реле Р1, Р5, контакти перемикача В1 у положення РАДІО подається на вхід СА, шифрується і з виходу СА через перемикач В2 у положення “Б”, через контакти реле Р35, Р39 подається на вхід передавача РС2.

 

Тракт прийому.

При віджатої тангенти ПмН живлення на реле Р9 (ПУ СА) не подається, не подається також живлення на реле Р39 і радіостанція РС2 переходить у режим прийому.

В разі прийому сигнал НЧ з виходу приймача РС2 через контакти реле Р39, Р35, контакти перемикача В2 подається на СА, де дешифрується і з виходу СА (через перемикач В1, контакти реле Р5, Р1, потенціометр ГУЧНІСТЬ R2, підсилювач НЧ) подається на телефони МТГ ПК1.

Органи регулювання і контролю.

Регулювання гучності сигналу здійснюється потенціометром R2 ГУЧНІСТЬ на ПК1. Контроль за проходженням СИГНАЛУ виконується по приладу РС2.

 

Управління радіостанцією РС4 по лінії Л1.

Сутність управління.

Управління радіостанцією РС4 здійснюється з винесеного телефонного апарату ТА-57 по 2-х проводній лінії Л1 довжиною до 500м.

Узгодження 2-х проводної лінії з 4-х проводної входу СА здійснюється з допомогою дифсистеми ПУ СА.

Переключення РС4 з прийому на передачу і навпаки виконується за сигналом від тангенти трубки телефонного апарату ТА-57.

В разі передачі сигнал НЧ з мікрофону телефонного апарата ТА-57 по 2-х проводній лінії Л1, через елементи комутації подається на вхід СА, шифрується і з виходу СА, через елементи комутації подається на вхід передавача радіостанції РС4. В передавачі формується сигнал ЧМ, підсилюється і подається в антену.

При віджатої тангенти трубки телефонного апарату ТА-57 радіостанція РС4 переключається у режим прийому. В разі прийому сигнал НЧ з виходу приймача радіостанції РС4 через елементи комутації подається на СА, де шифрується і через елементи комутації подається на телефони ТА-57.

Положення органів управління.

На ПР:

- перемикач КАНАЛИ СА - в положення СА;

- тумблер Л1 - в верхнє положення ;

- перемикачі КАНАЛИ Р1, Р2 - в положення ВС;

- тумблер БЛОКУВАННЯ - ввімкнений.

На ПУ СА:

- перемикач РЕЖИМ (В2) - в положення Б;

- перемикач місто керування (Р1) - в положення РАДІО.

На БТЗ:

- перемикач ЗОВНІШНІЙ РС - вимкнений.

При цьому подається живлення на реле Р10 (ПУ СА), потім – на реле Р7 (через контакти реле Р10 і тумблера Л1) і на реле Р23 (через контакти реле Р10 і перемикача блокування). Реле Р7 забезпечує підключення 2-х проводної лінії до дифсистеми ПУ СА. Реле Р23 забезпечує відключення інших пультів, працюючих у режимі А, від радіостанцій. Одночасно подається живлення на реле Р37, яке забезпечує підключення СА до радіостанції РС4. На ПР загораються лампочки ЗАНЯТІСТЬ РС4 і РОБОТА Л1.

Тракт передачі.

При натиску тангенти трубки телефонного апарату ТА-57 подається живлення на реле Р6: +26В, обмотка реле Р6, контакти реле Р7, Р11, 2-х проводна лінія, ЩЛ-1, контакти тангенти трубки телефонного апарату ТА-57, 2-х проводна лінія, корпус, -26В. Реле Р6 спрацює і забезпечує подачу живлення на реле Р9 (ПУ СА): +26В, обмотка реле Р9, контакти реле Р6, корпус, -26В. Реле Р9 спрацює і забезпечує подачу живлення на реле управління радіостанцією РС4. При цьому РС4 переходить у режим передачі.

В разі передачі сигнал НЧ з мікрофону трубки телефонного апарату ТА-57 по 2-х проводній лінії, через ЩЛ-1, контакти реле Р11, Р7, через конденсатор С4, через дифсистему ПУ СА подається на вхід СА. В СА сигнал НЧ шифрується і з виходу СА через перемикач В2 у положенні Б, через контакти реле Р37 подається на вхід передавача радіостанції РС4.

Тракт прийому.

При віджатій тангенті трубки телефонного апарату на реле Р7 і відповідно на реле Р6 і Р9 (ПУ СА) живлення не подається. При цьому радіостанція РС4 переходить у режим прийому.

В разі прийому сигнал НЧ з виходу приймача радіостанції РС4 через контакти реле Р33, Р37 і перемикача В2 (ПУ СА) подається на СА, дешифруєтся і з виходу СА через дифсистему, конденсатор С4, через контакти реле Р7, Р11, через ЩЛ-1 і по 2-х проводній лінії подається на телефони трубки ТА-57.

Органи регулювання і контролю.

Контроль за проходженням сигналу виконується по приладу РС4.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.008 с.)