Внутрішній і службовий зв’язокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Внутрішній і службовий зв’язок 

Внутрішній зв’язок між членами екіпажу та абонентами ПК і ПО може бути довгим, циркулярно і вибірково (короткочасним). Внутрішній зв’язок здійснюється при встановленні перемикачів на ПР, ПК і ПО у положення ВС (початкове положення засобів керування). Зв’язок здійснюється без натиску тангенти ПмН.

Циркулярний внутрішній зв’язок здійснюється з робочих місць ПК-1, ПК-2 і ПО. Для ведення циркулярного зв’язку необхідно натиснути тангенту ПмН у напрямку “Виклик”. При цьому усі робочі місця відключаються від коло керування радіостанціями і підключаються до коло внутрішнього зв’язку.

Вибірковий внутрішній зв’язок здійснюється з усіх робочих місць. Для здійснення вибіркового зв’язку необхідно натиснути відповідну кнопку “Службовий зв’зок”. При цьому МТГ двох пультів відключаються від коло керування радіостанціями і підключаються до коло внітрішнього зв’язку.(кола передачі одного абонента комутуються на коло прийому іншого абонента і навпаки)

Внутрішній зв’язок між робочими місцями Р1 і Р2 здійснюється при натиску тангенти ПмН робочого місця Р1 (Р2).

Внутрішній зв’язок з робочого місця ПР1.

Для ведення вибіркового внутрішнього зв’язку необхідно натиснути одну із кнопок “ВЗ” (К1, К2, О1, О2). При натиску кнопки К1 на ПР подається живлення на реле Р2: +26 В, обмотка реле Р2, діод Д6, контакти кнопки К1 ПР1, корпус, -26 В, МТГ ПР1 через контакти реле Р2 відключається від коло керування радіостанціями і підключається до коло внутрішнього зв’язку. Одночасно через діоди Д1 і Д3, подається живлення на реле Р1 ПК1: обмотка реле Р1, діоди Д1 і Д3, контакти кнопки К1 ПР1, корпус, -26 В. МТГ ПК-1 через контакти реле Р1 відключається від коло керуванння радіостанціями і підключається до коло внутрішнього зв’язку. При цьому кола передачі ПР1 комутуються на коло прийому ПК-1 і навпаки. Резистори Р4 і Р2 забезпечують узгодження кола передачі та прийому. На робочому місці ПК-1 висвічується лампа. Зв’язок здійснюється без натиску ПмН. Після завершення зв’язку необхідно кнопку К1 ПР1 відпустити. Для довгочасного зв’язку перемикач “Канали” на робочих місцях ПР1 і ПК-1 небхідно встановити у положення ВС. При цьому живлення на реле Р2 і Р1 подається через контакти перемикачів “Канали” у положення ВС.

Внутрішній зв’язок з робочого місця ПК-1.

Для ведення циркулярного внутрішнього зв’язку необхідно натиснути тангенту ПмН у напрямку “Виклик”. При цьому подається живлення на реле Р1 ПК-1, Р2 ПР1, Р3 ПР2, Р4 ПО. При цьому МТГ відповідних пультів відключаються від кола керування радіостанціями і підключаються до кола внутрішнього зв’язку. Для ведення вибіркового внутрішнього зв’язку з абонентом ПР2 необхідно натиснути кнопку Р2 на ПК1. При цьому подається живлення на реле Р1 (через діод Д1) і на реле Р3 (через діоди Д6, Д7). Реле Р1 і Р3 забезпечують відключення МТГ ПК1 і ПР2 від кола керування радіостанціями і підключення їх до кола внутрішній зв’язок. Після завершення зв’язку кнопку Р3 та ПК1 необхідно відпустити.

Службовий зв’язок з абонентами ВТА.

Службовий зв’язок з абонентами ВТА здійснюється по лініях Л1 і Л2 з робочих місць Р1 і Р2 пульту радиста. Для виклику абонента та ведення службового зв’язку по лінії Л2 з робочого місця Р2 необхідно:

- перемикач канали Р2 встановити в положення Л2;

- натиснути кнопку “Виклик Л2”;

- відпустити кнопку і вести переговори;

При встановленні перемикача “Канали Р2” в положення Л2 подається живлення на реле Р16 (БПЗ) +26 В, обмотка реле Р16, контакти перемикача “Канали Р2”, корпус, -26 В. Реле Р16 своїми контактами підключає лінію Л2 до МТГ робочого місця Р2: ВТА, 2-х проводова лінія, лінійний щит ЩЛ2, Н. З. контакти реле Р12, контакти реле Р16, Н. З. контакти реле Р3, підсилювач НЧ, кола прийомуі передачі МТГ робочого місця Р2. Резистори Р9 і Р10 забезпечують узгодження 2-х проводової лінії з 4-х проводовою схемою робочого місця Р2. При натисненні кнопки “Виклик Л2” здійснюється передача в лінію Л2 сигналу “Виклик”. При цьому подається живлення на реле Р12 (БПЗ): +26 В, контакти кнопки “Виклик Л2”, обмотка реле Р12, корпус, -26 В. реле Р12 своїми контактами подає живлення на ГІВ і підключає вихід ГІБ до лінії Л2. З ГІБ напруга виклику 60-70 В з частотою 40-50 Гц подається в лінію.

Для виклику абонента КШМ з лінії Л2 і ведення службового зв’язку необхідно:

- обернути ручку індуктора телефоного апарату. При цьому на ПР2 включається звукова сигналізація і загорається лампа “Виклик”.

- перемикач “Канали Р2” встановити у положення Л2 і вести переговори.

При обертанні ручки індуктора телефоного апарату в лінію Л2 подається індукторний виклик, який через Н. З. реле Р12, конденсатор С2, діод Д16 подається на ГІВ. При цьому ГІВ працює і забезпечує подачу живлення на лампу “Виклик Л2” і на дзвоник. Для ведення зв’язку з абонентом ВТА необхідно перемикач “Канали Р2” встановити у положення Л2.

Службовий зв’язок з вузлом зв’язку, з зовнішнією РСП

Службовий зв’язок з вузлом зв’язку здійснюється з телефоного апарату, встановленого у передньому відсіку кузова КШМ. Двох проводова лінія від ВЗ підключається до клем “Службовий зв’язок” лінійного щитка ЩЛ2.

Службовий зв’язок з зовнішнією РСП здійснюється з телефоного апарату встановленого у передньому відсіку по лінії Л5 кабелю ПТРК 5х2, який підключається до роз’єму ТФ на лінійному щиту ЩЛ2. При керуванні з зовнішнією РСП по двох проводової лінії службовий зв’язок з РСП здійснюється по другій двох проводової лінії, яку необхідно підключити до клем “Службовий зв’язок”.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.004 с.)