Підготовка радіостанцій до роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка радіостанцій до роботи 

Підготовка радіостанції Р-111 до роботи:

Встановлення органів керування в початкове положення:

- ввімкнути живлення КШМ;

- встановити розміщені на лицьовій панелі радіостанції: перемикач РЕЖ. РОБОТИ – в положення ВИМКНЕНО; перемикач виду роботи – в положення ТЛФ; перемикач ІНДИКАТОР – в положення БОРТ. МЕРЕЖА і перевірити напругу живлення;

- перемикач на антенному розподілювачі встановити в положення ШТИР;

Забороняється вмикати радіостанцію на передачу без підключеної антени і раніше ніж через 2-3 хвилини після ввімкнення живлення; включати автоматику при знятій заглушці ручок ручної настройки УАП і ПП.

Під час спільної роботи двох радіостанцій на одну антену різниця їх частот повинна бути не менше ±10%.

 

Перевірка працездатності радіостанції:

- перемикач РЕЖ. РОБОТИ – в положення ПОТУЖНІСТЬ 1%;

- натиснути кнопку ПЛАВНО;

- ручку ПР. РІВЕНЬ – повернути вправо до упору;

- рівень шумів, що прослуховується в телефонах МТГ, повинен змінюватися;

- тумблер ПШ – в положення ВКЛ. Рівень шумів повинен різко зменшитися;

- перемикач КВ. КАЛІБРАТОР-ДІАПАЗОН – в положення 250 (25);

- встановити на шкалі частоту, кратну 250 (25) кГц;

- повертаючи ручку ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСТОТИ, домогтися нульового биття в телефонах МТГ. Допускається зміщення риски шкали відносно візиру на 0,2-0,3 ділення шкали;

- перемикач КВ. КАЛІБРАТОР-ДІАПАЗОН – в положення 20-36 (I піддіапазон), або 36-52 (II піддіапазон);

- перемикач РЕЖ. РОБОТИ – в положення ПОТУЖНІСТЬ 20%;

- натиснути кнопку НАСТРОЙКА ПП. При цьому здійснюється послідовне автоматичне настроювання ПП та УАП, після чого радіостанція переходить в режим прийому;

- натиснути тангенту МТГ, вимовити в мікрофон голосно “А” і перевірити самопрослуховування, відпустити тангенту МТГ;

- натиснути кнопку ВИКЛИК і прослухати тональний виклик у телефонах;

- відкрити кришку люка механізму ЗПЧ і за допомогою ключа повернути всі фіксатори за годинниковою стрілкою до упору;

- натиснути кнопку 1.ПІДГОТ. ЧАСТОТИ, тримати її натиснутою до встановлення у вікні індикатора НОМЕР ЗПЧ цифри 1. Якщо радіостанція справна, після обробки механізму ЗПЧ почнеться автоматичне настроювання ПП, потім УАП. Повторити операцію для 2, 3, 4 ЗПЧ.

 

Встановлення завчасно підготовлених частот:

- перемикач РЕЖ. РОБОТИ – в положення ПОТУЖНІСТЬ 1%;

- натиснути кнопку 1.ПІДГОТ. ЧАСТОТИ, тримати її натиснутою до встановлення у вікні індикатора НОМЕР ЗПЧ цифри 1;

- відпустити фіксатор 1 механізму ЗПЧ, повертаючи його проти годинникової стрілки на ¼ оберту;

- ручкою ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСТОТИ встановити задану частоту;

- притримуючи ручку ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСТОТИ, затягнути фіксатор 1, повертаючи ключ за годинниковою стрілкою до упору;

- тумблером 1, який розташований під кришкою ДІАПАЗОН, встановити відповідно робочій частоті піддіапазон;

- аналогічно підготувати 2, 3, 4 ЗПЧ.

 

Настройка радіостанції на задану частоту:

- перемикач РЕЖ. РОБОТИ – в положення ПОТУЖНІСТЬ 20%;

- через 1,5-3 хвилини після прогріву ламп ПП натиснути кнопку 1ПІДГОТ. ЧАСТОТИ. Настройка радіостанції здійснюється автоматично;

- по закінченню настройки, перемикач РЕЖ. РОБОТИ поставити в необхідне положення.

 

Корекція градуювання шкали:

- перемикач РЕЖ. РОБОТИ – в положення ЧЕРГ. ПРМ;

- натиснути кнопку ПЛАВНО;

- встановити по шкалі частоту, кратну 250 кГц, ближчу до заданої;

- перемикач КВ. КАЛІБРАТОР-ДІАПАЗОН – в положення 250;

- зняти заглушку КОР. ПРД;

- повертаючи викруткою підстроювальний конденсатор, домогтися нульового биття в телефонах МТГ;

- повернути заглушку КОР. ПРД;

- перемикач КВ. КАЛІБРАТОР-ДІАПАЗОН – в положення 20-36 або 36-52.

Примітка: для управління радіостанцією з пультів КШМ перемикач виду роботи встановити в положення ДИСТ. УПР.

 

Регулювання радіоканалу:

- перемикач на ПР1 (ПР2, ПК, ПО) встановити в положення РС1 (РС2);

- перемикач ВИД РОБОТИ – в положення ДИСТ. УПР;

- тумблер ПШ – в положення ВИМК;

- відрегулювати передавальний рівень, для чого:

- перемикач ІНДИКАТОР – в положення ПРД РІВЕНЬ;

- перемикач ВИД РОБОТИ – в положення 800 Гц;

- натиснути кнопку ВИКЛИК і ручкою ПРД РІВЕНЬ встановити стрілку приладу на червону риску;

- встановити радіозв’язок з кореспондентом в режимі ТЛФ;

- відрегулювати приймальний рівень, для чого:

- перемикач ІНДИКАТОР – в положення ПР. РІВЕНЬ;

- запросити у кореспондента сигнал частоти 800 Гц;

- ручкою ПР. РІВЕНЬ встановити стрілку приладу на червону риску.

Примітка: допускається робота з ПШ або без нього, однаково ПШ повинні бути включені в обох радіостанціях. Вестипередачу привключеному ПШ потрібно через 2-3 секунди після натиснення тангенти МТГ.

 

Підготовка радіостанції Р-123МТ до роботи:

Встановлення органів керування в початкове положення:

- перемикач роду роботи – в положення СИМПЛЕКС;

- тумблер ЖИВЛЕННЯ – в положення ВИМКН.;

- тумблер ШКАЛА – в положення ВИМКН.;

- зафіксувати фіксатори механізму ЗПЧ, повертаючи їх за годинниковою стрілкою та фіксатор ручки НАСТРОЙКА АНТЕНИ;

при роботі на антену АШ-4м встановити:

- перемикач “Телескоп – Р-123” на блоці комутації антен (БКА) – в положення Р-123;

- перемикач вибору антен на блоці ВУП радіостанції Р-130М – в положення ШТИР, а ручку ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСТОТИ УКВ радіостанції – в положення відповідної робочої частоти;

при роботі на антену КШМ перемикач “Телескоп – Р-123” на БКА встановити в положення ТЕЛЕСКОП.

 

Перевірка працездатності радіостанції:

- перемикач ФІКС. ЧАСТ. – ПЛ. ПІДДІАП. встановити в положення I ПЛ.ПІДДІАП.;

- тумблер ЖИВЛЕННЯ, ШКАЛА – в положення ВВІМКН.;

- перемикач КОНТР. НАПР. – в положення БС;

- ручку ШУМИ повернути проти годинникової стрілки до упору;

- ручку ГУЧНІСТЬ повернути праворуч до упору. В головних телефонах прослуховуються шуми. При повертанні ручки УСТАНОВКА ЧАСТ. можна почути роботу інших радіостанцій;

- повертаючи ручку ШУМИ за годинниковою стрілкою, проконтролювати зменшення рівня шумів, повертаючи проти збільшення;

- перемикач ФІКС. ЧАСТ. – ПЛ. ПІДДІАП. – в положення ФІКС. ЧАСТ.1 і проконтролювати роботу систем автонастройки радіостанції (механізму ЗПЧ і систему настройки УАП);

- натиснути тангенту НП у положення ПРД і кнопку ТОН ВИКЛ. та прослухати сигнал тонального виклику.

Встановлення ЗПЧ:

- перемикач ФІКС. ЧАСТ. – ПЛ. ПІДДІАП. встановити в положення ФІКС. ЧАСТ.1;

- відпустити фіксатор 1 механізму ЗПЧ, повертаючи його проти годинникової стрілки на ¼ оберту;

- ручкою УСТ. ЧАСТ. встановити задану частоту;

- притримуючи ручку УСТ. ЧАСТ. затягнути фіксатор 1, повертаючи його за годинниковою стрілкою до упору;

- тумблером 1, розміщеним під кришкою, встановити відповідний робочій частоті піддіапазон.

 

Настройка радіостанції на задану частоту (настройка УАП):

- перемикач КОНТР. НАПР. – в положення РОБОТА 1 або 2;

- розфіксувати ручку НАСТРОЙКА АНТЕНИ за допомогою фіксатора, повернувши його ліворуч на 2-3 оберти;

- натиснути тангенту НП в положення ПРД і, повертаючи ручку НАСТР. АНТ. досягнути максимального відхилення стрілки індикаторного приладу;

- відпустити тангенту НП;

- зафіксувати фіксатор ручки НАСТР. АНТ.;

- аналогічно настроїти радіостанцію на ЗПЧ 2, 3, 4.

 

Перевірка градуювання шкали:

- перемикач виду роботи – в положення ЧЕРГ. ПРИЙОМ;

- сумістити рухомий візир з нерухомим, повернувши гвинт КОРРЕКТОР;

- обертаючи ручку УСТ. ЧАСТ., сумістити калібровану точку, позначену на шкалі трикутником, з рухомим візиром шкали;

- натиснути кнопку ТОН ВИКЛИК і, повертаючи ручку УСТ. ЧАСТ., домогтися нульового биття в телефонах. Допускається зміщення каліброваної точки від риски візира не більше 1/5 частини шкали.

Примітка:

- при роботі радіостанції Р-130М на антену диполь для роботи радіостанції необхідно вибрати антену КША;

- для управління радіостанцією з пультів КШМ перемикач роду роботи установити в положення ОКОН. АПП.

 

Підготовка радіостанції Р-130М до роботи:

Встановлення органів управління в початкове положення:

На ВУП-А:

- тумблер ІНДИКАЦІЯ – в верхнє положення (ввімкнути);

- перемикач АНТЕНА – в положення ШТИР;

- перемикачі ГРУБА НАСТР. АНТ. і ЗВ¢ЯЗОК – відповідно таблиці;

- ручка ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСТОТИ УКХ радіостанції – відповідно з робочою частотою УКХ радіостанції.

На БКА:

- перемикач АЗП-ВУП на блоці БКА – в положення ВУП.

На прийомопередавачі:

- перемикач ДИСКРЕТНО-ПЛАВНО – в положення ДИСКР.;

- тумблер ЖИВЛЕННЯ – вимкнуто;

- перемикач РЕЖИМ – в положення 20%;

- тумблер ПРМ-ПРД – в положення ПРМ.

б) перевірка працездатності рабіостанції:

- перемикач РОД РОБОТИ – в положення ОМ;

- тумблер ЖИВЛЕННЯ – ввімкнути;

- тумблер АРП-РРП – в положення РРП;

- ручками КІЛОГЕРЦИ встановити частоту в діапазоні 1,5-10,99МГц;

- ручку ГУЧНІСТЬ повернути до упору. В головних телефонах прослуховуються шуми. За допомогою ручки ПІДСИЛЕННЯ встановити необхідний рівень сигналу;

- тумблер АРП-РРП встановити в положення АРП. За допомогою ручки ГУЧНІСТЬ встановити необхідний рівень сигналу;

- перемикачем КОНТРОЛЬ – проконтролювати напругу живлення, в трактах передачі та прийому;

- перемикач КОНТРОЛЬ – в положення 3;

- натиснути тангенту НП у положення ПРД, вимовити в мікрофон голосно “А”. Ручкою РІВЕНЬ ПЕРЕДАЧІ встановити стрілку приладу на червону риску;

- через 2-3 хвилини після ввімкнення живлення радіостанції, перемикач РЕЖИМ встановити в положення НАСТР. та проконтролювати роботу системи автонастройки прийомопередавача, встановити режим 20%.

 

Настройка радіостанції на задану частоту:

- перемикачем КІЛОГЕРЦИ встановити задану робочу частоту;

- перемикач РЕЖИМ - в положення НАСТР. При цьому здійснюється автоматична настройка прийомопередавача, про що свідчить свічення лампочки “НАСТРОЙКА”. Коли відпрацює автоматика лампочка погасне;

- ручкою ПЛАВНА НАСТРОЙКА АНТЕНИ на блоці ВУП домогтися максимального відхилення стрілки приладу на ВУП;

- встановити рівень передачі, для чого:

- перемикач КОНТРОЛЬ – в положення 3;

- перемикач РЕЖИМ – в положення КАЛІБР.;

- тумблер ПРМ-ПРД – в положення ПРД;

- ручкою РІВЕНЬ ПЕРЕДАЧІ встановити стрілку приладу на червону риску (відмітка 60);

- тумблер ПРМ-ПРД – в положення ПРМ;

- ручки ГУЧНІСТЬ і ПІДСИЛЕННЯ – в середнє положення.

 

Управління радіостанцією:

- при веденні ТЛФ ОМ радіозв¢язку:

- настроїти радіостанцію на задану частоту згідно з пунктом в);

- перемикач РОД РОБОТИ – в положення ОМ;

- перемикач РЕЖИМ – в положення 20%;

- вийти на зв¢язок з кореспондентом;

- відрегулювати рівень прийому, для чого: перемикач КОНТРОЛЬ встановити в положення 4; запросити в кореспондента протяжне “А-А-…-А” і ручками ПІДСИЛЕННЯ і ГУЧНІСТЬ встановити стрілку приладу на червону риску (відмітка 60);

 

При веденні ТЛГ АТ радіозв¢язку:

- настроїти радіостанцію на задану частоту;

- перемикач РОД РОБОТИ – в положення АТ-Ш (АТ-У);

- перемикач РЕЖИМ – в положення 20%;

- вийти на зв¢язок з кореспондентом, при цьому керування радіостанцією здійснювати за допомогою ТЛГ ключа. При передачі тумблер ПРМ-ПРД встановити в положення ПРД, при прийомі – в положення ПРМ;

- ручками ПІДСИЛЕННЯ, ГУЧНІСТЬ і ТОН ТЛГ встановити потрібну якість прийому.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.183.251 (0.02 с.)