Крім санітарних норм існують правила безпеки, які залежно від конкретних показників виробництва також нормуються. До них належить: електробезпека та пожежна безпека.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Крім санітарних норм існують правила безпеки, які залежно від конкретних показників виробництва також нормуються. До них належить: електробезпека та пожежна безпека.Примітка: Нормуються тільки ті шкідливі і небезпечні чинники, що існують або утворюються під час роботи і діють на робочому місці або у приміщенні, де працюють люди. Наприклад: якщо у приміщенні немає обладнання, що виділяє пил, то запиленість не нормується; якщо немає джерел якогось випромінювання, то воно не нормується для робочого місця.

 

Приклад аналізу основних технологічних процесів

І обладнання з метою виявлення

Найнебезпечних і шкідливих чинників

Для працівників та їх нормування.

Для виявлення наявності шкідливих і небезпечних чинників виробництва треба проаналізувати роботу обладнання, як це зроблено на прикладі роботи цеху розливу рідин в скляні пляшки (див. рис.). Умовні позначення шкідливих і небезпечних чинників нанесені на спрощену апаратурно-технологічну схему.

У цеху працюють дев’ять спеціалістів, що обслуговують лінію розливу:

машиніст машини по вийманню пляшок, він же обслуговує рольганг – 1 чол.

машиніст пляшкомийної машини – 1 чол.

контролер-бракеражник на світловому екрані – 2 чол.

контролер бракеражної машини – 2 чол.

машиніст розфасувально-укладальної машини – 1 чол.

черговий слюсар-наладчик – 1 чол.

нейтралізаторник лугу і він же клеєвар – 1 чол.

 

Наведемо для прикладу санітарні норми для найнесприятливіших робочих місць: машиніста пляшкомийної машини, контролера бракеражної машини, машиніста розфасувально-укладальної машини.

5.1 Повітря робочої зони:

Мікроклімат нормується за допустимими нормами, тому що в цеху спостерігається значне тепловиділення від нагрітих мийних розчинів (надлишки тепла перевищують 23 Дж/(м3×с)). Температура мийних розчинів сягає 85...90 °С. Це тепло передається від корпуса пляшкомийної машини до повітря в цеху за рахунок конвекції та нагріває стіни будівлі, обладнання і шкіру людей за рахунок тепловипромінювання. Дію променистого тепла на машиніста пляшкомийної машини можна не враховувати, оскільки його робоче місце розміщене біля столу завантаження машини, де температура поверхонь не перевищує 40...45 °С, але це тепло впливає на загальні показники мікроклімату. Допустимі норми мікроклімату подані в табл. 1 [4, дод. 1].

Допустимі норми мікроклімату.

Таблиця 2.

№ п/п   Професія     Категорія робіт за важкістю. Температура, °С, на робочих місцях   Відносна вологість j, %.   Швидкість руху повітря, м/с
Верхня границя Нижня границя
постійних непостійних постійних непостійних
  Машиніст пляшкомий-ної машини   IIа   Холодна пора року
Не більше 0,3
Тепла пора року
65 (при 26°С) 0,2 – 0,4
        Контролер харчової продукції     Iб Холодна пора року
  Не більше 0,2
Тепла пора року
60(при 27°С) 0,1– 0,3
    Машиніст розвантажувально-завантажувальної машини для пляшок.     IIа Холодна пора року
Не більше 0,3
Тепла пора року
65(при 26°С) 0,2 – 0,4
                                 

 

Загазованість.Під час роботи пляшкомийної машини в повітря робочої зони потрапляє пара лугу, ГДК=0,5 мг/м3, клас небезпеки 2, тому загазованість повинна періодично контролюватися (1 раз на 2 місяці).

 

Запиленістьне нормується для цеху розливу, оскільки там немає обладнання, яке б виділяло пил.

 

5.2. Шум

У цехах розливу рідин у пляшки в багатьох випадках перевищує нормативний. Із схеми (див. рис) можна бачити, що шум створює майже все обладнання лінії розливу.

 

Допустимі норми шуму для промислових підприємств, де є обладнання, що створює шум, згідно з ГОСТ 12.1.003-86 подано в табл. 2.

Допустимі норми шуму.

Таблиця 2.

№ п/п Наіменування професії Рівень звукового тиску, дБ в активних полосах з середньогеометричними полосами в Гц. Рівень звуку і еквіалентні рівні звуку, дБА    
11. Машиніст пляшкомийної машини 31,5  
                       
2. Контролер бракеражної машини                        
3. Машиніст- укладальник пляшок                        

 

Вібрація.

Вібрація буває локальна і загальна. Машини, що не потребують постійного ручного керування, або безпосереднього контакту з людиною, як у наведеному прикладі з обладнанням цеху розливу, створюють загальну технологічну вібрацію, що передається на фундамент, або на підлогу, а через підлогу діє на людину. Норми загальної технологічної вібрації наведені в ГОСТ 12.1.012-90 і в [16 с. 120, табл.11.3] (табл. 3).

 

Норми допустимої загальної технологічної вібрації.

Таблиця 4

  Середньогеометричні частоти, Гц Граничні значення нормованого параметра
За віброприскоренням, м/с2 За віброшвидкостю
м/с×10-2 дБ
в 1/3 октави в 1/1 октави в 1/3 октави в 1/1 октави в 1/1 октави
Z,Х,Y Z,Х,Y Z,Х,Y Z,Х,Y Z,Х,Y
1,6 2,0 2,5 0,09 0,08 0,071   0,14 0,90 0,64 0,46   1,30  
3,15 4,0 5,0 0,063 0,056 0,056   0,10 0,32 0,23 0,18   0,45  
6,3 0,056     0,14   0,22  
8,0 0,056 0,11 0,12    
10,0 0,071   0,12    
12,5 0,090     0,12   0,20  
16,0 0,112 0,2 0,12    
20,0 0,140   0,12    
25,0 0,18     0,12   0,20  
31,5 0,22 0,40 0,12    
40,0 0,285   0,12    
50,0 0,355     0,12   0,20  
63,0 0,445 0,80 0,12    
80,0 0,56   0,12    

 

Норми допустимих значень вібрації наведені в працях: для загальної транспортної [13, с. 118, табл. 11.1], транспортно-технологічної - [16 с. 119, табл. 11.2] локальної - [16 с. 121, табл. 11.4]. Поняття про класифікацію вібрацій можна знайти в [2 с. 190], а більш детально про вібрації наведено в [16 с. 110 - 121].

 

5.4. Освітленість робочих місць здійснюється природним світлом – в світлі години доби і штучним - у темні. Норми штучної освітленості робочих місць (робочих поверхонь) для відповідних професій наведені в галузевих нормах [3 - 15]. Відповідно до вибраного для прикладу цеху розливу рідин (див. рисунок) знаходимо норми штучного освітлення робочих місць для зорової роботи середньої точності [4 с. 222 дод. 3] (табл. 5).

Норми штучного освітлення.

Таблиця 5.

    № п/п     Найменування професії     Характеристика зорової роботи Розряд зорової роботи Підрозряд зорової роботи Освітленість, лк
        Комбіноване освітлення, газорозрядні лампи     Лампи розжарюва-ння Загальне освітлення, газорозрядні лампи     Лампи розжарюва-ння
1. Машиніст мийних машин Середньої точності IV б 200/150
2. Машиніст розфасувально-пакувальних машин Середньої точності IV б 200/150
3. Контролер харчової продукції Середньої точності IV+1 в 300/200

 

 

Випромінювання.

У нашому прикладі для цеху розливу наявні тільки теплові випромінювання, враховані у нормуванні мікроклімату (див. підрозділ 2.2.4., пункт «Повітря робочої зони»).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.007 с.)