Перелік несправностей на водопровідних мережах та способи їх усуненняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік несправностей на водопровідних мережах та способи їх усунення(за ВНД 33-1.4-01-2000)

№ з/п Несправності Способи усунення
Наявність повздовжніх трі­щин в стінках труб. Для ліквідації невеликих повздовжніх тріщин в стінках труб необхідно встановлювати накладні муфти або сідла. В чавунних трубах попередньо ударом молотка (масою 1 кг) необхідно перевірити, чи не збільшується тріщина в довжину. Для того, щоб тріщина не збільшувалась надалі в довжину, на її кінцях необхідно зробити отвори діаметром 1...3 мм. Між поверхнею труби та муфтою необхідно підкладати еластичну листову гуму, за допомогою якої досягається герметизація дефектного місця. Тріщини в стальних трубах необхідно заварювати, попередньо звільнивши трубопровід від води. До початку зварювальних робіт необхідно встановити межі тріщин. Для цього необхідно змастити місце тріщини гасом, а через 20...30 хв. ретельно витерти. Потім поверхню необхідно простукати; в тих місцях, де є тріщини, гас виступає на поверхню у вигляді крапель.
Наявність свищів в трубах Свищі діаметром більше 25 мм необхідно ліквідовувати шляхом розсвердлювання стінок труби з наступною установкою стальної або бронзової пробки, обмотаної клоччям на сурикову замазку або білила. Ґрунтові та одинокі свищі діаметром більше 25 мм в стінках чавунних труб необхідно ліквідовувати за допомогою накладних муфт, сідел з хомутами з підкладанням листової гуми для герметизації.
Наявність поперечних перело­мів труб Переломи чавунних труб необхідно ліквідовувати встановленням накладних муфт з гумовими ущільнюючими прокладками. Частина труби у місцях перелому необхідно вирубати, потім поставити нову ділянку труби та кріпити насувною муфтою (або двома муфтами).
Протікання в місцях з'єднання труб Протікання з'єднань труб тимчасово (до виключення пошкодженої ділянки) необхідно усувати заклинюванням отвору, що утворився, невеликими дерев'яними клинками. У випадку протікання води через прокладку між фланцями необхідно підтягти болти. Якщо протікання не зупиняється, стару прокладку необхідно замінити новою. При несправності болтового з'єднання необхідно провести його заміну. Невеликі (волосні) тріщини в стальних трубах необхідно усувати зачеканюванням; якщо зачеканюванням не досягається необхідний ефект, то місце пошкодження необхідно обгорнути тканиною, брезентом, мішковиною, повстю або гумою, потім листовим залізом та стягнути хомутами. У випадку протікання води через закриті засувки, вентильні та водозабірні крани, необхідно ущільнити набивку в сальниках або замінити сальники. Тріщини у бронзовій або стальній арматурі необхідно запаяти. В якості припою необхідно використовувати сплав свинцю та олова в пропорції 2:1. Місце пайки попередньо необхідно зачистити та протравити соляною кислотою. В цих випадках можливе використання автогенного зварювання.

Додаток 5

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та

природокористування

 

Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем

 

 

Лабораторна робота № 5

з дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем» на тему «Обстеження та оцінка технічного стану трубопроводів та арматури зрошувальних мереж »

 

 

Виконав студент 4-го курсу

групи ГМ-41 ________________________

(прозвище, ініціали)

Варіант роботи № ________

Перевірив професор кафедри

ЕГМС Востріков В.П.

Оцінка__________________

 

Рівне – 2013

Список літературних джерел

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем» на тему: «Технічна експлуатація зрошувальної системи» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної та заочної форм навчання 081-116 /В.П.Востріков, М.Г.Степаненко, О.М.Новачок. Рівне: НУВГП, 2013. – 80 с.

2. Меліоративні системи та споруди. Частина 1. Норми проектування. Частина 2. Організація виконання робіт. ДБН В.2.4.-1-99. -К.: Держбуд Украї­ни, 1999. – 189 с.

3. Эксплуатация гидромелиоративных систем / Под ред. Н.А.Орловой. – К.: Вища школа, 1985. – 368с.

4. Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд. – К., 2000. – 68 с.

5. Правила технічної експлуатації меліоративних систем. – ДГО «Укрводексплуатація». – Держводгосп України. – К., 2001.

6. Ведомственная инструкция «Типовые технологии ремонта и восстановления деталей насосных агрегатов с помощью полимерных композитов «Диамант». - Держводгосп України. – К., 2007.

7. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України. ВНД 33-3.4.-01-2000. – Держводгосп України. – К., 2000.

8. Методика визначення корозійного стану трубопроводів зрошення та водопостачання. НД 33-3.5-02-2008. – Держводгосп України. – К., 2008.

9. Ачкасов Г.П., Иванов Е.С. Технология и организация ремонта мелиоративных гидротехнических сооружений. – М: Колос, 1984.

10. Багров М.Н., Кружилин И.П. Оросительные системы и их експлуатация. – М.: Колос, 1982.

11. Типовые нормы времени на работы по техническому обслуживанию поливной техники, насосних станций и закрытой трубопроводной оросительной сети. – М.: Экономика, 1989.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.120.26 (0.007 с.)