ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Завдання контрольної роботи складені в 20 варіантах, вибір якого залежить від початкової літери прізвища студента:

 

Початкова літера прізвища студента Номер варіанта
А, Я
Б, Ю
В, Є
Г, Щ
Д, Ш
Е, Т
Ж, С
3, Р
І, Ї, О
К, Ч
Л, Ц
М, Х
Н, Ф
П, У
Р, Ї
С, К
Т, Н
У, О
Ф,Є
Ш,Щ,Я

 

Кожний варіант контрольної роботи включає:

- 2 питання з тематики навчального проекту, який складається з двох тематичних блоків: «Історії економіки» та «Історії економічних вчень»,

- 1 питання для поглибленого вивчення,

- словник основних понять та термінів..

Якщо в процесі вивчення теоретичних питань і виконання контрольної роботи виникли питання, рекомендується звернутися за консультацією (усну або письмову) до викладача. У письмовому запиті необхідно чітко сформулювати, що саме незрозуміло і яка література використовувалася під час виконання роботи.

Під час виконання контрольної роботи необхідно керуватися такими вимогами:

1. На початку роботи повинен бути вказаний номер варіанта роботи.

2. В кожному питанні необхідно стисло розкрити економічний зміст і сформулювати висновки.

3.При вивченні питань для поглибленого вивчення необхідно зробити акцент на причини та фактори виникнення певного явища або залежності, вказати який вплив вивчає мого явища на становлення та розвиток економічної думки.

4.Характеристика основних понять та термінів повинна бути стислою та точною.

5. Контрольна робота повинна бути оформлена акуратно, написана розбірливо, чисто без помарок і скорочення слів (окрім узвичаєних скорочень).

6.Сторінки роботи повинні бути пронумеровані і мати достатньо широкі поля для зауважень рецензента і виправлень (доповнень), що вносяться студентами після рецензування.

7. В кінці роботи слід навести список літератури, якій було використано (автор, назва, місце видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок). Робота повинна бути підписана з вказівкою дати її виконання.

8. При задовільному виконанні робота оцінюється як «допущена до співбесіди». До співбесіди студент зобов'язаний врахувати всі зауваження рецензента і, не переписуючи роботу, внести в неї необхідні виправлення і доповнення. Після успішного проходження співбесіди студент одержує залік по роботі і допускається до іспиту. Зараховану роботу студент зобов'язаний подати екзаменатору під час складання іспиту. Без дотримання означеної вимоги студент не допускається до іспиту.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва розділу, модуля, теми програми Кількість годин
загальний обсяг всього аудиторних занять з них самостійна робота студентів
Лекції Семінари Практичні заняття
1. Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки - -
2. Тема 2.Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій - -
3. Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V . н.е.) - -
4. Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V‑ХV ст.) - -
5. Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVI – перша половина ХVІІ ст.) - -
6. Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина ХIХ ст.) - -

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.122.117 (0.005 с.)