ТОП 10:

Користуючись ланцюгом опорних слів спробуйте переказати вивчений матеріалЛанцюг опорних слів:

Пакт Молотова-Ріббентропа – входження Галичини до складу УРСР – входження Північної Буковини та української Бессарабії до складу УРСР – початок Великої Вітчизняної війни – окупація України – зони окупації в Україні – течії Руху опору в Україні – Сталінградська битва – Курська битва – битва за Дніпро – визволення України.

Тести

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок

А) Нарев, Вісла, Дністер.

Б) Вісла, Сян, Збруч.

В) Збруч, Одер, Буг.

Г) Нарев, Вісла, Сян.

 

2. Друга світова війна розпочалася нападом

А) Франції на Німеччину.

Б) Німеччини на Радянський Союз.

В) Радянського Союзу на Фінляндію.

Г) Німеччини на Польщу.

3. Коли відбулася описана нижче подія?

«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. ...радянський уряд не може... байдуже ставитися до того, що ...українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще. ...радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії».

А) 23 серпня 1939 р.

Б) 1 вересня 1939 р.

В) 17 вересня 1939 р.

Г) 28 вересня 1939 р.

 

4. Коли було укладено цитований нижче документ?

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».

А) 23 серпня 1939 р.

Б) 1 вересня 1939 р.

В) 28 вересня 1939 р.

Г) 28 червня 1940 р.

5. Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. характеризувалася

А) налагодженням співробітництва влади з політичними партіями.

Б) націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.

В) лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви.

Г) залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації.

 

6. Унаслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР

А) Північна Буковина та Бессарабія ввійшли до складу Української РСР.

Б) Північна Буковина та Бессарабія утворили нову союзну республіку – Молдавську РСР.

В) Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабія – до складу Молдавської Автономної РСР.

Г) Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабію поділено між Українською та новоутвореною Молдавською РСР.

 

7. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни?

А) Зосередження основних сил радянських військ на Далекому Сході.

Б) Поразка й капітуляція Франції та Великої Британії – союзників СРСР у війні.

В) Масові репресії наприкінці 1930-х років проти армійського командного складу.

Г) Розташування радянських військ, авіації, складів боєприпасів далеко від кордонів.

 

8. Найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни відбулася в районі міст

А) Луцьк – Рівне – Броди.

Б) Вінниця – Житомир – Біла Церква.

В) Львів – Перемишль – Чернівці.

Г) Житомир – Бердичів – Київ.

 

9. У результаті бойових дій літа – осені 1941 р. німецькі війська та їхні союзники

А) змогли просунутися лише на 200 – 300 км углиб території України.

Б) захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.

В) окупували лише територію Правобережної України й були зупинені на Дніпрі.

Г) захопили територію Галичини та Волині, зупинившись на лінії Рівне – Вінниця.

 

10. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на

А) листопад 1941 р.

Б) липень 1942 р.

В) грудень 1943 р.

Г) лютий 1944 р.

 

11. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей, передбачали

А) нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.

Б) постачання продовольства населенню окупованих територій.

В) відновлення в регіоні радянської влади.

Г) мобілізацію до лав Червоної Армії.

 

12. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ радянських військ у ході

А) битви під Москвою.

Б) Сталінградської битви.

В) Курської битви.

Г) «Битви за Дніпро».

13. «Рейкова війна» – це

А) операції передових радянських військових частин на Лівобережній Україні влітку 1943 р. із широкомасштабним використанням бронепоїздів.

Б) операції підпілля ОУН і загонів УПА зі знищення великих залізничних вузлів і станцій Галичини та Правобережної України впродовж липня – серпня 1942 р.

В) операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, знищення ешелонів, здійснені напередодні та під час Курської битви.

Г) військово-диверсійні операції Червоної Армії проти залізничних панцерних частин вермахту.

 

14. Перебіг якої воєнної операції Червоної Армії описано в уривку з історичного джерела?

«Під безперервним вогнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були проводити переправу... часто переправлялися через річку без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: тримаючись за дошки, плащ-намети, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді».

А) Одеської наступальної операції

Б) Київської наступальної операції

В) Кримської наступальної операції

Г) Корсунь-Шевченківської операції

 

15. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ здійснювалася впродовж

А) червня – липня 1943 р.

Б) листопада – грудня 1943 р.

В) січня – лютого 1944 р.

Г) квітня – травня 1944 р.

 

16. Коли відбувалася воєнна операція Червоної Армії, завершальний етап якої описано в уривку з історичного джерела?

«Під ударами радянських військ німецькі та румунські дивізії відступали з півночі та сходу півострова до Севастополя. Війська 4-го Українського фронту розпочали штурм севастопольських укріплень в напрямку Північної бухти. Особливо запеклі бої точилися на Сапун- горі, яка була ключем оборони міста. 9 травня Севастополь було звільнено. Рештки німецького угрупування відійшли на мис Херсонес, де були знищені, або взяті в полон».

А) 1943 – 1944 рр.

Б) 1944 р.

В) 1944 – 1945 р.

Г) 1945 р.

 

17. На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на

А) серпень 1941 р.

Б) жовтень 1941 р.

В) січень 1944 р.

Г) червень 1944 р.

 

18. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?

А) 1944 р.

Б) 1945 р.

В) 1949 р.

Г) 1954 р.

 

19. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку: «1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»?

А) 1921 – 1923 рр.

Б) 1932 – 1933 рр.

В) 1941 – 1945 рр.

Г) 1946 – 1947 рр.

 

20. 1945 рік в історії України пов’язаний із

А) включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях.

Б) голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла».

В) операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН.

Г) початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

 

21. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?

«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни внаслідок війни».

А) демобілізація

Б) реевакуація

В) депортація

Г) репатріація

Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

22. Установіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945 рр.).

А) Кримська наступальна операція.

Б) «Битва за Дніпро».

В) Карпатсько-Ужгородська операція.

Г) Львівсько-Сандомирська операція.

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

23. Які терміни і поняття слід використовувати для характеристики подій на території України в 1943 р.?)

1. План «Барбаросса»

2. «Східний вал»

3. Партизанський рейд

4. Похідні групи

5. Плацдарм

6. Повна окупація


 

 

Бланк відповідейПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.208.153 (0.01 с.)