Вартість послуг та порядок проведення розрахунківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вартість послуг та порядок проведення розрахунківІншою істотною умовою договору про надання рекламних послуг євартість послуг рекламіста.Вартість зазначених послуг розраховується рекламістом самостійно, виходячи з собівартості таких послуг та ринкової ситуації та керуючись ст. 23 Закону України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. № 887-XII і статтями 6-7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 р. № 507-XII. Рекламодавець, який оплачує послуги рекламіста з виготовлення та/або розміщення реклами має на підставі Закону України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР сплатити ПДВ за відповідною ставкою, а також податок з реклами за ставкою, встановленою рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Для Києва – це Положення про податок з реклами, що є додатком до Рішення Київміськради від 17 травня 1994 р. № 9Б.

Порядок розрахунків сторони договору про надання рекламних послуг визначають на власний розсуд. Слід, однак, зазначити, що типова вимога рекламістів про стовідсоткову передоплату їх послуг не завжди є обґрунтованою. Доцільно встановити такий порядок розрахунків, при якому певна, зважена сума сплачуватиметься передоплатою, а решта сплачуватиметься лише по факту надання рекламістом послуг у повному обсязі. Слід також визначити умови здійснення оплати (після підписання договору, після підписання акту наданих послуг, за умови отримання відповідного рахунку на оплату послуг, власним платіжним дорученням і т.і.) та вказати рахунок, на який мають перераховуватися кошти.

Права та обов’язки сторін

Права та обов’язки сторін можна резюмувати в окремому розділі договору про надання рекламних послуг або ж зазначати у кожному розділі договору відповідно. Зокрема, в цьому документі треба зазначити строки надання рекламістом послуг, строки для надання документів, необхідних для виконання стороною зобов’язань за договором, а також обов’язок такі документи надати тощо. Наприклад, якщо діяльність, що рекламується, потребує спеціального дозволу (ліцензії), рекламіст має право, керуючись ст. 24 Закону «Про рекламу», вимагати від рекламодавця надання документу, що підтверджує його право займатися таким видом діяльності.

Відповідальність сторін

Одним з найважливіших розділів договору про надання рекламних послуг є розділ, який встановлює відповідальність сторін за невиконання зобов’язань, передбачених договором.

Для рекламіста відповідальність можлива за порушення строків надання послуг за договором, надання послуг неналежної якості, порушення зазначених у договорі гарантій. Рекламодавець, який має намір захистити свої права, не стане обмежуватися загальними визначеннями на зразок: «Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України», – а встановить чіткі санкції за невиконання рекламістом його зобов’язань за договором. Оскільки зобов’язання рекламіста носять матеріальний характер (крім, наприклад, зобов’язання повернути суму передплати у разі неможливості надати послуги або компенсувати вартість пошкодженої при транспортуванні рекламної продукції), то ліміт відповідальності рекламіста не обмежується подвійною обліковою ставкою НБУ, як у разі невиконання грошових зобов’язань (ст. 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР).

Для рекламодавця відповідальність можлива за невиконання грошових зобов’язань по оплаті послуг рекламіста та зобов’язань негрошового характеру, наприклад щодо надання документів, порушення гарантій. Рекламодавець також несе відповідальність за зміст реклами (ст. 24 Закону «Про рекламу»).

Інші умови

Гармонічно доповнять розділ договору, присвячений відповідальності, положення про обставини, що виключають відповідальність (форс-мажор), та порядок розгляду спорів.

Іншими умовами, які сторонам доцільно включити до договору, є вимоги щодо нерозголошення інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням договору; порядок набуття договором чинності, строк його дії, порядок зміни і розірвання договору тощо.

ВИСНОВКИ

Яким би добрим не був товар, обсяг його продажу залежить від чіткості його образу, планування та стимулювання збуту, зокрема реклами, яка є цілеспрямованим інформаційним впливом на споживача через різні види засобів інформації. Завдання реклами – поширення інформації про діяльність підприємства, вплив на процес прийняття рішення про покупку товару, який висвітлюється рекламними засобами, а також поширення відомостей про сервіс – усе, що задовольняє вимоги покупця.

Ефективна реклама – це така реклама, яка при мінімально можливих витратах обернеться необхідним зростанням обсягів продажу товарів чи надання послуг або утриманням їх на існуючому рівні – у залежності від плану маркетингу на підприємстві. Проведення рекламної кампанії можна вважати успішним, якщо воно дало очікувані результати, тобто були досягнуті поставлені заздалегідь цілі. А досягнення цілей – умова успіху фірми у світі ринкових відносин.

Практика показує, що найбільш значимими факторами, що визначають збільшення чи зменшення збуту будь-якої продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальна кон'юнктурна обстановка на ринку, дії конкурентів і т.п.

Реклама вимагає великих грошей, що легко розтратити в пусту, якщо фірма не зуміє точно сформулювати задачу, прийме недостатньо продумані рішення щодо рекламного бюджету та вибору засобів реклами, не зуміє зробити оцінку результатів рекламної діяльності. Завдяки своїй здатності впливати на спосіб життя, реклама залучає до себе і пильну увагу громадськості. Постійно підсилюється регулювання, яке покликане гарантувати відповідальний підхід до здійснення рекламної діяльності.

При такій значимості реклами необхідно пам’ятати про її правильну розробку, враховуючи всі можливі аспекти створення.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.007 с.)