Коефіцієнт j, який характеризує збиток від скиду шкідливих речовин у водний басейн, приймається для усіх варіантів таким, що становить 400 грв./умов.т.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коефіцієнт j, який характеризує збиток від скиду шкідливих речовин у водний басейн, приймається для усіх варіантів таким, що становить 400 грв./умов.т.Однаковими для всіх варіантів приймаються також показники, які характеризують концентрацію забруднюючих речовин та їх відносну небезпечність (таблиця 1).

Таблиця 1.1.

Концентрація забруднюючих речовин та

показники їх відносної небезпеки

Шкідливі речовини Концентрація речовин у стічних водах С, г/м3 Величина Аj, умов.т/т
до упровадження заходу після упровадження заходу
  Взвішені речовини 0,05
  Нафтопродукти 20,00
  Феноли 1000,00
  БПК 0,33

 

Таблиця 1.3.

Річний об´єм скиду стічних вод та

характеристика водогосподарських дільниць

 

Показники Варіант
Річний об´єм скиду стічних вод V, тис. м3
Константа G для різних водогосподарських дільниць 2,73 0,5 0,99 1,84 1,75 2,33 1,63 1,13 3,79 1,87

 

Таблиця 1.4.

Цінові показники, млн. грн.

 

Показники Варіант
1. Кап вкладення в систему часткового водоочищування. 0,9 1,0 1,1 1,2 0,92 0,95 0,97 1,02 1,06 1,18
2. Кап.вкладення в безстічну систему водоспоживання 1,2 1,35 1,4 1,52 1,27 1,42 1,48 1,3 1,35 1,25
3. Експлуатаційні витрати при частковій системі очищувальних споруджень 0,13 0,14 0,15 0,16 0,135 0,152 0,158 0,142 0,14 0,129
4. Експлуатаційні витрати при безстічній системі водоспоживання 0,163 0,175 0,185 0,19 0,17 0,189 0,205 0,187 0,18 0,161

 

Методика розв´язування завдання.

 

Вступна частина

 

Вихідні дані:

 

  1. Річний об´єм скиду стічних вод V, тис. м3 - 86,8
  2. Константа G для різних водогосподарських дільниць - 2
  3. Капітальні вкладення в систему часткового водоочищування К1 - 1,00 млн. грн.
  4. Капітальні вкладення в безстічну систему водоспоживанняК2 - 1,5 млн. грн.
  5. Експлуатаційні витрати при частковій системі очищувальних

спорудженьС1 – 0,15 млн. грн.

  1. Експлуатаційні витрати при безстічній системі

водоспоживанняС2 - 0,18 млн. грн.

  1. Коефіцієнт j, який характеризує збиток від скиду шкідливих

речовин у водний басейн - 400 грв./умов.т

 

Концентрація забруднюючих речовин та показники їх відносної небезпеки

 

Шкідливі речовини Концентрація речовин у стічних водах С, г/м3 Величина Аj, умов.т/т
до упровадження заходу після упровадження заходу
Взвешені речовини 0,05
Нафтопродукти 20,00
Феноли 1000,00
БПК 0,33

 

 

Маса річного скиду j-ї речовини у річне водоймище встановлюється з річного об´єму стічних вод шпалопропитувального підприємства та величина середньої концентрації цих забруднених на заводі речовин:

М = V ∙ Cj (1.1)

де V - річний об´єм скиду стічних вод, тис. м3

Cj – концентрація речовини в стічних водах, тис. м3

 

Результати обчислення занести в таблицю 1.2 (гр. 4 і 5)

 

Назва речовини Концентрація речовини, Сj, т/м3 Загальна маса річного скиду речовин М при V=86800 м3 Показник відносної небезпеки Аj, умов.т/т Наведена маса річного скиду, умов. т.
Взвешені речовини 0,0002 0,00015 1,73 13,02 0,05 0,86 0,65
Нафтопродукти 0,00107 0,00004 92,88 3,47 1857,6 69,40
Феноли 0,0001 0,000015 8,68 1,30
БПК 0,0005 0,00028 43,40 24,30 0,33 14,30 8,00
Всього - - - - - 10552,76 1378,05

 

Наведена маса скиду шкідливих речовин з відповідного джерела обчислюється за формулою:

n

М = ∑ Мj ∙ Аj(1.2.),

j = 1

де Мjмаса річного скидуj-го типу шкідливої речовини, тис/рік

Аj - показник відносної агресивності j-ї шкідливої речовини, умов.т./т

n - загальна кількість викинутих у природне середовище шкідливих речовин.

Результати обчислень занести в таблицю 1.2 (графа 7 і 8).

 

При безстічній системі водоспоживання річний викид домішок виключається, тобто М = 0.

Оцінка економічного збитку від викиду забруднюючих речовин у водний басейн проводиться за формулою:

У = j ∙ G ∙ f ∙ М (1.3.)

де j – удільний збиток від викиду шкідливих речовин, який визначається, виходячи з витрат на

подолання забруднення навколишнього середовища, грн./умов.т (j = 400),

G – константа, значення якої різне в залежності від типу території, що забруднюється,

f - константа, яка характеризує висоту джерела забруднення і середньорічну різницю

температур цього джерела і повітря (f = 1),

М – приведена маса річного викиду забруднень з джерела в природне середовище, умов.т/рік (з таблиці 1.2 графи 7 та 8).

 

Величина економічного збиткувід забруднення водойми по варіантах очищування води становить

У1 = 400 ∙ 2 ∙ 10552,76 ∙ 10-3 = 8442,21 тис. грн.

У2 = 400 ∙ 2 ∙ 1378,5 ∙ 10-3 = 1103,24 тис. грн.

У3 = 0

 

Відвернутий збиток від забруднення водоймища при використанні різних систем очищування води:

- при частковому очищуванні:

П = У1 – У2 = 8,44 – 1,1 = 7,34 млн грн.

- при повному очищуванні

П = У1 – У3 = 8,44 – 0 = 8,44 млн грн.

 

За умовами завдання К1 = 1,00 млн. грн., К2 = 1,5 млн. грн.,

С1 = 0,150 млн. грн., С2 = 0,180 млн. грн.

 

Економічна ефективність від проведення водоохоронних заходів визначається величиною річного народногосподарського ефекту за формулою:

 

Е = У1 – У2 – З (1.4.)

де Е– народногосподарський економічний ефект, грн.,

У1 – економічний збиток від забруднення природного середовища викидами від джерела

викиду до проведення природоохоронних заходів, грн.,

У2 – те ж саме, однак після проведення цих заходів, грн.,

З - величина наведених витрат на проведення природоохоронних заходів, грн.

 

Наведені витрати знаходяться за формулою:

 

З = Сi + Ен ∙ Кi (1.5.)

 

де Сi – поточні витрати на експлуатацію спорудження або пристрою, грн.,

К - капітальні витрати на придбання і установлення очищувальних пристроїв, грн.,

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, Ен = 0,15.

 

При використанні системи часткового очищування:

Е = У1 – У2 – (Сi + Ен ∙ Кi )

Е = 8,44 – 1,10– (0,150 + 0,15 ∙ 1) = 7,04 млн. грн

 

При впровадженні системи повного очищування води:

Е = У1 – У3 – (Сi + Ен ∙ Кi )

Е = 8,44 – 0 – (0,180 + 0,15 ∙ 1,5) = 8,04 млн. грн.

 

 

ВИСНОВОК

 

Проведені розрахунки показують, що на шпалопропитувальному заводі для очищування води більш ефективне впровадження системи її повного очищування, оскільки при цьому досягається не тільки більший за величиною відвернутий збиток (8,44 млн. грн. проти 7,34 млн. грн.), але й має місце більший народногосподарський ефект у розмірі 8,04 млн. грн. проти 7,34 млн. грн при системі часткового очищування.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.027 с.)