Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці на підприємстві.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці на підприємстві.Державна льотна академія України

 

Кафедра менеджменту та економіки

факультету менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

А.В. Залевський

____ ____________ 20__ р.

 

Лекція № 9

з дисципліни „Трудове право”

 

Тема: „Дисципліна праці”

 

 

Розробив:

Доцент кафедри менеджменту

Та економіки

Максименко Н.В.

Кіровоград – 2011


ТЕМА № 9. Дисципліна праці

Лекційне заняття № 9.

Навчальна мета:

- вивчити поняття та значення дисципліни праці в умовах ринкової економіки;

- здійснити аналіз правових засобів забезпечення дисципліни праці;

- охарактеризувати методи забезпечення дисципліни праці: створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, переконання, виховання, заохочення, застосування дисциплінарного і громадського впливу;

- розвити у курсантів і слухачів уміння та навички правильного застосування дисциплінарних санкцій.

Виховна мета:

Виховати у курсантів та слухачів повагу до повагу до законів та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють інститут дисципліни праці.

План

1. Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці на підприємстві.

2. Основні обов’язки працівників, власника або уповноваженого ним органу

3. Заохочення за успіхи в роботі

4. Порушення трудової дисципліни і види дисциплінарної відповідальності

5. Стягнення і заходи впливу, передбачені законодавством про працю. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень.

Література:

Основна література

1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укл.: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко.— К.: Юрінком Інтер, 2004.

2. Закон України „Про державні нагороди України” від 16 березня 2000 р.

3. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник.— X.: Консум, 1998. — С. 402.

 

Додаткова література

1. Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» від 2 лютого 1994 р. № 39II-XII.

2. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 26 січня 1993 року // Збірник постанов Уряду України.— 1993.— № 45.— Ст. 14.

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Відпов. ред. П. І. Шевчук.— К.: Юрінком Інтер.— 1998.— С. 203.

 

Перелік питань для самостійного опрацювання з теми

1. Хто має затверджувати локальні правила внутрішнього трудового розпорядку?

2. Які норми забезпечують комфортну психологічну обстановку для працівників на виробництві?

3. Що слід розуміти під дисциплінарним проступком і його відмежування від адміністративного правопорушення (проступку)?

4. Чи доцільно запроваджувати штраф як засіб стягнення за порушення трудової дисципліни?

5. Чи може застосовуватися як дисциплінарне стягнення скорочення тривалості відпустки працівникові на один тиждень?

6. Хто може виступати ініціатором дострокового зняття дисциплінарного стягнення, накладеного на працівника?

7. Чи доцільно вивішувати на дошці оголошень наказ про оголошення працівникові дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни?

8. Які органи вирішують індивідуальні трудові спори працівників?

9. Які органи вирішують колективні трудові спори?

10. Наслідки незаконного страйку

Державна льотна академія України

 

Кафедра менеджменту та економіки

факультету менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

А.В. Залевський

____ ____________ 20__ р.

 

Лекція № 9

з дисципліни „Трудове право”

 

Тема: „Дисципліна праці”

 

 

Розробив:

Доцент кафедри менеджменту

Та економіки

Максименко Н.В.

Кіровоград – 2011


ТЕМА № 9. Дисципліна праці

Лекційне заняття № 9.

Навчальна мета:

- вивчити поняття та значення дисципліни праці в умовах ринкової економіки;

- здійснити аналіз правових засобів забезпечення дисципліни праці;

- охарактеризувати методи забезпечення дисципліни праці: створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, переконання, виховання, заохочення, застосування дисциплінарного і громадського впливу;

- розвити у курсантів і слухачів уміння та навички правильного застосування дисциплінарних санкцій.

Виховна мета:

Виховати у курсантів та слухачів повагу до повагу до законів та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють інститут дисципліни праці.

План

1. Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці на підприємстві.

2. Основні обов’язки працівників, власника або уповноваженого ним органу

3. Заохочення за успіхи в роботі

4. Порушення трудової дисципліни і види дисциплінарної відповідальності

5. Стягнення і заходи впливу, передбачені законодавством про працю. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень.

Література:

Основна література

1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укл.: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко.— К.: Юрінком Інтер, 2004.

2. Закон України „Про державні нагороди України” від 16 березня 2000 р.

3. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник.— X.: Консум, 1998. — С. 402.

 

Додаткова література

1. Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» від 2 лютого 1994 р. № 39II-XII.

2. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 26 січня 1993 року // Збірник постанов Уряду України.— 1993.— № 45.— Ст. 14.

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Відпов. ред. П. І. Шевчук.— К.: Юрінком Інтер.— 1998.— С. 203.

 

Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці на підприємстві.

Трудова дисципліна може розглядатися у кількох аспектах: як встановлений в організації порядок поведінки; як фактична поведінка; як сукупність норм, які регулюють внутрішній трудовий розпорядок. Трудова дисципліна є формою суспільного зв’язку між людьми, який обумовлений виділенням особливої функції керівництва і нагляду за працею осіб, які йому підпорядковані.

Як фактична поведінка трудова дисципліна — це точне і неухильне дотримання встановлених на підприємстві, в установі, організації правил поведінки. Як сукупність норм дисципліна праці представлена у вигляді інституту трудового права.

Забезпечення дисципліни праці на підприємствах, в установах, організаціях вважається однією з головних функцій керівників процесу праці (схема). Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях повинна забезпечуватися створенням необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної праці. В умовах господарської самостійності підприємств, конкуренції на ринку продукції і послуг, коли матеріальні умови виробництва є визначальними і реальна заробітна плата працівника залежить від збуту продукції, створення належних умов праці здатне набагато більшою мірою направити працівника на продуктивну роботу, ніж переконання.

У цілому ж в юридичній літературі прийнято розрізняти три методи забезпечення трудової дисципліни:

а) переконання і виховання;

б) заохочення;

в) примус.

Основою забезпечення дисципліни праці є створення необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи. Такий висновок випливає зі змісту ст. 140 КЗпП.

Під нормальними умовами праці слід розуміти умови, закріплені у ст. 88 КЗпП: справний стан машин, верстатів і устаткування; належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи, і їх своєчасна подача; своєчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоспоживання; своєчасне забезпечення технічною документацією; здорові й безпечні умови праці (дотримання правил і норм техніки безпеки, необхідне опалювання, освітлення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших чинників, які негативно позначаються на здоров’ї працівника тощо).

У трудових колективах повинна створюватись обстановка нетерпимості до порушників трудової дисципліни, строгої вимогливості до працівників, які недобросовісно виконують трудові обов’язки. До окремих недобросовісних працівників застосовуються у необхідних випадках заходи дисциплінарного та громадського впливу (ч. 2 ст. 140 КЗпП).

Упровадження інноваційних досягнень науки, техніки та наукової організації праці, проведення заходів щодо підвищення ефективності виробництва, якості роботи
Широкі права власника підприємства щодо оплати і стимулювання праці
Зацікавленість працівників у підсумках своєї роботи, зміцненні трудової дисципліни
Економічними методами, тобто методами, в основі яких лежить всебічна зацікавленість працівників у результатах своєї праці

 
 
Господарська самостійність діяльності підприємств

 

 


Схема. Трудова дисциплінаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.011 с.)