Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставленияМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставленияОтпуска без сохранения заработной платы предоставляются в определенных случаях в обязательном порядке. Это, в частности, отпуск, предоставляемый матери или отцу, воспитывающим детей без отца или матери, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет, — до 14 календарных дней ежегодно; мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, — до 14 календарных дней; матери и лицам, осуществляющим уход за ребенком, нуждающимся в домашнем уходе, — продолжительностью, определенной медицинским заключением, но не более чем до достижения ребенком 6-летнего возраста; ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед родиной, — 14 календарных дней; лицам, вступившим в брак, — до 10 календарных дней; работникам в случае смерти родных, — 7 или 3 календарных дня (в зависимости от степени родства, указанного в ст. 25 Закона «Об отпусках») без учета времени проезда к месту погребения; работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, — 15 календарных дней (без учета времени проезда к месту нахождения вуза) и в других случаях, указанных в статье 25 Закона «Об отпусках».

По семейным обстоятельствам и по иным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением сторон, но не более 15 календарных дней в год. В порядке, определенном коллективным договором, в случае простоя не по вине работников, собственник может предоставлять отпуск без сохранения заработной платы или с частичным ее сохранением. Продолжительность такого отпуска зависит от продолжительности простоя.

Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що

надається працівникові в обов'язковому порядку

 

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням

працівника надається в обов'язковому порядку:

 

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому

числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному

закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або

дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій

відпустці, - тривалістю до 14 календарних днів;

3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій

статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо

дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в

медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною

шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет

I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною

шістнадцятирічного віку; ( Пункт 3 статті 25 в редакції Закону

N 2318-IV ( 2318-15 ) від 12.01.2005 )

( Джepeло документа - zakon.rada.gov.ua )

 

 

3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій

статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років

на період оголошення карантину на відповідній території;

{ Частину першу статті 25 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом

N 2169-VI ( 2169-17 ) від 11.05.2010 }

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед

Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту" ( 3551-12 ), - тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед

Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю

до 30 календарних днів щорічно;

7) інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів

щорічно;

8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних

днів;

9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу:

чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка,

падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без

урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та

назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без

урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та

назад;

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по

шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного

стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному

висновку, але не більше 30 календарних днів;

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування

- тривалістю, визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі

навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування

часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального

закладу та назад;

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в

аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також

працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в

аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, -

тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого

навчального закладу або закладу науки і назад;

14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за

основним місцем роботи;

15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів

щорічно;

16) працівникам, які не використали за попереднім місцем

роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або

частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24

календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до

настання шестимісячного терміну безперервної роботи; ( Пункт 16

частини першої статті 25 в редакції Закону N 2073-III ( 2073-14 )

від 02.11.2000 )

17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до

навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду

до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така

відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

( Частину першу статті 25 доповнено пунктом 17 згідно із Законом

N 2622-IV ( 2622-15 ) від 02.06.2005 )

 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в

аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх

бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження

заробітної плати.

 

Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за

згодою сторін

 

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може

надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін,

обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим

ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

 

( Частину другу статті 26 виключено на підставі Закону

N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 )Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.122.117 (0.009 с.)