Аналіз результатів досліджень та висновкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз результатів досліджень та висновки1. Аналізуючи експериментальні спектри атомів досліджуваних газів (мал. 4, 5) зробити висновок про їх вид: суцільні ‑ як повинно б бути згідно класичної теорії випромінювання, чи лінійчасті – що протирічить такій теорії.

2. Співставляючи енергетичний спектр випромінювання атомів водню та спектр , розрахований згідно формули Бальмера (мал..5), зробити висновок про дієвість формули Бальмера .

3. Аналізуючи спектр енергій електронів в атомі водню (мал. 6), зробити висновок про дискретний характер значень енергій і дієвість першого та другого постулатів Бора.

4. Співставляючи діаграми зміни (зменшення) енергії електронів в атомі водню при їх переході з одного енергетичного рівня на інший (мал.. 7, а,б) та діаграму енергій випромінюваних атомами водню і спостережуваних при виконанні лабораторної роботи (мал. 7,в), зробити висновки про перетворення енергії в атомі водню при випромінюванні ним фотонів і виконання третього постулату Бора.

 

4. Контрольні запитання та завдання

4.1 Контрольні запитання

1. Опишіть моделі будови атома Резерфорда та Бора і укажіть їх недоліки.

2. Сформулюйте перший і другий постулати Бора та приведіть їх експериментальне підтвердження у Вашій лабораторній роботі.

3. Сформулюйте третій постулат Бора та приведіть його експериментальне підтвердження у Вашій лабораторній роботі.

4. Опишіть основи квантової моделі атомів. Сформулюйте принцип Паулі.

5. Наведіть параметри електронів в атомі, які кантуються згідно квантової теорії будови атома. Назвіть квантові числа.

6. Приведіть приклади прояву та використання особливостей будови атомів та випромінювання ними світла на судні.

 

4.2 Контрольні завдання1.

1. Уміти пояснити будь-які дії виконані при проведенні експерименту, розрахунках, побудові діаграм, спектрів, аналізі отриманих результатів, формулюванні висновків та використані закономірності.

2. У межах теорії Бора знайти вираз та розрахувати радіус першої електронної орбіти атома водню.

, , ,

3. У межах теорії Бора знайти співвідношення між довжиною орбіти електрона в атомі водню і довжина хвилі де Бройля при його орбітальному русі.

4. Знайти інтервал довжини електромагнітних хвиль водню для серії Бальмера. Отриманий результат порівняти з результатами експериментальних досліджень в даній лабораторній роботі.

5. Світло якої довжини хвилі треба спрямувати на водень, щоб іонізувати атом?

6. Опишіть і поясніть розміщення електронів в атомі водню згідно квантової теорії будови атомів.

Література

1. Воловик П.М. Фізика: Підручник для університетів. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 864с. – с.703-736.

2. Кучерук І.М. і ін. Загальний курс фізики: Т.3: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 1999. – 536 с. – с.135 – 145, 262 – 302.

3. Зачек І.Р. і ін. Курс фізики. – Львів: Бескид Біт, 2002. – 376с. – с.261-291.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.005 с.)