Будова атома за Е.Резерфордом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Будова атома за Е.Резерфордом.В 1913 році, для визначення розподілу заряду в атомі, Резерфорд досліджував проходження позитивно заряджених -частинок через тонку золоту фольгу товщиною , що складається з кількох атомарних шарів. Він з’ясував, що -частинки, пройшовши через фольгу, майже не відхиляються від прямолінійного напряму і лише деякі частинки змінюють напрям руху, відхиляються на дуже великі кути, порядку .

На підставі цих результатів Резерфорд зробив висновок, що атом для -частинок прозорий, а його частина, на якій відбувається розсіювання – позитивно заряджена і займає об’єм значно менший за об’єм атома.

Резерфорд, на основі своїх досліджень, розрахував радіус розсіюючої частинки атома: . В той же час радіус атома .

Виходячи з цих розрахунків Резерфорд запропонував ядерну модель атома: в центрі атома знаходиться мале ( ) позитивно заряджене масивне ядро, на відстані , обертаються негативно заряджені електрони.

Застосування класичної електронної теорії до ядерної моделі атома привело до суперечності з експериментальними фактами.

Згідно з класичною електродинамікою «в атомі Резерфорда» повинне спостерігатись наступне:

‑ обертання заряджених електронів навколо ядра є прискорений рух, що повинно супроводжуватись постійним випромінюванням електромагнітних хвиль, втратою енергії електронами і нестабільність атомів;

‑ атоми на протязі свого існування завжди повинні випромінювати енергію;

‑ спектри випромінювання повинні бути лише неперервними;

‑ спектри випромінювання всіх атомів повинні бути подібними.

Насправді ж, як приведено вище, експеримент показує, що:

‑ атом є стійкою системою;

‑ атом випромінює енергію лише за певних умов;

‑ атом випромінює і поглинає енергію квантами ;

‑ випромінювання атома має лінійчастий спектр;

Спектри випромінювання атомів різних речовин різні, і утворюються у відповідності з узагальненою формулою Бальмера та комбінаційним принципом Рітца.

Пояснити такі розбіжності класична фізика не змогла.

 

Будова атома за Н.Бором

Невідповідність передбачень класичної фізики і результатів експерименту однозначно показували, що в мікроструктурі атома закони класичної електродинаміки не справджуються і що для зясування внутрішнього механізму атома слід керуватися ідею квантово теорії випромінювання Планка. Саме такі висновки зробив Н.Бор в 1913р.

В основу своєї теорії Бор поклав три постулати:

Перший постулат Бора: (постулат стаціонарних станів): існують деякі стаціонарні стани атома з відповідними значеннями енергії , , …, , перебуваючи в яких, він не випромінює енергії.

Електрон, рухаючись по орбіті навколо ядра прискорено не випромінює енергії, що суперечить законам електродинаміки.

Другий постулат Бора (правило квантування орбіт): в стаціонарному стані атома електрон, рухаючись по коловій орбіті повинен мати квантові значення моменту імпульсу, які задовольняють умову

, , (2)

де ‑ маса електрона, ‑ його швидкість, ‑ радіус орбіти електрона.

Третій постулат Бора (правило частот): при переході атома з одного стаціонарного стану в інший випромінюється або поглинається один фотон з енергією , яка дорівнює різниці енергій відповідних стаціонарних станів.

Випромінювання фотона відбувається при переході атома зі стану з більшою енергією у стан з меншою енергією , тобто при переході електрона з орбіти більш віддаленої від ядра на ближчу орбіту. При поглинанні енергії електрон переходить на віддаленішу орбіту. Набір можливих частот квантових переходів і визначає лінійчастий спектр випромінювання атома.

Постулати Бора дозволили розрахувати спектр атома водню і воднеподібних систем, а також розрахувати сталу Рідберга.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.004 с.)