Стрічковий графік виконання робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стрічковий графік виконання робітСтрічковий графік використовують для наглядного представлення співвідношення складових якогось параметра і одночасно для вираження зміни цих складових з часом. При побудові стрічкового графіка прямокутник графіка ділять на зони пропорційно складовим або відповідно до кількісних значень. По довжині стрічки розмічають ділянки відповідно до співвідношення складових по кожному чиннику. Систематизуючи стрічковий графік так, щоб стрічки розташовувалися у послідовному тимчасовому порядку, можна оцінити зміну складових з часом. Час для розробки спеціалізованої комп’ютерної системи наведений в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Стрічковий графік

  1-й місяць 2-й місяць 3-ій місяць
тижні
Вибір та узгодження теми роботи                        
Збір інформації                        
Вибір засобів реалізації                        
Розробка веб-сайту                        
Тестування та налагодження                        
Оформлення результатів роботи                        

 


3.4 Кошторис витрат

 

1) Розрахунок витрат на видаткові матеріали наведений в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Витрати на видаткові матеріали

Матеріал Сума, грн.
Канцелярські принади
Програмне забезпечення (компакт-диск)
Спеціальна література HTML, PHP, MySql, JavaScript  
Разом

 

2) Заробітна плата – матеріальна винагорода, яка отримується працівником відповідно до витрат і результатів праці і витрачається ним на задоволення особистих потреб.

Заробітна плата (Z) інженера складає – 965 грн.

3) Нарахування на заробітну плату (N) – це платежі, розмір яких встановлюється у відсотках від заробітної плати.

 

(3.1)

 

4) Накладні витрати (Nv) – це додаткові витрати до основних витрат для забезпечення процесів виробництва (витрати підприємств, господарських організацій, будівництв, пов’язані з їх управлінням і обслуговуванням, вмістом і експлуатацією устаткування). До накладних витрат відносяться: витрати експлуатацію і поточний ремонт будівель, споруд і устаткування; відрахування на соціальне страхування і інші обов’язкові платежі; заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу; витрати, пов’язані з втратами від браку і простоїв і ін.

 

(3.2)

 

 

5) Послуги сторонніх організацій виразилися в наданні фірмою «Homenet» доступу до глобальної інформаційної мережі Internet. Помісячна оплата цієї послуги складає 60 грн.

6) Собівартість (S) — всі витрати, затрачені підприємством на виробництво і реалізацію продукції або послуги.

 

(3.3)

 

 

7) Податок на додану вартість (ПДВ) – непрямий податок, форма вилучення до бюджету частини доданої вартості, яка створюється на всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг і вноситься до бюджету по мірі реалізації.

 

 

Кошторис витрат наведений у таблиці 3.3

 

Таблиця 3.3

Кошторис витрат

Статті затрат Вартість
Зарплата
Нарахування 351,26
Матеріали
Відрядження
Накладні
Послуги сторонніх організацій
Собівартість 1929,26
Обладнення
Всього 1929,26
ПВД 385,9
Всього 2415,1

 

Випускна вартість складає – 2415 грн.

ОХОРОНА ПРАЦІ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.009 с.)