ТОП 10:

Акушерсько – гінекологічна та педіатрична циклова комісіяІ. Перелік тем СПРС

ІІ. Методичні розробки СПРС

ІІІ. Методичні рекомендації

 

АКУШЕРСТВО

 

Акушерська справа:

 

Курс ІУ , семестр У

 

 

Міністерство освіти та науки України

Первомайський медичний коледж

ЦМК акушерства, гінекології та педіатрії

 

 

 

 

Збірник

Методичних рекомендацій до СПРС

Розділ : Невідкладна допомога в акушерстві

Навчальний предмет : «Акушерство»

Акушерська справа: 512010105

Курс ІУ , семестр ІУ

 

Автор: викладач акушерства та

Гінекології вищої кваліфікаційної

категорії Рачинська І.М.

 

 

Організація самостійної роботи студентів з акушерства

Спеціальність “Акушерська справа” семестр УІІ, курс ІУ

Витяг з навчального плану: Теорії 8 год.

Практики 46 год.

Самостійна робота 24 год.

Вид заняття Місце проведення Тема заняття Тема самостійної роботи Підручник
1. 3 год. ПЗ Пологовий будинок Акушерські операції Операції, що переривають вагітність С.Хміль «Акушерство» Ст.499 - 504
2. 3 год. ПЗ Пологовий будинок Акушерські операції Лікарські операції, що виконує акушерка П.Г.Жученко «Акушерство»Ст.440-443, 463-465, 466-467
3. 3г. ПЗ Пологовий будинок Акушерські операції Родорозроджувал. акушерські щипці Ст.513 - 523
4. 3г. ПЗ Пологовий будинок Акушерські операції Родорозроджув. кесарський розтин Ст525 - 533  
5. 3 год. ПЗ Пологовий будинок Акушерські операції Операції у послід. ранній та пізній післяпол. періоди Ст.538 - 541
6. 3 год. ПЗ Пологовий будинок Невідкладна допомога в акушерстві Невідкл. допомога при основних видах акуш.патол. Ст.490 - 492
7. 4 год. ПЗ Пологовий будинок Невідкладна допомога в акушерстві Невідкладна допомога при акуш.кровотечах Ст.488 – 490
8. 2 год. ПЗ Пологовий будинок Охорона праці в галузі Охорона праці в галузі В.С.Тарасюк «Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності» В.Ф.Москаленко «Гігієна та охорона праці в медичних працівників»В.М.Запорожан «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Діагностика, лікування та соціально-психологічна підтримка людей, які живуть з ВІЛ»

Тема : « Акушерські операції, що виконує акушерка »

1.Актуальність теми:

Показаннями до акушерських операцій можуть бути ускладнення: захворювання серця у матері, тяжкий її стан, тяжкий стан плода, еклампсія, передлежання плаценти, відшарування її, слабкість пологової діяльності, неправильні положення плода та інші.

Як правило усі акушерські операції виконує лікар. Але відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України у окремих невідкладних випадках, коли лікар не може своєчасно приїхати до роділлі або породіллі, або їх не можливо перевести до пологового будинку, акушерка повинна виконати, додержуючи усіх правил асептики і антисептики, без застосування загального наркозу ряд акушерських лікарських операцій. Тому знання цієї теми для акушерки дуже важливе і актуальне

2.Навчальні цілі:

Знати:

1. Показання до акушерських операцій £ - ІІ

2 Протипоказання до акушерських операцій £ - ІІ

3. Умови для проведення операції £ - ІІ

Вміти:

1. Поставити правильний діагноз £ - ІІІ

2. Проводити диференціальну діагностику £ - ІІІ

3. Надати невідкладну долікарняну допомогу £ - ІІІ

3.Матеріали до аудиторної самостійної роботи,

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

( міждисциплінарна інтеграція )

Дисципліни Знати Вміти
І. Анатомія     2. Патологія   3. Хірургія 4.Фармакологія     5.Мікробіологія, гігієна     6. Терапія Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму Патологічну картину захворювань Інструментарій , наркоз Наркотичні, знеболюючі, антибіотики, скорочуючі засоби, спазмолітики Асептику і антисептику Клінічну картину невідкладних станів Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму Патологічну картину захворювань Інструментарій , наркоз Наркотичні, знеболюючі, антибіотики, скорочуючі засоби, спазмолітики Асептику і антисептику Клінічну картину невідкладних станів

3.2 Зміст теми: С.Хміль « Акушерство» ( сторінки див. перелік тем СПРС)

Жученко «Акушерство»

1 Класичний зовнішньо-внутрішній поворот на ніжку. ст. 440-443

2. Витягання плода за сідничний кінець ст. 444-446

3. Ручне відокремлення плаценти, видалення плаценти ст. 460

4. Ручна ревізія матки, масаж матки на кулаці ст. 460-461

5. Вправлення матки при її вивороті ст. 406-407

6. Зашивання розривів промежини І ступеню ст. 396-400

Рекомендована література

Основна: С.Хміль « Акушерство», П.Г.Жученко «Акушерство»

Додаткова:.М. Запорожан „ Акушерство”, Г.К.Степанківська «Акушерство»

Е.Т. Михайленко «Ситуаційні задачі з акушерства»

3.4. Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою з теми:

«Акушерські лікарські операції, що виконує акушерка »

Основні завдання Вказівки Відповіді
Вивчити: 1. Показання до операцій   2. Поперечні і косі положення плода   3. Тазові передлежання   Перелічіть показання до акушерських операцій: 1.Вкажіть показання до класичного зовнішньо-внутрішнього повороту плода на ніжку 2. Перерахуйте протипоказання 3. Вкажіть умови для операції 1.Вкажіть різницю між класичною ручною допомогою та витяганням плода за тазовий кінець. 2.Вкажіть показання та умови до витягання плода за тазовий кінець  

Матеріали для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю:

1. Чим відрізняються показання до класичної ручної допомоги та витяганням плода за тазовий кінець?

2. Які показання до ручного відокремлення плаценти та видалення посліду?

3. Які показання до ручного обстеження порожнини матки?

4. Які правила вправлення матки при її вивороті?

5. Які правила зашивання розривів промежини?

В. Вирішіть задачі :

Е.Т.Михайленко«Ситуаційні задачі з акушерства» т. 21 з.1;т.23 з.4,6;т.24.з1,7

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.139.100 (0.005 с.)