ТОП 10:

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ1. Аграрна політика і аграрна реформа України. Співвідношення земельної і аграрної реформ. Основні етапи аграрної реформи в Україні.

2. Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові засоби забезпечення.

3. Правове регулювання приватизації і паювання земель сільськогосподарського призначення в Україні.

4. Правове регулювання ринку землі в Україні.

5. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств. Паювання майна КСП.

6. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.

7. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки.

8. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі.

Нормативний матеріал:

1. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 року // ВВР України. – 1996. - № 41. – Ст. 188.

2. Про приватизацію державного майна: Закон України в редакції від 19 лютого 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 17. – Ст. 122.

3. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР України. – 1997. - № 44. – Ст. 281.

4. Про списання та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) платників податків у зв’язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств: Закон України від 16 березня 2000 року // ВВР України. – 2000. - № 21. – Ст. 164.

5. Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу: Закон України від 18 січня 2001 року // ВВР України. – 2001. - №11. – Ст. 51.

6. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18 січня 2001 року // ВВР України. – 2001. - №11. – Ст. 52.

7. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Закон України від 7 лютого 2002 року // ВВР України. – 2002. - № 24. – Ст. 167.

8. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 38. – Ст. 314.

9. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин: Закон України від 5 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 38. – Ст. 315.

10. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 18 грудня 2009 року // ВВР України. – 2009. - №. – 51. – Ст.755.

11. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1992 року // ВВР України. – 1991. - № 10. – Ст. 139.

12. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 року // ВВР України. – 2006. - № 1. – Ст. 17.

13. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // ВВР України. – 1990. - № 10. – Ст. 100.

14. Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року // ВВР України. – 1992. - № 25. – Ст. 355.

15. Про приватизацію земельних ділянок: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року // ВВР України. – 1993. - № 10. – Ст. 79.

16. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України від 10 листопада 1994 року // Урядовий кур’єр. – 1994. - № 176.

17. Про заходи щодо реформування аграрних відносин: Указ Президента України від 18 січня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 21 січня.

18. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – 12 серпня.

19. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 3 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. – 1999. – 8 грудня.

20. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України від 6 червня 2000 року // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 червня.

21. Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29 січня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 1 лютого.

22. Про Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 30 травня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 2 червня.

23. Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України № 1928 від 19 жовтня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 42.

24. Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 березня.

25. Про створення Аграрної біржі: Постанова Кабінету Міністрів України № 1285 від 26 грудня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3321.

26. Про затвердження Методики обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих: Наказ Мінагрополітики № 252 від 7 червня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 31. - том 2. – Ст. 1884.

27. Про затвердження Методики визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих: Наказ Мінагрополітики № 274 від 21 червня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. - № 31. - том 2. – Ст. 1885.

Література:

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. Академіка АПН України проф. В.З. Янчука. – К.: Вид.-во „Юрінком Інтер”, 2000. – 730 с.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.

3. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

4. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 132-160.

5. Аграрне право: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Жушман, В.М. Корниєнко, Г.С. Корниєнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

6. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін..; за ред.. В.М. Єрмоленка. – 2010. – Юрінком Інтер, 2010 – 608 с.

7. Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А.М. Статівка, В.Ю. Уркевич, В.М. Корнієнко та ін..; за ред.. д-ра юрид. наук, проф.. А.М. Статівки. – Х.: Вид-во «ФІНН», 2010. – 240 с.

Задача 1. До Вашої юридичної фірми звернувся мешканець закарпатської області Йосип Герзанич. З розповіді Й. Герзанича стало відомо, що його мати багато років проробила в колгоспі свинаркою. В 1992 році колгосп було реорганізовано у КСП. До розпаювання земель і майна КСП мати Й. Герзанича не дожила декілька місяців.

Він просить Вас надати консультацію з наступних питань: а) яким є мінімальний і максимальний розмір земельної частки (паю)?; б) чи передбачає чинне законодавство можливість спадкування паїв дітьми або онуками колгоспників, що померли чи були звільнені до розпаювання земель та майна?; чи має він право повернути собі землі, які були придбані його батьком, а за часів колективізації приєднані до колгоспних земель?

Дайте мотивовані відповіді на поставлені запитання.

Задача 2. КСП „А” та ТОВ „П” звернулись до Вознесенського міського суду Миколаївської області з позовом до громадян про відшкодування 5460 грн. шкоди і вказало, що 10 жовтня 1998 року вони між собою уклали угоду про спільну діяльність по вирощуванню сільгоспкультур. На момент укладання договору земля, надана ТОВ „П” для здійснення сільськогосподарського товарного виробництва, знаходилась у колективній власності КСП „А” і була засіяна соняшником. У вересні 1999 року відповідачі самовільно зібрали 7,8 т соняшнику з вказаної земельної ділянки та здали сільськогосподарському кооперативу „Д”. Цими діями позивачам було завдано матеріальної шкоди на суму 5460 грн., які вони вимагають стягнути з відповідачів.

Відповідачі з позовом не погодились, оскільки вважають, що вражай було зібрано з земельних ділянок, які належать їм на праві приватної власності. Свої дії вони обґрунтовують тим, що є членами КСП „А” і земельні ділянки, з яких вони зібрали соняшник належать їм на праві приватної власності на підставі сертифікатів на земельну частку (пай), які вони отримали у 1997 році при розпаюванні земель КСП „А”.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

Задача 3. Член КСП Кравець подав заяву про вихід з членів КСП і про одержання належного йому паю з пайового фонду майна натурою - вантажним автомобілем КАМАЗ, причепом до нього, а також належного йому земельного паю. Правління розглянуло його заяву, винесло його заяву на розгляд зборів уповноважених. Останні задовольнили заяву частково: Кравця вивели зі складу членів КСП, пай з пайового фонду він має отримати грошима по закінченню господарського року, а щодо виділення "земельного паю", то Кравцю було відмовлено, оскільки він за фахом є водієм, а не механізатором і не буде в змозі вести фермерське господарство.

Чи не перевищило правління і збори уповноважених свої правомочності?

Вирішіть справу.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.009 с.)