Вимоги Інструкції до прокладання ходів технічного нівелювання. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги Інструкції до прокладання ходів технічного нівелювання.Нівелірні мережі для виконання великомасштабних топографічних знімань створюються шляхом згущення державної нівелірної мережі.

Нівелювання ІІІ та ІV класів є основним методом згущення державної нівелірної мережі при виконанні великомасштабних топографічних знімань.

Для визначення висот пунктів знімальної основи, а також для визначення висот геодезичних мереж згущення дозволяється розвивати мережі технічного нівелювання.

Густота та клас точності нівелірних мереж під час топографічних знімань у залежності від призначання та масштабів знімань, вибраного перерізу рельєфу місцевості тощо, вказують у технічному проекті (програмі) робіт.

Нівелірні мережі для великомасштабних топографічних знімань створюють у вигляді окремих ходів, полігонів або самостійних мереж і, як правило, прив’язують не менше ніж до двох вихідних нівелірних знаків (марок, реперів) вищого класу.

У містах, площа яких понад 500 кв.км., створюється нівелірна мережа І класу.

У містах з площею 50-500 кв.км., створюються системи ліній ІІ класу.

У містах з площею від 25 до 50 кв.км. створюються нівелірні мережі ІІІ класу, а в невеликих містах та населених пунктах площею менше 25 кв.км. дозволяється створювати нівелірні мережі тільки ІV класу.

Для закріплення ліній нівелювання в основному застосовують стінні репери.

Вимоги до методики нівелювання, приладів та точності робіт описано в діючій Інструкції з нівелювання І, ІІ, ІІІ та ІV класів.

Для виконання технічного нівелювання застосовуються нівеліри із збільшенням зорової труби не менше 20-х та ціною поділки рівня не більше 45’’ на 2 мм, нівеліри із самовстановлюваною лінією візування, а також теодоліти з компенсатором або рівнем на трубі.

Нівелірні рейки повинні мати шашковий малюнок із сантиметровими або двосантиметровими поділками.

Нівелювання виконують в одному напрямку. Відліки по рейці, що встановлена на нівелірний башмак, костиль чи вбитий в землю кілок, беруть по середині нитці.

Порядок спостережень на станції такий:

- відліки по чорній та червоній сторонах задньої рейки;

- відліки по чорній та червоній сторонах передньої рейки.

Розходження значень перевищення на станції, що визначені по чорній та червоній сторонах рейок, допускається 5мм.

Віддалі від приладу до рейок визначають по крайніх віддалемірних нитках труби. Нормальна довжина променя візування 120м. За добрих умов видимості та спокійних зображеннях довжину променя можна збільшити до 200м.

Порядок роботи на станції технічного нівелювання.

1.Знімають відліки по середній нитці. Спостерігають задню рейку. Беруть відліки по чорній та червоній сторонам.

2.Спостерігають попередню рейку, а також знімають відліки по середній нитці на чорній та червоній сторонах. Рекомендуєтся визначити паралельно відстань по віддалемірних нитках. Відліки записують до журналу. Розходження перевищень, визначених по чорній та червоній сторонах не повинно перевищувати 5 мм.

3.Після проведення посторінкового контролю в журналі, складають схему технічного нівелювання. Опісля складають відомість перевищень і висот точок.

У відомості:

- усі пункти або точки по лінії нівелювання;

- початкові пункти записують червоним кольором;

- записуються довжини секцій, перевищення по секціям;

- висоти вихідних пунктів червоним кольором.

 

 

НІВЕЛЮВАННЯ

Нівелірнімережідлявиконаннявеликомасштабнихтопографічнихзніманьстворюютьсяшляхомзгущеннядержавноїнівелірноїмережі.

Нівелювання III та IV класівєосновнимметодомзгущеннядержавноїнівелірноїмережіпривиконаннівеликомасштабнихтопографічнихзнімань.

Для визначення висот пунктів знімальної основи, а також для визначення висот пунктів геодезичних мереж згущення дозволяється розвивати мережі технічного нівелювання.

Густоту та клас точності нівелірних мереж під час топографічних знімань, у залежності від призначення та масштабів знімань, вибраного перерізу рельєфу місцевості тощо, вказують у технічному проекті (програмі) робіт.

Нівелірні мережі для великомасштабних топографічних знімань створюють у вигляді окремих ходів, полігонів або самостійних мереж і, як правило, прив'язують не менше ніж до двох вихідних нівелірних знаків (марок, реперів) вищого класу.

У містах, площа яких понад 500 км2, створюється нівелірна мережа 1 класу.

У містах з площею 50-500 км створюються системи ліній II класу.

містах площею від 25 до 50 км створюються нівелірні мережі III класу, а в невеликих містах та населених пунктах площею менше 25 кмдозволяється створювати нівелірні мережі тільки IV класу.

Для закріплення ліній нівелювання в основному засто­совують стінні репери.

Вимоги до методики нівелювання, приладів та точності робіт описано в діючій Інструкції з нівелювання І, II, III та IV класів.

У нижче сказаному цієї Інструкції наводяться основні вимоги до нівелювання IV класу, технічного та тригонометричного нівелювань.

НІВЕЛЮВАННЯ IV КЛАСУ

Нівелювання IV класу виконується нівелірами, що мають збільшення труби не менш 25 , ціну поділки рівня не більше 25" (контактного - не більше 30") на 2 мм та нівелірами з самовстановлювальною лінією візування та їм рівноточними.

При нівелюванні IV класу ходи прокладають в одному напрямку. Довжина ліній не повинна перевищувати 8 км на забудованій території і 12 км на незабудованій.

Перед початком польових робіт виконують польові пе­ревірки та дослідження нівелірів і компарування рейок.

Для нівелювання IV класу застосовують триметрові двосторонні рейки з шашковою шкалою.

Відліки від чорних та червоних сторонах рейок беруть по середній нитці. Для визначення відстані від нівеліра до рейки проводять відлік по віддалемірній нитці по чорній стороні рейки.

Порядок спостережень на станції такий:

- відлік по чорній стороні задньої рейки;

- відлік по чорній стороні передньої рейки;

- відлік по червоній стороні передньої рейки;

- відлік по червоній стороні задньої рейки.

Розходження значень перевищення на станції, що визначені по чорній та червоній сторонах рейок, допускається до 5 мм.

Нерівність відстаней від нівеліра до рейок на станції допускається до 5 м, а накопичення їх у секції - до 10 м.

Нормальна довжина променя візування 100 м. Якщо нівелювання виконують нівеліром, труба якого має збільшення не менше 30х, то при відсутності коливань зображень дозволяється збільшувати довжину візирного променя до 150 м. Висота променя над підстильною поверхнею повинна бути не менш як 0,2 м.

Нев'язки в ходах між вихідними пунктами та в полігонах повинні бути не більше 20 VL (мм) при кількості станцій менше 15 на 1 км ходу і 5VL та (мм) на місцевості із значними кутами нахилу, коли кількість станцій більше 15 на 1 км ходу, де L - довжина ходу (полігону) в км;п - кількість станцій в ході (полігоні).

Після закінчення нівелювання IV класу здають такі матеріали :

- схему ходів нівелювання;

- журнали нівелювання або його результати в реєстраторах чи накопичувачах інформації;

- матеріали дослідження приладів та компарування рейок;

- абриси місцезнаходження нівелірних марок, стінних та ґрунтових реперів (у т.ч. раніше закладених);

- акти здачі знаків нівелювання для нагляду за збереженням;

- відомості перевищень;

- матеріали обчислень та оцінки точності;

- каталог висот;

- пояснювальну записку.

 

ТЕХНІЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ

Ходи технічного нівелювання прокладають між двома вихідними знаками у вигляді одиночних ходів або системи ходів з однією або декількома вузловими точками. ..

Прокладання замкнутих ходів, що опираються обома кінцями на один і той самий вихідний знак, не дозволяється.

У мережу технічного нівелювання включаються всі пункти планових мереж згущення (полігонометрії, трилатерації, тріангуляції), які не включені в мережу нівелювання IV класу.

Довжини ходів технічного нівелювання визначають у залежності від висоти перерізу рельєфу топографічного знімання. Допустимі довжини ходів наведено в таблиці.

Характеристика ліній Довжини ходів (у км) при перерізах рельєфу
0,25 м 0,5 м 1 м і більше
Між двома вихідними пунктами 2,0
Між вихідним пунктом та вузловою точкою 1,5
Між двома вузловими точками 1,0

Для виконання технічного нівелювання застосовуються нівеліри із збільшенням зорової труби не менше 20х та ціною поділки рівня не більше 45" на 2 мм, нівеліри із самовстановлювальною лінією візування, а також теодоліти з компенсатором або з рівнем на трубі.

Нівелірні рейки повинні мати шашковий малюнок із сантиметровими або двосантиметровими поділками.

Нівелювання виконують в одному напрямку. Відліки по рейці, що встановлена на нівелірний башмак, костиль чи вбитий в землю кілок, беруть по середній нитці.

Порядок спостережень на станції такий:

відліки по чорній та червоній сторонах задньої рейки;

відліки по чорній та червоній сторонах передньої рейки.

* Розходження значень перевищення на станції, що визначені по чорній та червоній сторонах рейок, допускається5 мм.

Віддалі від приладу до рейок визначають по крайніх віддалемірних нитках труби. Нормальна довжина променя візування 120 м. За добрих умов видимості та спокійних зображеннях довжину променя можна збільшити до 200 м.

Нев'язки нівелірних ходів або замкнутих полігонів не повинні перевищувати величин, що обчислені за формулою 50VL (мм), де L - довжина ходу (полігону) в кілометрах.

На місцевості із значними кутами нахилу, коли кількість станцій на 1 км ходу більше 25, допустима нев'язка підраховується за формулою fh=10Vn (мм), де п - кількість штативів у ході (полігоні).

У процесі технічного нівелювання одночасно нівелюють окремі характерні точки місцевості, стійкі щодо висоти об'єкти: кришки люків, головки рейок на переїздах, пікетажні стовпи вздовж доріг, великі камені і т. ін. Висоти наведених точок визначають як проміжні при включенні їх у хід. Кожна проміжна точка повинна бути замаркірована або на неї повинен бути складений абрис з промірами до ближніх орієнтирів. Особливу увагу треба приділяти визначенню урізів води.

 

ТРИГОНОМЕТРИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ

Для визначення висот точок геодезичної знімальної основи при топографічному зніманні з перерізом рельєфу через 2 та 5 м, а також при топографічному зніманні місцевості, що вкрита горбами, з перерізом рельєфу через 1 м геометричне нівелювання може бути замінене тригонометричним.

Вихідними знаками для тригонометричного нівелювання є пункти тріангуляції, трилатерації і полігонометрії всіх класів і розрядів, висоти яких визначені геометричним нівелюванням. Вихідні пункти слід розташовувати не рідше ніж через п'ять сторін.

Уразі доброї видимості і використання приладів точністю 1" і 2" кількість сторін між вихідними пунктами в гірських районах може бути збільшена в 1,5 раза.

У гірських районах вихідними можуть бути пункти тріангуляції, трилатерації і полігонометрії, висоти яких визначені тригонометричним нівелюванням.

Вертикальні кути при тригонометричному нівелюванні вимірюють на всі пункти, висоти яких не визначені з геометричного нівелювання. Вертикальні кути вимірюють одночасно з горизон­тальними тими самими приладами в прямому та зворотному напрямках.

Вимірювання проводять трьома прийомами при двох поло­женнях вертикального круга.

Для вимірювань використовують періоди достатньо чітких та спокійних зображень візирних цілей, за винятком часу, близького до сходу а заходу сонця (у межах двох годин).

Коливання значень вертикальних кутів та місця нуля, що обчислені з окремих прийомів, не повинно перевищувати 15".

Розходження між прямим і зворотним перевищенням для однієї і тієї самої сторони не повинно бути більшим від 4 см на кожні 100 м відстані.

Нев'язки по висоті в ходах і замкнутих полігонах не повинні перевищувати величин, обчислених за формулою 0,04Sсер √n (см), де Sсер =[S]/n, п - кількість ліній у ході (полігоні); S – довжина лінії в метрах.

В окремих випадках можуть встановлюватися вищі вимоги до точності тригонометричного нівелювання; при цьому методику роботи визначають на основі спеціальних розрахунків.

Висоти верху візирної цілі і горизонтальної осі приладу над маркою центра знака вимірюють з точністю 1" см.

Після закінчення тригонометричного нівелювання здають такі матеріали:

- журнали вимірювання довжин ліній та вертикальних кутів або їх результати в реєстраторах чи накопичувачах інформації;

- матеріали дослідження приладів;

- матеріали обчислення перевищень та оцінки точності;

- каталог висот;

- пояснювальну записку.

 

 

Розділ ІV

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 492; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.009 с.)