Тема 8. Україна в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки (1939-1954 рр.). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Україна в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки (1939-1954 рр.).Україна напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа, його наслідки для України. Плани Німеччини щодо українських земель. Радянська окупація Західної України 1939 р., її наслідки. Причини, характер та періодизація Другої світової війни. Початок Великої Вітчизняної війни. Воєнні дії 1941–1942 рр. Танкова битва на лінії Рівне – Луцьк – Броди. Оборона Києва. Поразка Південно-Західного фронту. Оборона Одеси і Севастополя. Окупаційний режим та рух опору в Україні. Організація українських націоналістів. Українська повстанська армія. Трагедія Бабиного Яру. Економічне пограбування України. Україна на завершальному етапі війни. Визволення Донбасу. Битва за Дніпро, взяття Києва. Корсунь-Шевченківська битва. Завершальні операції по визволенню України восени 1944 р. Героїчна праця українців в тилу. Втрати України в роки Другої світової війни. Культура України в роки війни.

Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Радянізація західних областей України. Голод 1946-1947 рр. Репресії кінця 40-початку 50-х рр.

Література:

  1. Бойко О. Історія України. К., 2002.
  2. Гунчак Т. Втрати українців під час Другої світової війни // Сучасність. 1992. Ч. 7. С. 32—37.
  3. Гунчак Т. У мундирах ворога. К., 1993.
  4. Довженко О. Україна в огні. К., 1990.
  5. Жуков Г.К. Спогади і роздуми. К., 1990.
  6. Ковалюк В.Р. Західна Україна на початку другої світової війни // Сторінки історії України: XX століття. К., 1992. С. 105—120.
7. Коваль М.В. Трагедія і подвиг народу у війні 1941—1945 рр. // Сторінки історії України: XX століття. К., 1992. С. 120—147.   8. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 р р). К., 1999. 9. Косик. В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.   10. Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади. Кн. 1. Львів, 1993. 11. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942—1945. Документи і матеріали. Мюнхен, 1953 (Львів, 1991). 1112. Субтельний О. Україна. Історія К., 1991.    
     

Тема 9. Україна в

Часи “відлиги“, “застою” та перебудови (1956-1991)

Початок десталінізації. Входження Криму до складу України. Аграрна політика М. Хрущова. Політичні реабілітації, демократизація та лібералізація державного життя. Усунення від влади М. Хрущова. Л. Брежнєв і Україна. Дисидентський рух в Україні, причини появи, особливості, значення діяльності дисидентів. Діяльність в Україні П. Шелеста. В.Щербицький. Радянські Конституції і Україна. Відносини між керівництвом України та союзним центром. Україна і “холодна” війна. Нарощення військово-промислового комплексу. Посилення бюрократичного апарату. Стан колгоспно-радгоспної системи. Кризові явища в культурі.

Перебудовчі процеси середини 1980-х рр. та їх вплив на Україну. Нові громадські об’єднання. Відновлення Української Гельсінської спілки. Діяльність політ клубів.

Створення Товариства української мови ім.. Тараса Шевченка. Формування Народного Руху України. Розвиток багатопартійної системи. Вибори до Верховної Ради УРСР та органів самоврядування. Запровадження державних символів. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Спроба державного перевороту в СРСР і Україна.. Акт проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 р. розпад радянського Союзу та народження Української незалежної держави. Визнання незалежної України державами світу.

Література:

1. Кравчук Л.М. Останні дні імперії. Перші роки надії. К., 1994.

2. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). К., 2000.

3. Литвин В. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. К., 1994 р.

4. Семиволос В. Україна посттоталітарна: шляхи розвитку // Сучасність. 1993. Ч. 6. с. 63-72.

5. Слюсаренко А., Томенко М. Спроба класифікації політичних партій України //Політологічні читання. 1992. №1. с. 102—109.

6. Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України // Сучасність. 1994. Ч. 12. с. 65—72.

7. Тараненко М., Болтівець С., Гордиця К. та ін. Українознавство. К., 1999.

8. Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. К., 2000.

9. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. К., 1999.

10. Якимович Б. До питання про українську національну символіку // Пам’ятки України. – 1989. – № 3.

11. Баран В.К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953–1985 рр., Львів, 1992.

12. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність. 1995. Ч. 4. С. 113—157.

13. Українська Гельсінська Група: 1978-1982: Документи і матеріали. Торонто; Балтимор, 1983.

 

Тема 10. Розбудова Української незалежної держави. Національно-державне відродження українського народу

(1991-2007 рр.).

Конституційний процес. Конституція України 28 червня 1996 р. Внутрішньополітична ситуація.

На шляху до ринку: досягнення та проблеми. Демілітаризація України. Спроби реформ. Економічна криза та “Новий економічний курс”. Рівень життя. Демографічна ситуація. Мова. Освіта. Наука. Релігійна ситуація в Україні, міжконфесійна боротьба. Розселення українців за межами етнічної батьківщини. Західна діаспора. Українці в країнах СНД. Україна і світ. Зовнішня політика незалежної України. Діяльність України в ООН. Співробітництво з міжнародними економічними та політичними організаціями. Розвиток культури України за доби незалежності. “Помаранчева” революції: причини, суть, наслідки. Конституційна реформа: її зміст та наслідки для українського народу.

Література:

1. Білоус А.О. Політичні об'єднання України. К., 1993.

2. Вівчарик М. Етнополітичні аспекти українського державотворення //Розбудова держави. 1994. №5. С. 31—39.

3. Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі ХХІ століття. К., 1995.

4. Зайцев Ю.К. Екологічна політика: методологія, теорія, практика. Чернівці, 1998.

5. Камінський А. Організовані політичні структури в Україні // Сучасність. 1992. Ч. 11. С. 61—64.

6. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) К., 2000.

7. Литвин В.М. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. К., 1994.

8. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр.): Роздуми істориків // Укр. іст. журн. 1994. №1. С. 9—30. №2—3. С. 28—51.

9. Нагайло Б. Як формувалося в Україні ставлення до ядерної зброї // Сучасність. 1993. Ч. 10. С. 49—76.

10. Плохій С. Державна церква в Україні: ідеї, моделі, реалії // Сучасність. 1995. Ч. 6—7. С. 106—114.

11. Поповкін В. Сучасна катастрофа української економіки (Витоки і шляхи подолання) // Сучасність. 1993. Ч. 9. С. 94—106.

12. Романчук О. Шляхи, які нам обирають, або Збройні сили України: міф чи реальність? // Сучасність. 1992. Ч. 11. С. 74—86.

13. Свідзинський А. Крим учора і сьогодні. А завтра? // Сучасність. 1992. Ч. 10. С. 53—64.

14. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. К., 1999.

15. Шморгун 0.0. Україна: шлях відродження: Економіка, політика, культура. К., 1994.

16. Юхновський І. Україна — незалежна держава. Львів, 1994.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 

Семінар № 1.

1. Східні слов’яни у давнину. Утворення і розвиток держави Київська Русь.

2. Київська Русь в період своєї могутності. Причини і наслідки занепаду Київської Русі.

3. Галицько-Волинська держава-правонаступниця і спадкоємиця Київської Русі.

4. Українська державність у литовсько-польську добу.

 

Теми рефератів

1. Побут і звичаї давніх слов’ян.

2. Перші згадки про місто Київ.

3. Київські князі (політичний портрет за вибором): Кий, Ігор, Ольга, Олег, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Данило Галицький).

4. Роль братств у суспільно-політичному житті України.

5. Кревська 1385 р., Люблінська 1569 р., Берестейська 1596 р. унії. Зміст та наслідки їх для українського народу.

 

Рекомендована література:

Давня історія України: у 2 кн., К., 1994. Кн.. 1.

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. К., 1984.

Кулаковський В.І. І нарекли його Києвом // Дніпро. – 1982. - с. 100-104.

Петров В. Походження слов’ян. К., 1984.

Рибаков Б.О. Київ на світанку своєї історії // Вісник АН УРСР. – 1982. – № 8.

Рибаков Б.О. Коли і як виник Київ // Радянська Україна. – 1980 – 14 лютого.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. К., 1999.

 

Семінар № 2

1. Запорозька Січ – зародок козацької держави.

2. Козацько-селянські повстання першої половини ХVІІ ст. “Ординація” 1638 р.

3. Українська козацька республіка. Розробка Б.Хмельницьким політичної програми Української держави.

4. Суспільний та державний лад козацької держави.

5. Наступ царизму на українську державність в роки гетьманщини. Втрата Україною своєї незалежності.

 

Теми рефератів

1. Запорізька Січ – причини виникнення та її значення у історії українського народу.

2. Передумови виникнення української козацької держави.

3. Державницькі ідеї Богдана Хмельницького

4. Порушення Переяславської угоди Московською державою, контрзаходи Богдана Хмельницького.

Рекомендована література:

Антонович В.Коротка історія козаччини. К., 1991.

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. К., 1991.

Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. К., 1993.

Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. К., 1994.

Бойко О.Д. Історія України. К., 2002.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ ст. К., 1992.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ – ХVІІІ ст. – К., Наукова думка, 1966.

Сергійчик В. Байда-Вишневецький – ратник української землі // Дніпро. – 1989 – № 2 – с. 122–132.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. К., 1999.

 

Семінар № 3

1. Відродження ідеї українського національного самовизначення у ХІХ - початок ХХ ст.

2. Українська національна революція 1917 – 1921 рр. Самовизначення України і відродження її державності.

3. Національна політика в Україні в 1920 – 30 рр. Українізація: причини, суть, наслідки.

4. Міжвоєнний період в історії українського народу (1921 – 1939 рр.)

Теми рефератів

1. Українське національне відродження ХІХ початок ХХ ст. (“Руська трійця”, “Кирило – Мефодіївське братство”, “Головна Рада”).

2. Україна і Перша світова війна.

3. Українсько-радянські війни періоду визвольних змагань.

4. Найважливіші здобутки та найбільші невдачі українського державного відродження 1917-1920 рр.

5. НЕП і Україна.

 

Рекомендована література:

Бойко О. Історія України. К., 2002.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.

Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ століття. Тернопіль, 1993.

Слісаренко А.Г., Гусєв В.І., Дрожин В.П. та ін. Новітня історія України. К., 2000.

Тараненко М., Болтівець С., Гордиця К та ін. Українознавство. К., 1999.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. К., 1999.

 

Семінар № 4

1. Україна у Другій світовій війні.

2. Українська радянська республіка: часи “відлиги” та застою.

3. Україна на шляху до суверенітету і державної незалежності. Суверенізація УРСР.

4. Національно-державне відродження українського народу. Формування політичної системи. Побудова незалежної держави.

5. “Помаранчева” революція: причини, суть, наслідки.

6. Політична реформа: її зміст та наслідки для українського народу.

 

Теми рефератів

1. Німецький окупаційний режим та рух опору в Україні під час Другої світової війни.

2. Дисидентський рух 60-х рр. в Україні.

3. Національна символіка України.

4. Декларація про державний суверенітет України, її суть та наслідки.

5. Державне будівництво в Україні в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.

6. “Помаранчева” революція: причини, суть, наслідки.

7. Політична реформа: її зміст та наслідки для українського народу.

 

1.

 

Рекомендована література:

1. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) К., 2000.

2. Литвин В. Про сучасні українські партії, їхніх прихильників та лідерів // Політологічні читання. 1992. №1. С. 62—102.

3. Слюсаренко А., Томенко М. Спроба класифікації політичних партій України //Політологічні читання. 1992. №1. С. 102—109.

4. Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України //Сучасність. 1994. Ч. 12. С. 65—72.

5. Тараненко М., Болтівець С., Гордиця К. та ін. Українознавство. К., 1999.

6. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. К., 1999.

7. Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. К., 2000.

8. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. К.: 1999.

9. Якимович Б. До питання про українську національну символіку // Пам’ятки України. – 1989. – № 3.

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

1. Автохтонність українського народу.

2. Держава антів і склавинів.

3. Письмові джерела історії Київської Русі.

4. Князь у Київській Русі.

5. Хрещення Русі: політичне і культурне значення.

6. Жінки Давньої Русі.

7. Битва під Синіми водами, її значення.

8. Люблінська унія 1569 р., її наслідки для українського народу.

9. Дмитро Вишневецький (Байда) – легенди і дійсність.

10. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.

11. Розвиток освіти, культури, мистецтва, національної самосвідомості в Запорозькій Січі.

12. Богдан Хмельницький – видатний полководець, державний діяч.

13. Соціально-економічні, політичні наслідки Української національної революції 1648–1676 рр.

14. Народні герої Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. – Української національної революції 1648–1676 рр.

15. Гетьмани Іван Виговський і Петро Дорошенко.

16. Іван Мазепа: правда і вигадки.

17. Пилип Орлик і його конституція.

18. Декабристи в Україні.

19. Кирило-Мефодіївське братство: утворення, програма, діяльність.

20. Феномен Тараса Шевченка в українській та світовій історії.

21. Михайло Драгоманов – вчений, політик, діяч культури.

22. Володимир Антонович – вчений, науковець, викладач.

23. Перші політичні партії в Україні.

24. Аграрна реформа Петра Столипіна і Україна.

25. Михайло Грушевський – видатний історик і політичний діяч.

26. Акт злуки УНР та ЗУНР (1919 р).

27. Політичні портрети: Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, Нестор Махно, Симон Петлюра.

28. Гетьман Павло Скоропадський: політик і людина.

29. Розвиток ринкових відносин в Україні в 20-х рр. ХХ ст.

30. Причини і наслідки голодомору 1932–1933 рр.

31. Політичні репресії в Україні у 30-х рр. ХХ ст.

32. Створення, діяльність ОУН. Степан Бандера, Андрій Мельник.

33. Возз’єднання західноукраїнських земель, Буковини. Закарпаття в складі УРСР.

34. Українська повстанська армія (УПА), її роль.

35. Радянський партизанський рух і підпілля в Україні у 1941–1945 рр.

36. Перші спроби десталінізації в Україні в 50-х рр..

37. Проблеми політичного лідерства в Україні: П. Шелест, В. Щербицький.

38. Дисидентський рух в Україні 70–80-х рр.

39. Чорнобильська катастрофа, її наслідки.

40. Конституційний процес. Головні положення Конституції України.

41. “Помаранчева” революція: причини, суть, наслідки.

42. Конституційна реформа: її суть та наслідки для України.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.009 с.)