Завдання 1.2. Облік адміністративних витрат 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1.2. Облік адміністративних витратТаблиця 22

№ з/п Зміст операції Варіанти завдань
1. Нараховано знос основних засобів загальногосподарського призначення 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590
600 610 620 630 640 650 660 670 680 690
700 710 720 730 740 750 760 770 780 790
15.12. ц.р.
2. Списано канцелярські товари на загальногосподарські витрати 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
300 305 310 315 320 325 330 335 340 345
15.12. ц.р.
3. Відображено витрати на службові відрядження управлінському персоналу 650 655 670 675 680 685 690 695 700 705
710 715 720 725 730 735 740 745 750 755
760 765 770 775 780 785 790 795 800 805
20.12. ц.р.
4. Відображено витрати з розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банку 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
29.12. ц.р.
5. Нараховано податки, збори й обов’язкові платежі 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590
29.12. ц.р.
6. Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу та проведені відрахування на соціальні заходи ( 36,26%) 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500
15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500
20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500
29.12. ц.р.
7. Нарахована орендна плата 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950
2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450
29.12. ц.р.
8. Відображено вартість аудиторських послуг 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780
800 820 840 860 880 900 920 940 960 980
1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180
29.12. ц.р.
9. Списано адміністративні витрати на фінансові результати ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
29.12. ц.р.

Завдання 1.3. Облік витрат на збут

Таблиця 23

№ з/п Зміст операції Варіанти завдань
1. Нараховано амортизацію торговельного обладнання 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
300 320 340 360 380 400 420 440 460 480
500 520 540 560 580 600 620 640 660 680
10.12. ц.р.
2. Відображено витрати на службові відрядження працівників збуту 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
300 310 320 330 340 350 360 370 380 390
400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
15.12. ц.р.
3. Нарахована заробітна плата працівникам збуту і проведені відрахування на соціальні заходи ( 36,26 %;) 24000 24200 24400 24600 24800 25000 25200 25400 25600 25800
26000 26200 26400 26600 26800 27000 27200 27400 27600 27800
28000 28200 28400 28600 28800 29000 29200 29400 29600 29800
29.12. ц.р.
4. Акцептовано рахунок рекламного агентства за рекламу послуг призначених для реалізації 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690
700 710 720 730 740 750 760 770 780 790
800 810 820 830 840 850 860 870 880 890
29.12. ц.р.
5. Списано витрати на збут на фінансові результати ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
29.12. ц.р.

Завдання 2. Оформити первинні документи з обліку витрат діяльності (форми додаються).

При накопиченні витрат – звіт про використання коштів на відрядження або під звіт, акт виконаних робіт (наданих послуг), акт про уцінку, акт на списання основних засобів, інвентаризаційний опис, порівняльна відомість.
При списанні – довідка , розрахунок бухгалтерії.

Виконання практичної роботи

Облік собівартості послуг (комунальних)

Журнал реєстрації господарських операцій за ___________ 20 р.

Таблиця 24

 

№ п/п Первинний документ обліку Зміст операції Кореспонденція рахунків (проводка) Сума, грн.
      Дебет Кредит  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Облік адміністративних витрат

Журнал реєстрації господарських операцій за ___________ 20 р.

Таблиця 25

 

№ п/п Первинний документ обліку Зміст операції Кореспонденція рахунків (проводка) Сума, грн.
      Дебет Кредит  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Облік витрат на збут

Журнал реєстрації господарських операцій за ___________ 20 р.

Таблиця 26

 

№ п/п Первинний документ обліку Зміст операції Кореспонденція рахунків (проводка) Сума, грн.
      Дебет Кредит  
             
             
             
             
             
             
             
             

Тема 9. Облік праці, її оплати

І відрахувань на соціальне страхування

Практична робота № 4

Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням

Мета виконання:

Закріпити теоретичні навички з обліку розрахунків з оплати праці та за страхуванням. Засвоїти загальний порядок нарахування та виплати заробітної плати. Набути практичних навичок у складанні первинних документів з нарахування та виплати заробітної плати.

Заробітна плата – це винагорода, обчислена як правило, в грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.
Види : основна, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Форми : погодинна та відрядна.
Синтетичний облік ведеться на рахунках:
рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» з відповідними субрахунками
рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» з відповідними субрахунками
Обов’язкові утримання включають :
· утримання до Пенсійного фонду – 3,6% ;
· податок з доходів фізичних осіб – 15 %.
Відрахування від заробітної плати :
36,76% до 49,7%, в залежності від класу професійного ризику виробництва

Методичні вказівки до виконання практичної роботи

Практичну роботу студенти виконують за одним з 30 варіантів, який студент вибирає за основним списком навчального журналу групи.

Практичну роботу рекомендується виконувати в такій послідовності :

1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій на підставі наведених господарських операцій за даними нарахування заробітної плати звітного місяця ТОВ «ГАРАНТ» (Табл. 27)

Журнал реєстрації господарських операцій за ___________ 20 р.

Таблиця 27

№ п/п Первинний документ обліку Зміст операції Кореспонденція рахунків (проводка) Сума, грн.
      Дебет Кредит  

 

 

· У графі 1 проставляється порядковий номер операції.

· У графі 2 необхідно перелічити назви первинних документів, які використовують при оформленні операцій та бухгалтерських записів.

· У графі 3 записують назву господарської операції (тобто її зміст).

· У графі 4 і 5 зазначаються бухгалтерські проведення кожної операції.

2. Скласти первинні документи з обліку розрахунків з оплати праці та за страхуванням:

· відомість нарахування заробітної плати;

· відомість на виплату заробітної плати;

· розрахунок заробітної плати на одного працівника (на вибір).

Матеріал для виконання

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ТОВ «ГАРАНТ» НА 20 ___ рік

№ з/п Назва посади Код за Класифікатором професій Кількість штатних одиниць Посадовий оклад
1. Директор 1210.1 1 5000,00
2. Бухгалтер 2411.2 1 3500,00
3. Менеджер з маркетингу 1475.4 1 3000,00
4. Оцінювач-експерт 1 2800,00
5. Менеджер по роботі з клієнтами 1475.4 1 2500,00

Примітка : Прізвище, ім’я по батькові заповнити у відомості нарахування заробітної плати самостійно.

Виконання роботи

Журнал реєстрації господарських операцій за ___________ 20 р.

Таблиця 28

№ п/п Первинний документ обліку Зміст операції Кореспонденція рахунків (проводка) Сума, грн.
      Дебет Кредит  
           
           
           
           
           
           
           
           

Тема 10. Облік доходів і

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 69; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.006 с.)