ІІ. БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ.1.Які члени речення називаються однорідними?

2.Які члени речення можуть бути однорідними?

3.Як розрізнити однорідні й неоднорідні означення?

4.Які слова називаються узагальнювальними?

5.Навести приклади речень з однорідними членами, з якими вживаються узагальню вальні слова.

6.Якими розділовими знаками відокремлюються узагальнювальні слова?

7.Дати визначення відокремленню.

8.Назвати загальні умови відокремлення членів речення.

9.Чому відокремлюватися можуть лише другорядні члени речення? Які?

10.Яку роль виконують у реченні відокремлені уточню вальні члени речення?

11.Чому відокремленими уточню вальними членами можуть бути всі члени речення?

12.Назвати основні правила відокремлення другорядних членів речення.

13.Назвати правила відокремлення уточню вальних членів.

14.Якими специфічними особливостями характеризується звертання, вставні й вставлені конструкції?

15.Чим може виражатися звертання? Яка форма допомагає йому виступати художнім засобом?

16.Як відрізнити звертання від підмета? Навести приклади.

17.З якою метою вживається звертання в мовленні?

18.Які розділові знаки ставляться у реченнях зі звертаннями?

19.Як відрізнити вставні конструкції від вставлених?

20.На що можуть вказувати вставні слова, словосполучення і речення?

21.Які розділові знаки ставляться у реченнях зі вставними конструкціями?

22.Яка основна функція вставлених конструкцій?

23.Якими розділовими знаками виділяються в реченні вставлені конструкції?

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ РОБОТА № 2

1.Варіанти завдань

Варіант 1

 

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Жодної хвил..ки (не)відаючи відпочинку материні руки знаходили роботу. Вони владарювали скрізь в печі на ком..ні, на городі… Так багато в жит..і переробивши вони (не)зупинялися (не)могли зупинитися а постійно священ..одіяли.

(Не)було либонь такого, чого б вони (не)вміли! (В)ранці ро..палювали вогонь чистили картоплю сипали в гор..ик заливали водою солили рогачем сунули в піч бли..е до вогню.

За Є.Гуцалом

 

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Слово впливає на читача.

2.Була весна.

Варіант 2

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Риби як твердять відомі вчені отримують інформацію про довкіл..я за допомогою органів чу..ів. Вони певна річ бачать відчувають запах смак і дотик тобто мають усі чуття властиві біл..шості (високо)організованих тварин. Крім того риби уявіть собі мають ще один орган, який дає змогу ..прийняти надзвичайно слабкі зміни в навколишніх рухах води, бі..ну лінію.

Спостерігаючи за рибами в аквар..умі вам мабуть доводилось бачити, що вони (не)натикают..ся на підводні предмети і на скло.

Із підручника

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Лелеки прилетіли пізніше.

2.Усе це було йому знайоме.

Варіант 3

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Наближається осінь. Дорогою повз нашу хату прої..жають навантажені зерном автомашини. А над нею в(день) і в(ночі) ключами і зграями і по(одиниці) пролітают.. птахи журавлі й лелеки дикі гуси і стрижі.

Зима по(святковому) пр..бирає опустілі ниви. Чумацький Шлях довго дивит..ся з(гори) на засніже..у хату і будить мрії про ніким ще (не)бачені досі далекі світи.

Звідси від ц..ого острівця землі певно й починається Вітчизна близ..ка й (не)осяжна єдина в світі.

За А.Чайковським

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Він почув тиху музику.

2.На дальню ріку спадали липкі тумани.

Варіант 4

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

І ось раптом в сій дзвінкій тиші почув він тиху музику. Застиглий і нерухомий він витягнув шию і з радісним напруже..ям ловив дивну мелодію піс..ні. Так люди (не)грали! Він принаймні (ні)коли (не)чув. Але хто грав? (На)(в)круги була пустка. Іван оз..рнувся назад на скелі і ..каменів. На камені сидів щезник-лісовик і заплющивши очі дув у флояру. Іван хотів тікати й (не)міг. Сидів прикутий страхом на місці. Потім зірвавшис.. на ноги побіг (у)низ і зупинився уже (в)долині. Пісня здавалось бр..ніла вже в н..ому.

За М. Коцюбинським

 

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Йдемо у бік з тобою.

2.Він усюди ніс прекрасне.

Варіант 5

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Ім’я одного з (най)видатніших козацьких полковників Івана Богуна назавжди залишиться на скр..жалях нашої історії. Улюбленець свого народу ревний захис..ник його інтересів він до останн..ої хвилини був (не)похитний у своїй ві..ності і помер як герой. Після смерті Максима Кривоноса він став найбли..им помі..ником Богдана Хмельниц..кого. Крім особистої хоробрості Богун завжди виявляв талант полководця. Як відомо у березні 1653 року Ян Казимир кинув на Україну добірні частини польс..кої кі..оти очолювава..і Стефаном Чернецьким одним з (най)кра..их полководців. Хмельниц..кий посилає проти н..го блискучого майстра маневреної війни Івана Богуна.

За І.Лисенком

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Луна по балці обізвалась за Сулою.

2.Сонце заглядає за вікно.

Варіант 6

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Сучасне молоде поколі..я надивившись (фільмів) жахів часто сприймає кажанів як вампірів. Хоча насправді кров’ю свійських тварин та морських котиків живит..ся як відомо тільки один вид летючих мишей. Він водиться у Південній Америці.

Саме людська (не)освіченість (не)обізнаність призвели очевидно до зникнення значної кіл..кості (руко)крилих. Різкому скороченню летючих мишей кажанів лимеків сприяло також (не)контрол..оване відловлювання для виготовлення (навчально)наочних посібників та застосування пест..цидів.

(На)жаль майже половину видів кажанів занесено до Червоної книги. Тривалість їх життя у природі як стверджують учені в середньому (п’ять)вісім років.

Із газети

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Довкола хвилювався ковиль.

2.Озолотило сонце похмурі хмари.

Варіант 7

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

В ясний день з високого берега материка можна бачити на обрії чималий острів. Рівний повитий синюватою млою він (з)далека майже зовсім ..ливається з поверхнею моря тане в н..му м’якими контурами берегів. Серед місцевих жителів острів має назву Чаїного. З(весни) узбере..ні колгоспи вивозять туди свої пасіки. (Ні)де мабуть на вс..му Півдні не(має) кращих(медо)носів. У травні і в червні весь він цвіте, мов справжній степ. Власне це і є шмат степу самою природою ві..ілений колись від материка. Більша степова частина острова кіл..ка тисяч гектарів цілини була оголошена державними заповідниками. Відтоді на рівнинних звідусіль охоплених морською синявою просторах Чаїного в (не)займаних його травах літо й зиму живе на приві..і безліч дикої птиці (ні) ким (не) стріляної не(полоханої).

За О.Гончаром

1. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Весняні води ще не зійшли.

2.У холодку приліг чабан відпочити.

Варіант 8

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Вихователь має повсякде..ий доступ до (най)доро..ого народного багатства душі розуму думок почуттів дітей підлітків і юна..тва. Перед ним з одного боку морал..ні ці..ості створені вистраждані протягом століть а з другого — багат..тво народу його майбутнє його надія молоде поколі..я. Вихователь творить найбільше багат..тво суспільства людські ці..ості нашої Вітчизни те, що треба вкласти в юні душі. Визначивши працює сприйняттями цих моральних ці..остей вихованцями.

За В. Сухомлинським

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Хліб завжди був мірилом цінностей.

2.Чую пісню твою молоду.

Варіант 9

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Вечоріло. Після (дво)тижневої спеки нарешті пролилася зливою давно очікувана й така жада..а грозова хмара. Правда вона захопила с..ло тільки крилом просунувшись далі на південь. (Пів)годи..ий рясний дощ освіжив усе і зелень і повітря напоївши його пахощами щойно скошеної в леваді трави.

Північний край неба вже виблискував блаки..ю чистою прозорою. На заході ще зловіс..но чорніла (темно)багряна хмара ховаючи вечірнє сонце.

За Г. Тютюнником

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.У балці панувала тиша.

2.Петро слухав розмови вільних козаків.

Варіант 10

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Рослинний світ — це джерело в якому чітко відбиваєт..ся ставле..я людини до природи. Збіднюючись хоча б на одного представника флори людство як стверджують учені зазнає (не)поправних втрат. Із втратою виду губит..ся певний набір генів. А буде загублено вид — (на)завжди загине об’єкт пізна..я природи.

Кожна людина безумовно несе моральну й етичну відповідальність перед своїми онуками і правнуками за здоров’я і долю зеленого друга.

Шановні добродії бережімо це багатство кол..рів тонів (напів)тонів (най)геніл..ніших ліній первозда..их архітектурних форм (най)колоритніших звуків!

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Григорій Сковорода багато літ перебував у дорозі.

2.Так співати лиш ти умієш.

Варіант 11

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Дмитро Григорович Яворницький автор «Історії запорі..ких козаків» всюди з’являвся як правдивий лицар нашого краю. Саме своєю духовною змістовністю він пр..ваблював до себе людей.

У музеї Яворницького була (сила)силенна різної зброї пр..несеної людьми з різних сіл. Для нас він був посланий ніби самою долею. Безпечно завдяки розповідям професора все поставало перед нами в іншому світі і високі могили і (темно)зелені байраки із тернами і камі..а гряда стрімких порогів.

Похід Яворницького в село — це свято. Ми хлопчики ходили за ним юрмиськом. Виконуючи доручення професора ми бігали на по..ту обнишпорювали скіфські кургани обстежували дніпрові кручі.

За О. Гончаром

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Він ще раз глянув на рідну хату.

2.Скільки тебе катовано, скільки дурено й грабовано.

Варіант 13

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Восени 1893 року Соломія Крушельницька вирушила до Італії. Їхала тільки вчитися а насправді зв’язувала дові..ний вузол між своєю долею і цією країною.

(В)ночі була оста..я зупинка перед М..ланом таємнича і знаменита Верона. Чи можна було втриматися біля вікна? Звичайно ні. Соломія накинувши на плечі величезну карпатську хустку вийшла з вагона.

Крім залізничників на пероні (не)було (ні)кого. (По)нічному свіже повітря здавалося густим від пахощів якихось квітів. Десь далеко за кам’яницею во..залу вгадувались контури міста.

Просто з во..залу Соломія з батьками поїхали до італійських друзів.

За В. Врублевською

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Це все моя прекрасна Україна.

2.Кожне слово має ще й свій стилістичний ореол.

Варіант 14

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

ЇЇ голос виникає здається із самого небу..я. Його джерелом є щось матеріальне відчутне (на)дотик. Саме від дотику цей голос наро..ується. Саме дотик визначає усі його відтінки.

Лишен.. за скрипкою визна..а така су..єва перевага: вона має свій голос. Усі інші інструменти наслідуючи різноманітні голоси власного голосу якщо вірити пісні (не)мають.

Скрипка багата настроями. Настрій скрипки це її струни. Скрипкових струн чотири. Чотири основні елементи-«стихії» земля вода повітря вогонь. Давши волю своїй душі скрипка осі..ьоною павутиною натягнутою на траві проснується при самій землі може зажебоніти струмком заплакати вітром злетіти вогне..им чардашем.

За А. Содоморою

 

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Збігли струмками сніги.

2.Втішайтеся плодами своєї праці.

Варіант 15

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Ми виїхали з столиці степів Кіровоград.. . Шлях стел..ться на південь (у)напрямку благослове..ої Компаніївки соня..ного напахченого полинами Бобринця… Врешті тим шляхом можна переїхати весь український степ і влетіти прямо у запилений Миколаїв. Тут починалася давня перлина степу казкова Гілея…

(Напів)забута Гілея.

Так називався наш край (десять)тисяч років тому. Гілея це (по)грецькому лілиста. Наші пращури дружили з греками. А ті завітавши до нашої сторони чарівної країни назвали її Гілеето лілистою.

За С. Плачиндою

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Голублять душу степові запахи.

2.Звідси й починається майстерність.

Варіант16

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Сірий припороше..ий весняною пилюкою степ збігає (на)південь і стигне над голубим мар..вом. Суворою лінією стоять на н..му сторожові могили насипані може татаркою а може (воле)любним коза..твом. Весною могили оборюють, і ціле літо зеленіють вони густою пахучою травою. Ростуть тут різні трави подорожник білен..кі невісточки чіпкий спориш ро..кішний з гіркуватим чадним смородом полин колючий з могутнім стовбуром будяк і весняними вечорами голублять душу і серце. Тихо ш..почуть трави облиті сяйвом місяця.

За Г. Тютюнником

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Літо було дощове.

2.Тобі життя я віддаю.

Варіант 17

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

«Засвіт встали козаченьки…» «Котились вози (з)гори…» «Рости рости дівчинонько на другую весну…» «Зелений барвіночку…» «Ой не ходи Грицю…»… Авторкою цих та інших пісень широко знаних у нашому народі є Маруся Чурай голос і душа України. (На)жаль документальних свідчень (не)простої біографії легендарної співачки і поетеси (не)збереглося. Роки жи..я Марії Горді..вни Чурай пр..падають на період визволеної війни (під)проводом Богдана Хмельницького. І до перемоги над ворогом кликали крім козацьких знамен ще й пісні.

Багатьох діячів вітчизняної культури зокрема Кирила Тополю, Володимира Александрова, Володимира Самійленка, Івана Сенченка особливо хвилював зміст пісні «Ой не ходи Грицю…».

М. Слабошпицький

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Життя цього дуба пов’язується з історичним минулим нашого краю.

2.Несамовита буря ставала для козаків добрим порятунком.

 

 

Варіант 18

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Проводячи завойовницькі війни римляни підкорили Грецію утвердилися на Іберійському тепер Піренейському (пів)острові заснували свої колонії в Галлії (Франції) Північній Африці Бр..танії. Мова перемо..ців «по дорозі» поглинала місцеві мови. Утворилася єдина латинська мова це і є класична латинь. Та ось у V ст. Римська імперія ро..падається послаблюються політичні й економічні зв’язки між колишніми частинами імперії. Починається ро..падатись єдина латинська мова. Від неї ві..іляють й починають свій самостійний шлях романські «римські» мови францу..ка італій..ка іспан..ка португал..ка та інші.

За А. Коваль

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Ходи до нас вечеряти.

2.Дорога виблискувала проти сонця.

Варіант 19

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Серед знахарів існувала певна спеціалізація. Вони виконували різні магічні дії «спалювали рожу» «скидали вроки» «викачували» або «вилизували» ляк «замовляли зуби» лікували внутрішні хвороби. Живуть (у)пам’яті народу знамениті «гад’єри». За даними етнографічної літератури в 30-х роках таких гад’єрів було ще багато в регіоні Карпат.

Крім таких «вуз..ких» спец..алістів в українців відомі й (знахарі)- універсали. Вони користувалися раціональними засобами успадкова..ими від своїх попередників.

Складе..е віками повір’я про знахар.. як лікаря наділе..ого магічною здатністю впливу на явища природи на.. природні сили дожили до нашого часу.

За З. Болтарович

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Блискавка розпорола темне небо.

2.Щасти тобі в тяжкому поході.

Варіант 20

1. Переписати текст, вставляючи, де потрібно, пропущені літери та розкриваючи дужки. Поставити потрібні розділові знаки; визначити ускладнені речення, зробити їх повний синтаксичний розбір.

Мовний ет..кет це правила мовле..євої поведінки сукупні..ть словесних форм ввічливості пр..йняті національним колективом мовців. Він охоплює стійкі формули спілкува..я слова (слово)сполучення мовні (звороти)кліше в ситуаціях установле..я контакту із співбесідником. Безпечно ці засоби ввічливості орієнтовні на вираження поваги (до) (спів)розмовника та дотримання власної гідно..ті. Вони є органі..ною частиною культури спі..кувальних взаємин.

Існує чимало типових комунікативних ситуацій, для яких характерна ..порядкована система мовних формул вибір яких є дуже важливим в ет..кетному мовле..і.

Шановні панове дотримуймось правил мовле..євої поведінки!

За Я. Радевич-Винницьким

2. Утворити з наведених речень усі різновиди ускладнених речень. Поясніть розділові знаки.

1.Уздовж долини горіло кілька вогнищ.

2.Ми зустрілися сьогодні.

 

2.Проблемні завдання

1.Дати обґрунтовану відповідь на запитання. Відповіді проілюструвати прикладами.

1.Які відношення можуть встановлюватися між однорідними членами речення?

2. Чим відрізняються однорідні означення від неоднорідних?

3. Чому художні епітети є однорідними означеннями?

4. Чи можуть бути однорідними члени речення, виражені різними частинами мови?

5. Чому однорідні члени речення не можуть поєднуватися підрядними сполучниками?

6. Які ознаки однорідності ви могли б назвати?

7.Чи можуть складні іменні та складні дієслівні присудки бути однорідними?

8. Що таке однорідні звертання? Як вони виділяються в мовленні?

9. Які сполучники та частки можуть виконувати роль вставних слів?

10. Які відокремлені члени речення можуть стояти перед означуваним словом?

11. Чи можуть бути відокремленими підмети і присудки?

12. Чим відрізняються відокремлені обставини від звичайних обставин?

13. Чим відрізняється відокремлена прикладка від звичайної, невідокремленої?

14. Яке значення мають речення з відокремленими членами у діловому та науковому стилі?

15. Від яких членів речення залежать відокремлені додатки?

16. Які ще частини мови, крім іменників, можуть вживатися у ролі звертань?

17. Які слова в українській мові вживають у ролі звертань у діловому листуванні?

18. Яку роль у художньому тексті відіграють вставлені конструкції? Чи можна обійтися без них?

19. Яку роль у вживанні розділових знаків відіграє пре- чи постпозиція однорідних означень до пояснюваного ним іменника?

2.Переписати, поставити пропущені розділові знаки. З’ясувати роль виділених слів у реченнях, чим вони різняться?

1. Лози висип кручі лік все блищить і сяє на сонці (Довж.). — Все кругом жило змагалось, Ліс дивився і шумів (Олесь).

2. Про все ти співаєш про сльози і сміх Про молодість битвами грізну (Сос.). — Все безупинно неслося вперед шуміло блищало на сонці (Довженко).

3. Голос Духа чути скрізь по курних хатах мужицьких по верстатах ремісницьких по місцях недолі й сліз (Фр.). — Скрізь зелень буйна кучерява (Н.-Л.).

4. Згадка про рідну землю завжди і в щастя і в горі і в хвилини сумнівів супроводить нас і мабуть супроводитиме до кінця наших днів (Довж.). — Марія сміялась завжди навіть у хвилини нещастя й безвиході (См.).

5. Панський дух витав скрізь і всюди і в городі і в повітрі і в губернії (Мирн.). — Усюди і скрізь напівзруйновані хатки (П. Колесник).

6. У кімнаті ще було видно (Н.-Л.). — Щось видно хороше твердив Шестерний (Мирн.).

7. Може ставши льотчиком відомим Пронесеш ти славу на крилі А можливо будеш агрономом Не в надхмар’ї просто на землі (Дор.). — Все нам під силу все можливо, бо ми молоді й дужі (Газ.).

8. Чи може в цьому і є сила людини її дар може без цього не знала б вона виходу ні в небо ні в океан і ніколи нічого не відкрила б (Гонч.). — Вода в Сиваші може прибути броди попсувати (Ю. Я.).

9. У системі виховання він звичайно нічого не тямить зате переконаний, що без нього там діло не піде (Тют.). — Ну, а в такі ночі ви літаєте? — Звичайно (Гонч.).

10. Згодом розуміється пішли інші інтереси, і за ними відійшла набік ота дитяча дружба (Є. Кротевич). — Чим менше людина розуміється на якісь справі, тим рішучишими безапеляційними бувають її присуди (М. Р.).

11. Мало траплялося бенкетів таких, як оце розпочався від рана (Гр.). — А коли траплялося випивав, то не було біди гіршої від цього (Хотк.).

12. Усе було тружусь роблю (Гл.). — Вогонь купальський розвели на вигоні, Було там сміху крику і забав (Кост.).

13. Доктор каже, а роби навпаки: тоді якраз буде гаразд (Н.-Л.). — Не одяг прикрашає людину а навпаки людина прикрашає одяг.

14. І десь воно проте живе і світить: За хмарами пливучими за снігом За млою переливною (М. Р.). — Так, беремо ми в юності супругу Проте її не знаєш тоді, І лиш в тривогах втратах і біді На схилку днів пізнаємо в ній друга (Коч.).

15. Карпо… покарабкався з яру. Глина бур’ян все летіло з боків униз. Карпо однак виліз (Мирн.). — Все спить однак вже я не сплю(М. Р.).

16. Я відчував, що позбавлюсь сил… Допомога Михайлова якраз була до речі (О. Досвітній). — Ці слова до речі викликають сумнів (Газ.).

17. Мені осіння ніч короткою здається (Л. Укр.). — Над каламутною водою стою в задумі, Уся моя душа здається втонула в шумі (С. Чернецький).

18. Ох може б не було життя нещасне, якби вогонь ненависті не гас (Л. Укр.). — Хто кричить, що не може всім допомагати, той нікому не допомагає (О. Духнович).

19. А онде бачиш хлопець Тарас (Б. Стельмах). — Чи ти бачиш цю красу (Газ.).

20. Чи знаєте ви, Петре, щось про неї (Журн.). — А ви розумієте, чим це могло скінчитись (Газ.). — Якраз знаєте на йоржеву юшку нагодилися. Кипить знаєте вода розуміється власне не вода, лавровий розуміється лист перець (Довж.).

 

 

 

 

Література

1. Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. Сучасна українська літературна мова. –К.: Літера, 2000.

2. Сучасна українська літературна мова /За ред.. М.Я Плющ. – К: Вища школа, 2000.

3. О.П. Блик. Українська мова. – К. : Четверта хвиля, 1997.

4. М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик. Курс сучасної української літературної мови. – К. : Вища школа, 1972.

5. І.Тараненко. Українська мова. – К. : Вища школа, 1997.

6. В. Пономарів. Сучасна українська літературна мова. - К.:Вища школа 1997.

7. І. Грищенко. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 2000.

8. Г.О. Козачук. Українська мова. Практикум. – К.:Вища школа, 1991.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.017 с.)